58 380 15 96 info@grantera.pl

Rekordowa pula środków – ruszają dotacje na 2023 rok

Został ogłoszony harmonogram konkursów na 2023 rok, który zapowiada się bardzo atrakcyjnie – dostępna będzie rekordowa pula środków, bo aż 13 miliardów złotych! Tak dużego budżetu przeznaczonego na dotacje, skumulowanego w jednym roku, nie było jeszcze nigdy! 

Dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

 1. prace b+r 
 2. wdrożenie innowacji 
 3. rozwój infrastruktury B+R
 4. rozwój eksportu 
 5. ekologię, ochronę środowiska i OZE
 6. szkolenia i doradztwo 
 7. cyfryzację, automatyzację i robotyzację

Na szczególną uwagę zasługują konkursy takie jak: 

 

Program będzie dostępny zarówno dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jak i dużych firm (składających wniosek zarówno samodzielnie jak i w konsorcjum). 

Jest to konkurs, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć wniosek na szeroką gamę potrzeb przedsiębiorców. Jest to możliwe dzięki wyszczególnionym modułom. 

We wniosku konieczne będzie wybranie modułu obligatoryjnego:

 • B+R, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie innowacyjnej technologii, produktu bądź usługi (ten moduł jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw)

lub

 • wdrożenie innowacji – dzięki któremu można pokryć wydatki inwestycyjne związane z potrzebą wdrożenia innowacyjnego produktu, usługi bądź technologii. 

Dostępne są również moduły nieobowiązkowe, które dobieramy do wniosku według potrzeb firmy. 

Modułami tymi są:

 • Infrastruktura B+R – czyli wsparcie na utworzenie lub rozwijanie np. laboratoriów badawczych czy centrum badawczo-rozwojowego; Internacjonalizacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych rynków zagranicznych. W ramach dotacji możliwe jest pokrycie kosztów takich jak m.in. udział w targach zagranicznych.;
 • Kompetencje – czyli wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji, pracowników i osób zarządzających np. poprzez kursy, doradztwo i szkolenia;
 • Cyfryzacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Wśród możliwości na uzyskanie dotacji są m.in. transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego czy zwiększenie cybersecurity,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw – czyli wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zielonej energii, ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego. Wsparciem może być objęcie rozwoju nowych modeli biznesowych przyczyniających się do ochrony środowiska. 

Nabory startują już w lutym, a pula środków przeznaczona na konkurs Ścieżka SMART to ponad 10 mld zł. 

 

Jest to konkurs, dzięki któremu przedsiębiorca może pokryć wydatki inwestycyjne umożliwiające mu zmniejszenie zużycia energii w zakładzie. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: 

 • Wymianę lub modernizację dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych;
 • Zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych;
 • Zakup i instalację systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii;
 • Termomodernizację budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
 • Modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia;
 • Instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej w własnym zakresie ze źródeł odnawialnych.

Konieczność realizacji takich inwestycji będzie potwierdzona wcześniejszymi wynikami audytu energetycznego (wzór audytu zostanie przygotowana przez BGK). Warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. 

Tak jak w przypadku kredytu technologicznego wielkość dofinansowania jest określana w ramach mapy pomocy regionalnej. 

Jednak w tym przypadku o dotację mogą starać się zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, ale również firmy z sektora small mid-caps oraz mid-caps. 

Nabór wniosków potrwa do 17 sierpia. 

Alokacja w konkursie wyniesie 660 mln zł. 

Następny nabór planowany jest na I-II kwartał roku 2024.

Konkurs ten ma na celu wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w tym sektorze, również poprzez inwestycje produkcyjne.

Dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć przykładowo na:

 • rozwój działalności na rynki zagraniczne;
 • udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych;
 • wyjazdowe misje gospodarcze.

Ogłoszenie konkursu przypada na 14 września br.

Nabór wniosków potrwa od 16 października do 30 listopada br.

Budżet naboru wynosi 155 mln zł.


18 września o godzinie 11:00 odbędzie się webinar poświęcony tematyce tego konkursu.

W programie przewidziane są również konkursy dla dużych przedsiębiorstw.

Podczas webinaru Karol Bober, Prezes Zarządu Grantery, opowie o tym jak pozsykać dotację m.in. na:

 • rozwój eksportu,
 • udział w targach międzynarodowych,
 • rozwój działalności na rynki zagraniczne, 
 • wyjazdy na misje gospodarcze,
 • transport eksponatów,
 • rejestrację i wpis do katalogu targowego,
 • najem powierzchni wystawienniczej,
 • zakwaterowanie i transport pracowników,
 • zakup usług wykonania materiałów promocyjnych (katalogi, ulotki, foldery).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem webinaru i do zapisów: WEBINAR

 • Granty na Eurogranty 

Przedsiębiorcy będą mogli również liczyć na wsparcie w pozyskaniu dofinansowania bezpośrednio w Komisji Europejskiej. 

Będzie to możliwe dzięki konkursowi Granty na Eurogranty, w którym dofinansowanie można uzyskać m.in. na: 

 • koszty usług doradczych;
 • koszty opracowania studium wykonalności;
 • koszty podróży służbowych związanych z poszukiwaniem partnerów projektu;
 • wynagrodzenie osób zaangażowanych w przygotowanie projektu;
 • wydatki poniesione na tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.

Konkurs „Granty na Eurogranty” skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze projektodawcy, koordynatora/partnera projektu lub członka konsorcjum.

Nabory wniosków będą trwały od 30 czerwca 2023 roku do aż 3 września 2024 roku. 

Przewidziana pula środków to: 65 mln zł. 

Jest to konkurs, dzięki któremu możliwe jest pokrycie wszelkich wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania do przedsiębiorstwa. 

Środki w tym konkursie można przeznaczyć m.in. na: 

 • budowę hali produkcyjnej, 
 • budowę bądź zakup linii produkcyjnej, 
 • zakup nieruchomości lub gruntu (uwaga – dofinansowanie w tym przypadku można otrzymać jedynie na 10% wartości projektu), 
 • zakup maszyn, sprzętu, 
 • zakup oprogramowania. 

 

Wartość dofinansowania jest zgodna z mapą pomocy regionalnej. 

Nabór trwał do 31 maja. Pula środków, która była dostępna w tym konkursie to 578 mln zł. 

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

Kolejny nabór planowany jest na następny rok.

Jest to konkurs, dzięki któremu możliwe jest pokrycie wydatków związanych z utworzeniem nowego miejsca wychowania przedszkolnego. 

Środki w tym konkursie można przeznaczyć m.in. na: 

 • adaptacja lub dostosowanie budynków lub pomieszczeń pod nowe przedszkole,
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, 
 • zakup i montaż wyposażenia (np. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania), 
 • budowę placu zabaw,
 • koszty wynagrodzenia nauczycieli i zatrudnionego personelu,
 • koszty żywienia dzieci.

Nabór wniosków startuje 31 sierpnia i potrwa do 4 października. Pula środków dostępna w tym konkursie to ponad 105 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi aż 90%.

 

 

Jest to konkurs skierowany do przedsiębioców, fundacji i stowarzyszeń z Pomorza.

14 września br. o godzinie 12:30 organizujemy webinar poświęcony tematyce tego konkursu.

Wydarzenie zostanie poprowadzone przez:

 • Karola Bobera, Prezesa Zarządu Grantery,
 • Magdalenę Herrmann, Ekspertkę ds. edukacji Grantery.

Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły tego konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zapisów: Zapisuję się.

Harmonogram konkursów dostępny jest na stronie:

Harmonogram Konkursów na 2023 rok

Od czego zacząć?

Ten rok, pod względem dotacji zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Dlatego też, w pierwszej kolejności warto zacząć od doboru najkorzystniejszego źródła dofinansowania dla przedsiębiorstwa. W tak dużym natłoku informacji o nowych programach, może to być dla przedsiębiorcy procesem żmudnym i skomplikowanym. 

Gdzie dostępne są najnowsze informacje odnośnie aktualnie dostępnych konkursów?

Aby być na bieżąco z dotacyjnymi nowinkami zalecamy:

 • śledzenie dostępnego na naszej stronie Kalendarza dotacji. Jest to spis aktualnie dostępnych dotacji;
 • zapisanie się do naszego newslettera: ZAPISUJĘ SIĘ.

Postaw na skuteczność

Pozyskujemy fundusze od 2002 roku

 

W Granterze pomagamy
znaleźć innowacje.
Kompleksowo pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań
od przygotowania wniosku po rozliczenie projektu.

%

Skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji

Nasi Eksperci w trakcie bezpłatnej konsultacji mogą wesprzeć Państwa w tym procesie. Do wstępnej weryfikacji wystarczy kilka informacji o firmie i planowanej inwestycji. 

Zapisz się za pomocą poniższgo formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się do newslettera już dziś, nie przegap najciekawszych konkursów i nie tylko!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl