fbpx

Dotacje dla firm

Dofinansowania unijne, dotacje dla firm, kredyt inwestycyjny, czy inwestor – niezależnie od tego jakiego dofinansowania potrzebuje Państwa firma Grantera jest w stanie pomóc.

Mamy zespół doświadczonych konsultantów, analityków i ekspertów którzy zapewnią fundusze na Państwa cele:

Pozyskiwanie dotacji - usługa firmy doradczej Grantera

Podziel się
wiedzą

Analiza potrzeb finansowych

Oszacowanie potrzeb finansowych to wyzwanie. Oprócz kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją, w każdym tego typu przedsięwzięciu występują koszty dodatkowe. Wielkość inwestycji nie może zagrozić też bezpieczeństwu całego przedsiębiorstwa. Jego skala zaś powinna gwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej perspektywie czasowej.

Analitycy Grantery wspólnie z Państwa zespołem finansowo-księgowych oraz inwestycyjnym zweryfikują potrzeby finansowe.

Do czego służy ta usługa:

 • do weryfikacji budżetu inwestycji,
 • do wyliczenia perspektywy zwrotu z inwestycji,
 • do oszacowania bezpieczeństwa inwestycji.

Jak to działa:

Analitycy Grantery zweryfikują w oparciu o założenia inwestycyjne, informacje finansowe opracują:

 • kompletny budżet inwestycji,
 • prognozę kosztów stałych i zmiennych po realizacji inwestycji,
 • scenariusze z symulacją przychodów z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Projekt inwestycji, analizy finansowe i raporty finansowe firmy, analiza potencjału rynkowego, umiejętności analityczno-symulacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od złożoności inwestycji oraz kompletności dokumentacji finansowej.

Dotacje dla firm – pozyskiwanie

Dofinansowania dla firm i dotacje unijne – pomagają zdecydowanie zmniejszyć nakłady środków niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Zawiłe procedury konkursowe, rozbudowana dokumentacja przy pozyskiwaniu dotacji dla firm wymaga wprawy w opracowaniu, aby wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Eksperci Grantery do spraw dotacji dla firm pomogą w zebraniu wszystkich dokumentów, informacji, opracowaniu budżetu, opracują i złożą wniosek oraz przeprowadzą przez procedurę oceny.

Do czego służy ta usługa:

 • do opracowania i złożenia kompletnego wniosku o dotację lub grant,

 • do przygotowania się do procedury oceny wniosku,

 • do zwiększenia szansy na sukces aż do 90%.

Jak to działa:

Eksperci ds dotacji Grantery wezmą na siebie:

 • dobór źródła finansowania (dotacje dla firm, granty, kredyty inwestycyjne),

 • opracowanie formalne wniosku,

 • opracowanie harmonogramu projektu,

 • koordynację merytoryczną wniosku,

 • pozyskanie niezbędnych partnerów merytorycznych i pomoc w doborze kadry,

 • pozyskanie niezbędnych analiz rynkowych,

 • opracowanie części finansowej,

 • wybór i oszacowanie wskaźników projektu,

 • kontrolę merytoryczną wniosku,

 • złożenie wniosku,

 • przygotowanie do oceny merytorycznej wniosku przed komisją,

 • korekty po ocenie formalnej.

Co będzie potrzebne:

Założenia do innowacji lub inwestycji, analizy rynkowe, finansowe, doświadczenie w opracowaniu projektów B+R, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni w zależności od skali innowacji.

Kredyt inwestycyjny dla firm - pozyskanie

Kredyt inwestycyjny jest idealnym rozwiązaniem, gdy inwestycji nie można sfinansować z pieniędzy pochodzących z dotacji dla firm, czy grantów. Pozyskanie pieniędzy od instytucji finansowych wymaga również opracowania szczegółowej dokumentacji projektu, analiz finansowych o prognoz przychodów. Aby nie tracić czasu trzeba też wiedzieć, jakie banki oferują narzędzia do finansowania inwestycji i które są bardziej korzystne lub dostępne.

Eksperci finansowi Grantery wytypują najlepsze oferty kredytów inwestycyjnych i pomogą w opracowaniu dokumentacji..

Do czego służy ta usługa:

 • do szybkiego znalezienia kredytu inwestycyjnego,
 • do opracowania dokumentacji dającej pozytywną decyzję kredytową,
 • do obniżenia kosztów kredytu inwestycyjnego dzięki opracowaniu dokumentacji wskazującej na niski poziom ryzyka.

Jak to działa:

Eksperci finansowi Grantery wyszukają i pomogą na etapie ubiegania się o kredyt inwestycyjny:

 • zarekomendują instytucje i kredyty,
 • pomogą w opracowaniu planu inwestycji,
 • opracują budżet i harmonogram,
 • oszacują spodziewane zyski z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Założenia inwestycji, harmonogram prac, budżet, dokumentacja finansowa, kosztorysy, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu niezbędnej dokumentacji.

Znalezienie inwestora

Rozwój firmy czasem wymaga znalezienia partnera, który zainwestuje w firmę, wniesie nie tylko pieniądze ale również własne know how. Nie zapewni tego projekt europejski ani kredyt a dobry inwestor, któremu będzie zależało na rozwoju.

Konsultanci Grantery przeanalizują potencjał oraz znajdą kandydatów inwestorów.

Do czego służy ta usługa:

 • do wprowadzenia do firmy inwestora.

Jak to działa:

Konsultanci Grantery pomogą w znalezieniu inwestora:

 • opracują ofertę inwestycyjną,
 • przygotują bazę podmiotów zainteresowanych inwestycją,
 • przeprowadzą wstępne rozmowy z inwestorami,
 • zorganizują spotkania z poważnymi kandydatami na inwestorów,
 • pomogą w opracowaniu umów.

Co będzie potrzebne:

Informacje finansowe, Plan inwestycyjno-rozwojowy, kontakty biznesowe.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od branży, oczekiwanej kwoty inwestycji i niszowości produktu.

Pozyskiwanie dotacji dla firm i innych form finansowania to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje innowacyjne pomysły, dział B+R oraz jak możemy pomóc wprowadzić Twoje produkty na rynek

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Close Menu