58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm, dotacje unjine, dofinansowania, kredyty inwestycyjne, czy poszukiwanie inwestora stanowią istotny element wsparcia finansowego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w nowe projekty, bądź realizować badania i rozwój. Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z konkurencyjnymi rynkami, dynamicznymi zmianami technologicznymi i rosnącymi wymaganiami ekologicznymi. W takim kontekście dotacje dla firm, w tym zwłaszcza dotacje unijne, stanowią cenne źródło finansowania, które pozwala na realizację ambitnych celów biznesowych.

Firma Grantera doskonale rozumie złożoność i różnorodność potrzeb finansowych firm. Właśnie z tego powodu oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno pozyskiwanie dotacji unijnych, jak i dostarczanie innych form dofinansowania, takich jak kredyty inwestycyjne czy znalezienie odpowiedniego inwestora. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zgranej ekipie ekspertów, Grantera jest w stanie pomóc przedsiębiorstwom w każdym aspekcie procesu uzyskiwania funduszy na ich cele.

 

Pierwszy krok w pomocy pozyskania dotacji dla firm 

Pierwszym krokiem w realizacji wsparcia finansowego jest kompleksowa analiza potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. Oszacowanie tych potrzeb jest niezwykle ważne, aby odpowiednio zaplanować alokację środków. W ramach tej usługi, analitycy Grantery wspólnie z zespołem finansowo-księgowym oraz inwestycyjnym przedsiębiorstwa dokładnie analizują budżet inwestycji. Wartościowy jest również wyliczenie perspektywy zwrotu z inwestycji oraz oszacowanie bezpieczeństwa związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Dzięki tej analizie, przedsiębiorstwo może podjąć dobrze uzasadnione decyzje dotyczące finansowania swoich projektów.

Podczas weryfikacji i analizy, analitycy Grantery skupiają się na założeniach inwestycyjnych i informacjach finansowych, aby opracować kompletny budżet inwestycji. Prognoza kosztów stałych i zmiennych po zrealizowaniu inwestycji pozwala na realistyczną ocenę kosztów operacyjnych po wdrożeniu projektu. Ponadto, scenariusze z symulacją przychodów z inwestycji pomagają w oszacowaniu możliwych wyników finansowych po zakończeniu przedsięwzięcia.

Pozyskanie dotacji dla firm

Pozyskiwanie dotacji dla firm to kolejny obszar, w którym Grantera oferuje swoje wsparcie. Dotacje dla firm stanowią kluczowy element pozyskiwania środków na inwestycje czy projekty badawczo-rozwojowe. Zweryfikowanie postępów prac badawczo-rozwojowych jest niezbędne, aby poprawnie udokumentować projekty, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania unijnego. Podczas tego procesu kluczowym elementem jest przedstawienie innowacyjnych pomysłów, a także analiza potencjału rynkowego, co pozwala na efektywne pozyskanie środków.

Znalezienie inwestora

Znalezienie odpowiedniego inwestora to kolejna usługa oferowana przez Granterę. Współpraca z inwestorem może stanowić doskonałe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstwa, a Grantera dzięki swojemu zasięgowi i kontaktom w świecie biznesu, może pomóc przedsiębiorstwom pozyskać dodatkowe źródła finansowania na swoje projekty.

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (B+R)

Warto również podkreślić, że Grantera oferuje wsparcie w dziedzinie działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Wspierając przedsiębiorstwa w rozwoju nowych produktów i technologii, firma przyczynia się do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności ich oferty.

Podsumowując, dotacje dla firm, zwłaszcza unijne, stanowią cenne źródło finansowania dla przedsiębiorstw, pozwalając na realizację różnorodnych celów. Firma Grantera, dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertom, jest w stanie zapewnić wsparcie na każdym etapie tego procesu, począwszy od analizy potrzeb finansowych, aż po pozyskiwanie dotacji i innych form finansowania. Oferując kompleksowe rozwiązania, Grantera wspiera przedsiębiorstwa w osiąganiu sukcesu i rozwijaniu ich działalności na konkurencyjnym rynku. 

Szczegóły do poszczególnych z wyżej wymienionych usług Granetera możecie zobaczyć poniżej: 

Analiza potrzeb finansowych

Oszacowanie potrzeb finansowych to wyzwanie. Oprócz kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją, w każdym tego typu przedsięwzięciu występują koszty dodatkowe. Wielkość inwestycji nie może zagrozić też bezpieczeństwu całego przedsiębiorstwa. Jego skala zaś powinna gwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej perspektywie czasowej.

Analitycy Grantery wspólnie z Państwa zespołem finansowo-księgowych oraz inwestycyjnym zweryfikują potrzeby finansowe.

Do czego służy ta usługa:

 • weryfikacji budżetu inwestycji,
 • wyliczenia perspektywy zwrotu z inwestycji,
 • oszacowania bezpieczeństwa inwestycji.

Jak to działa:

Analitycy Grantery zweryfikują w oparciu o założenia inwestycyjne, informacje finansowe opracują:

 • kompletny budżet inwestycji,
 • prognozę kosztów stałych i zmiennych po realizacji inwestycji,
 • scenariusze z symulacją przychodów z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Projekt inwestycji, analizy finansowe i raporty finansowe firmy, analiza potencjału rynkowego, umiejętności analityczno-symulacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od złożoności inwestycji oraz kompletności dokumentacji finansowej.

Dotacje dla firm - pozyskiwanie

Dofinansowania dla firm i dotacje unijne – pomagają zdecydowanie zmniejszyć nakłady środków niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Zawiłe procedury konkursowe, rozbudowana dokumentacja przy pozyskiwaniu dotacji dla firm wymaga wprawy w opracowaniu, aby wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Eksperci Grantery do spraw dotacji dla firm pomogą w zebraniu wszystkich dokumentów, informacji, opracowaniu budżetu, opracują i złożą wniosek oraz przeprowadzą przez procedurę oceny.

Do czego służy ta usługa:

 • opracowania i złożenia kompletnego wniosku o dotację lub grant,
 • przygotowania się do procedury oceny wniosku,
 • zwiększenia szansy na sukces aż do 90%.

Jak to działa:

Eksperci ds dotacji Grantery wezmą na siebie:

 • dobór źródła finansowania (dotacje dla firm, granty, kredyty inwestycyjne),
 • opracowanie formalne wniosku,
 • opracowanie harmonogramu projektu,
 • koordynację merytoryczną wniosku,
 • pozyskanie niezbędnych partnerów merytorycznych i pomoc w doborze kadry,
 • pozyskanie niezbędnych analiz rynkowych,
 • opracowanie części finansowej,
 • wybór i oszacowanie wskaźników projektu,
 • kontrolę merytoryczną wniosku,
 • złożenie wniosku,
 • przygotowanie do oceny merytorycznej wniosku przed komisją,
 • korekty po ocenie formalnej.

Co będzie potrzebne:

Założenia do innowacji lub inwestycji, analizy rynkowe, finansowe, doświadczenie w opracowaniu projektów B+R, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni w zależności od skali innowacji.

Nie zwlekaj i umów się na bezpłatną konsultację już dziś

Weryfikacja postępów prac B+R

Kredyt inwestycyjny jest idealnym rozwiązaniem, gdy inwestycji nie można sfinansować z pieniędzy pochodzących z dotacji dla firm, czy grantów. Pozyskanie pieniędzy od instytucji finansowych wymaga również opracowania szczegółowej dokumentacji projektu, analiz finansowych o prognoz przychodów. Aby nie tracić czasu trzeba też wiedzieć, jakie banki oferują narzędzia do finansowania inwestycji i które są bardziej korzystne lub dostępne.

Eksperci finansowi Grantery wytypują najlepsze oferty kredytów inwestycyjnych i pomogą w opracowaniu dokumentacji..

Do czego służy ta usługa:

 • do szybkiego znalezienia kredytu inwestycyjnego,
 • do opracowania dokumentacji dającej pozytywną decyzję kredytową,
 • do obniżenia kosztów kredytu inwestycyjnego dzięki opracowaniu dokumentacji wskazującej na niski poziom ryzyka.

Jak to działa:

Eksperci finansowi Grantery wyszukają i pomogą na etapie ubiegania się o kredyt inwestycyjny:

 • zarekomendują instytucje i kredyty,
 • pomogą w opracowaniu planu inwestycji,
 • opracują budżet i harmonogram,
 • oszacują spodziewane zyski z inwestycji.

Co będzie potrzebne:

Założenia inwestycji, harmonogram prac, budżet, dokumentacja finansowa, kosztorysy, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu niezbędnej dokumentacji.

Znalezienie inwestora

Rozwój firmy czasem wymaga znalezienia partnera, który zainwestuje w firmę, wniesie nie tylko pieniądze ale również własne know how. Nie zapewni tego projekt europejski ani kredyt a dobry inwestor, któremu będzie zależało na rozwoju.

Konsultanci Grantery przeanalizują potencjał oraz znajdą kandydatów inwestorów.

Do czego służy ta usługa:

 • do wprowadzenia do firmy inwestora.

Jak to działa:

Konsultanci Grantery pomogą w znalezieniu inwestora:

 • opracują ofertę inwestycyjną,
 • przygotują bazę podmiotów zainteresowanych inwestycją,
 • przeprowadzą wstępne rozmowy z inwestorami,
 • zorganizują spotkania z poważnymi kandydatami na inwestorów,
 • pomogą w opracowaniu umów.

Co będzie potrzebne:

Informacje finansowe, Plan inwestycyjno-rozwojowy, kontakty biznesowe.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od branży, oczekiwanej kwoty inwestycji i niszowości produktu.

Pozyskiwanie dotacji dla firm i innych form finansowania to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje innowacyjne pomysły, dział B+R oraz jak możemy pomóc wprowadzić Twoje produkty na rynek.

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania 

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych nowinek
ze świata dotacji

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl