58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje dla firm

Dotacje unijne

Dofinansowania, dotacje dla firm, kredyty inwestycyjne, czy poszukiwanie inwestora – niezależnie od tego jakiego dofinansowania potrzebuje Państwa firma Grantera jest w stanie pomóc.

Mamy zespół doświadczonych konsultantów, analityków i ekspertów którzy zapewnią fundusze na Państwa cele:

Analiza potrzeb finansowych

Oszacowanie potrzeb finansowych to wyzwanie. Oprócz kosztów bezpośrednio związanych z inwestycją, w każdym tego typu przedsięwzięciu występują koszty dodatkowe. Wielkość inwestycji nie może zagrozić też bezpieczeństwu całego przedsiębiorstwa. Jego skala zaś powinna gwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej perspektywie czasowej. Analitycy Grantery wspólnie z Państwa zespołem finansowo-księgowych oraz inwestycyjnym zweryfikują potrzeby finansowe. Do czego służy ta usługa:
 • weryfikacji budżetu inwestycji,
 • wyliczenia perspektywy zwrotu z inwestycji,
 • oszacowania bezpieczeństwa inwestycji.
Jak to działa: Analitycy Grantery zweryfikują w oparciu o założenia inwestycyjne, informacje finansowe opracują:
 • kompletny budżet inwestycji,
 • prognozę kosztów stałych i zmiennych po realizacji inwestycji,
 • scenariusze z symulacją przychodów z inwestycji.
Co będzie potrzebne: Projekt inwestycji, analizy finansowe i raporty finansowe firmy, analiza potencjału rynkowego, umiejętności analityczno-symulacyjne. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od złożoności inwestycji oraz kompletności dokumentacji finansowej.

Dotacje dla firm - pozyskiwanie

Dofinansowania dla firm i dotacje unijne – pomagają zdecydowanie zmniejszyć nakłady środków niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Zawiłe procedury konkursowe, rozbudowana dokumentacja przy pozyskiwaniu dotacji dla firm wymaga wprawy w opracowaniu, aby wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. Eksperci Grantery do spraw dotacji dla firm pomogą w zebraniu wszystkich dokumentów, informacji, opracowaniu budżetu, opracują i złożą wniosek oraz przeprowadzą przez procedurę oceny. Do czego służy ta usługa:
 • opracowania i złożenia kompletnego wniosku o dotację lub grant,
 • przygotowania się do procedury oceny wniosku,
 • zwiększenia szansy na sukces aż do 90%.
Jak to działa: Eksperci ds dotacji Grantery wezmą na siebie:
 • dobór źródła finansowania (dotacje dla firm, granty, kredyty inwestycyjne),
 • opracowanie formalne wniosku,
 • opracowanie harmonogramu projektu,
 • koordynację merytoryczną wniosku,
 • pozyskanie niezbędnych partnerów merytorycznych i pomoc w doborze kadry,
 • pozyskanie niezbędnych analiz rynkowych,
 • opracowanie części finansowej,
 • wybór i oszacowanie wskaźników projektu,
 • kontrolę merytoryczną wniosku,
 • złożenie wniosku,
 • przygotowanie do oceny merytorycznej wniosku przed komisją,
 • korekty po ocenie formalnej.
Co będzie potrzebne: Założenia do innowacji lub inwestycji, analizy rynkowe, finansowe, doświadczenie w opracowaniu projektów B+R, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni w zależności od skali innowacji.

Weryfikacja postępów prac B+R

Kredyt inwestycyjny jest idealnym rozwiązaniem, gdy inwestycji nie można sfinansować z pieniędzy pochodzących z dotacji dla firm, czy grantów. Pozyskanie pieniędzy od instytucji finansowych wymaga również opracowania szczegółowej dokumentacji projektu, analiz finansowych o prognoz przychodów. Aby nie tracić czasu trzeba też wiedzieć, jakie banki oferują narzędzia do finansowania inwestycji i które są bardziej korzystne lub dostępne.

Eksperci finansowi Grantery wytypują najlepsze oferty kredytów inwestycyjnych i pomogą w opracowaniu dokumentacji..

Do czego służy ta usługa:

 • do szybkiego znalezienia kredytu inwestycyjnego,
 • do opracowania dokumentacji dającej pozytywną decyzję kredytową,
 • do obniżenia kosztów kredytu inwestycyjnego dzięki opracowaniu dokumentacji wskazującej na niski poziom ryzyka.

Jak to działa:
Eksperci finansowi Grantery wyszukają i pomogą na etapie ubiegania się o kredyt inwestycyjny:

 • zarekomendują instytucje i kredyty,
 • pomogą w opracowaniu planu inwestycji,
 • opracują budżet i harmonogram,
 • oszacują spodziewane zyski z inwestycji.

Co będzie potrzebne:
Założenia inwestycji, harmonogram prac, budżet, dokumentacja finansowa, kosztorysy, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:
Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu niezbędnej dokumentacji.

Znalezienie inwestora

Rozwój firmy czasem wymaga znalezienia partnera, który zainwestuje w firmę, wniesie nie tylko pieniądze ale również własne know how. Nie zapewni tego projekt europejski ani kredyt a dobry inwestor, któremu będzie zależało na rozwoju. Konsultanci Grantery przeanalizują potencjał oraz znajdą kandydatów inwestorów. Do czego służy ta usługa:
 • do wprowadzenia do firmy inwestora.
Jak to działa: Konsultanci Grantery pomogą w znalezieniu inwestora:
 • opracują ofertę inwestycyjną,
 • przygotują bazę podmiotów zainteresowanych inwestycją,
 • przeprowadzą wstępne rozmowy z inwestorami,
 • zorganizują spotkania z poważnymi kandydatami na inwestorów,
 • pomogą w opracowaniu umów.
Co będzie potrzebne: Informacje finansowe, Plan inwestycyjno-rozwojowy, kontakty biznesowe. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od branży, oczekiwanej kwoty inwestycji i niszowości produktu.

Pozyskiwanie dotacji dla firm i innych form finansowania to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy wesprzeć Twoje innowacyjne pomysły, dział B+R oraz jak możemy pomóc wprowadzić Twoje produkty na rynek.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl