fbpx

Tworzenie i weryfikacja pomysłów na innowacje

Organizacja
B+R

Wprowadzanie na rynek
/ aktywizacja sprzedaży

Zdobywanie
funduszy

Firmę wybierałem z polecenia, była jedną z kilku z którymi rozmawiałem przed rozpoczęciem projektu. Na tle konkurencji, z która miałem nieprzyjemność obcować z pewnościa wyróżniają się rzetelnością. Kompetencje i wiedza zespołu bardzo wszechstronna, co oczywiście doprowadziło do tego, że złożony wniosek do ARP został rozpatrzony pozytywnie.

Michał Mach

# aktualności

„Kredyt na Innowacje Technologiczne” – zobacz na co możesz otrzymać dofinansowanie

Poszukujesz dotacji na rozwój firmy? Dowiedz się, jak w konkursie “Kredyt na innowacje technologiczne” pozyskać dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn i oprogramowania.

Czytaj dalej...

# wiedza

Współpraca nauki i biznesu – czyli jak rozmawiać z naukowcem językiem korzyści

Do projektów B+R potrzebna jest kadra naukowa. Ale jak ich przekonać do współpracy? To często ludzie, którzy mają mnóstwo obowiązków związanych z własnymi projektami. Jak ich namówić, żeby do swojego napiętego kalendarza chcieli dodać jeszcze współpracę z przedsiębiorcą?

Czytaj dalej...

Grantera w skrócie

0 lat
doświadczenia
we wsparciu R&D
0 %
skuteczności
w pozyskiwaniu
funduszy
0 mld
wartość
zrealizowanych
projektów
0 /8
dziedziny i branże
zrealizowanych
projektów
0
wdrożonych
innowacji
100
zweryfikowanych
pomysłów
na innowacje
0 /3
państwa i kontynenty
zdobyte dla naszych
klientów
0
ekspertów
realizujących
doradztwo
0
konsultantów
naukowych
100
menedżerów
projektów B+R
100
dziedziny
eksperckie
0
godzin
szkoleń

Grantera. Pomoc w innowacji i rozwoju

W Granterze pomagamy podczas powstawania i wdrażania innowacji. Jesteśmy partnerem, który wesprze i doprowadzi do sukcesu cały proces badawczo-rozwojowy (B+R). Wykonamy konkretne zadania – analizy, dokumentacje i wnioski. Dostarczymy wybrane kompetencje do Państwa firmy. Bez względu na to, w jakiej jesteście fazie wdrażania innowacji – nadamy pracom nową dynamikę i położymy nacisk na opłacalność biznesową. Jesteśmy też ekspertami od finansowania. Pozyskujemy fundusze na realizację projektów B+R, inwestycyjnych oraz rozwój sprzedaży.

W Granterze żyjemy innowacjami

Śledzimy trendy i postępy różnych gałęzi techniki i dziedzin nauki. Cieszy nas rozwój naszych klientów, zdobywane nagrody, świetna sprzedaż produktów i usług. Ta pasja, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów B+R, siecią konsultantów, ekspertów i laboratoriów badawczych powodują, że jesteśmy skuteczni. Dzięki temu możemy Państwu pomóc.

Nasi menedżerowie projektów innowacyjnych współpracują z Państwa liderami B+R. Znajdują rozwiązania, informacje, konsultantów, ekspertów naukowych, źródła finansowania i sposób zarabiania na innowacji. Zajmują się koordynacją prac różnych osób i pilnują terminów. Czuwają nad kamieniami milowymi projektu. Pomagają w weryfikacji osiągnięć i szans rynkowych tworzonej innowacji.

Close Menu