58 380 15 96 info@grantera.pl

Dofinansowanie na budowę hali i/lub zakup maszyn – dowiedz się jak pozyskać bezzwrotne dofinansowanie na ten cel

Poszukujesz bezzwrotnej dotacji na budowę hali? Chcesz kupić nową linię produkcyjną? Dowiedz się, jak w konkursie “Kredyt technologiczny” pozyskać bezzwrotne dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej, zakup maszyn i oprogramowania.

Na ten moment nieogłoszono terminu naboru w ramach konkursu Kredyt technologiczny. Z dostępnych dotacji, wpisujących się w założenia konkursu Kredyt technologiczny, polecamy program Ścieżka SMART. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem dotacji, gdzie zawarte zostały aktualne oraz polecane przez nas dotacje. Kalendarz dostępny jest na naszej stronie pod linkiem: https://grantera.pl/kalendarz-dotacji/.

Kredyt technologiczny, to jeden z naszych ulubionych konkursów. Grantera w wielu edycjach tego konkursu miała 100% skuteczności. W poprzednich edycjach konkurs nosił nazwę „Kredyt na innowacje technologiczne”. Mimo zmiany nazwy – główne założenia tego konkursu pozostają bez zmian. 

3 zagadnienia, wzbudzające pytania i kontrowersje

Konkurs Kredyt technologiczny jest atrakcyjną i popularną formą dotacji dla przedsiębiorstw. Część firm nie korzysta z tej formy wsparcia unijnego, z powodu złego rozumienia jego zasad. Rozmawiając z naszymi klientami najczęściej spotykamy się z 3 pytaniami:

I. W nazwie konkursu jest słowo “kredyt”. Czy to jest dotacja zwrotna, preferencyjna pożyczka, którą muszę oddać?

Kredyt technologiczny jest dotacją bezzwrotną. Nie jest to tzw. kredyt preferencyjny, w którym korzyścią jest tylko niższe oprocentowanie, a uzyskane pieniądze należy w całości zwrócić do banku. W Kredycie technologicznym środki unijne są wypłacane jako dotacja (nawet do 70% wartości inwestycji). Jedynie sposób wypłaty dotacji jest specyficzny. W innych konkursach dotacyjnych pieniądze unijne są wypłacane na konto bankowe przedsiębiorcy. W kredycie na innowacje techologiczne środki unijne spłacają zaciągnięty wcześniej na daną inwestycję kredyt. W stosunku do innych dotacji jest tutaj do wykonania jeden dodatkowy krok – uzyskanie kredytu na inwestycję. Jest to klasyczny kredyt inwestycyjny, oferowany w następujących bankach:

 1. Alior Bank S.A.
 2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 6. Bank Pekao S.A.
 7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 9. ING Bank Śląski S.A.
 10. mBank S.A.
 11. PKO Bank Polski S.A.
 12. Santander Bank Polska S.A.
 13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 14. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 15. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Pozyskanie dotacji w Kredycie technologicznym składa się z następujących kroków:

 

 1. Uzyskanie promesy kredytowej (przyrzeczenia wypłaty kredytu) w jednym z powyższych banków – procedura dla promesy jest analogiczna jak dla kredytu – należy przygotować wniosek kredytowy wraz z załącznikami (doradcy z Grantery w tym pomogą)
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego
 3. Uzyskanie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego
 4. Uruchomienie kredytu w banku komercyjnym (na podstawie wcześniej uzyskanej promesy)
 5. Wypłata dotacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego na konto kredytu inwestycyjnego (spłata zaciągniętego kapitału w wysokości równej przyznanej dotacji)

II. Dotacja jest przyznawana na innowacje technologiczne. Czy mogę z niej skorzystać, jeśli nie chcę wdrażać innowacji ale po prostu kupić maszyny albo wybudować halę produkcyjną?

Innowacyjność jest czasem traktowana przez przedsiębiorców jak “zło konieczne”, a nie powinno tak być. Wprowadzanie nowości do oferty produktów lub usług albo ulepszeń w technologii produkcji to szansa dla firmy. Innowacja może dać przewagę nad konkurencją i zwiększyć zyski. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że 9/10 klientów ma początkowo trudności z wymyśleniem i opracowaniem innowacji. Dlatego opracowaliśmy w Granterze cały system wsparcia, który gwarantuje opracowanie wartościowej nowości produktowej lub technologicznej. Najczęściej ciekawe pomysły są w głowach zarządu i pracowników firmy, trzeba je tylko odpowiednimi metodami wydobyć. Specjaliści Grantery w tym pomagają, organizując odpowiednie “burze mózgów” i prowadząc krok po kroku do opracowania innowacji. Dwóch ekspertów z zespołu Grantery to certyfikowani moderatorzy Design Thinking – metodyki wspierającej tworzenie innowacji. Przy naszym wsparciu doradczym powstały innowacje w bardzo różnych branżach, np. okna z materiałów kompozytowych, drony do celów poszukiwawczo-ratowniczych,  a nawet innowacyjne opakowania do jajek.

Innowację można wymyślić w każdej branży. Innowacyjne technologie można też pozyskać z zewnątrz – np. poprzez współpracę z jednostką naukową lub zakup patentu. We współpracy z naukowcami i transferze technologii Grantera ma duże doświadczenie i służy pomocą.

III. Czy wystarczy kupić innowacyjną maszynę?

Kupowane w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia maszyny i urządzenia mogą być innowacyjne, ale nie muszą. Maszyny mogą być zupełnie standardowe, czy używane. Zakup maszyny, w której producent zastosował innowację, to za mało. Pomaga to zrozumieć przykład z branży motoryzacyjnej: jeśli kupię innowacyjną Teslę, to nie znaczy, że opracowałem innowację i jestem innowacyjny. Innowacyjna jest Tesla, bo to ona opracowała ten samochód. Ja jestem tylko użytkownikiem innowacyjnego samochodu.

Zgodnie z zasadami ostatniego konkursu Innowacja może być we własnym produkcie (innowacja produktowa) lub w technologii (procesie) jego wytwarzania (innowacja procesowa). Na przykład firma Radiolex, producent skrzynek i rozdzielni elektrycznych, opracowała w swoim dziale badawczo-rozwojowym nowy, innowacyjny rodzaj skrzynek. Jest to innowacja produktowa. Do uruchomienia produkcji tych skrzynek potrzebowała odpowiednich maszyn, na które złożyła wniosek o dofinansowanie. Maszyny te, same w sobie nie są innowacyjne, ale służą do wytwarzania innowacyjnych skrzynek. Stomatolog, doktor Markiewicz, wprowadził natomiast w ramach Kredytu na innowacje technologiczne innowację procesową w swojej klinice – opracował autorską metodę pomagającą we wszczepianiu implantów zębowych. Implanty nie różnią się od innych oferowanych na rynku, ale procedura ich wszczepiania została udoskonalona. Do wykonywania zabiegów zostały w ramach dotacji zakupione urządzenia stomatologiczne wysokiej jakości, ale to nie w nich tkwi innowacja. Innowacyjna jest procedura implantologiczna opracowana przez doktora.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji – zachęcamy do bezpłatnej konsultacji.

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z ponad 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Korzyści dla beneficjentów konkursu

Po wyjaśnieniu najczęściej występujących wątpliwości możemy przejść do korzyści wynikających z udziału w konkursie Kredyt technologiczny. Najważniejszą z nich jest oczywiście dofinansowanie.

Dofinansowaniem są objęte następujące wydatki: 

 • zakup środków trwałych (np. maszyn, urządzeń, narzędzi),
 • koszty robót budowlanych (np. budowa hali produkcyjnej),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na oprogramowanie, patentu)
 • zakup nieruchomości (np. działki, hali produkcyjnej), ale tylko do 10% wartości całej inwestycji – np. jeśli wszystkie koszty projektu to 10 mln zł, to dofinansowanie będzie na zakup nieruchomości o wartości do 1 mln zł,
 • usługi doradcze (np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii).

 

Intensywność wsparcia jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą liczyć na wyższy poziom dotacji. Wyższe dofinansowanie jest przyznawane regionom słabiej rozwiniętym gospodarczo. 

Na poniższej mapie wskazane zostały maksymalne poziomy dofinansowania, obowiązujące dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników). Firmy średnie (od 50 do 250 pracowników) otrzymują dofinansowania o 10% mniejsze. Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) są wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania.

W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP:
– dla średnich firm +10% (czyli średnia firma z pomorskiego może liczyć na 40% dofinansowania)
– mikro/ małe firmy + 20% (czyli mała firma z pomorskiego może mieć 50% dofinansowania)

Mapa prezentuje poziomy dofinansowania na wydatki inwestycyjne, czyli wszystkie wymienione powyżej (środki trwałe, WNiP, roboty budowlane) za wyjątkiem usług doradczych. Dofinansowanie na doradztwo jest niezależne od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy i zawsze wynosi 50%.

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa brane są pod uwagę również wyniki finansowe (przychody, suma bilansowa) oraz powiązania przedsiębiorstwa. Specjaliści z Grantery przeanalizują Państwa dokumenty i pomogą prawidłowo określić wielkość firmy.

Kluczowe czynniki sukcesu

 • Zdolność kredytowa

Dotacja w konkursie Kredyt technologiczny jest wypłacana w formie spłaty kredytu. Kredytowanie inwestycji jest konieczne. Wnioskodawca musi zatem posiadać zdolność kredytową.

Konsultanci Grantery pomogą w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania promesy kredytowej, w tym Biznesplanu.
 • Innowacyjność wdrażanej technologii

Innowacyjna technologia może być wypracowana wewnątrz firmy, zakupiona z zewnątrz lub opracowana na zlecenie przedsiębiorstwa np. na politechnice czy uniwersytecie.

Konsultanci Grantery pomogą w wymyśleniu innowacyjnego produktu lub technologii produkcji. Dzięki relacjom ze światem nauki pomogą również znaleźć odpowiednie laboratorium lub zespół specjalistów, którzy mogą się zaangażować w opracowanie innowacji.
 • Dobre zaprezentowanie projektu przed komisją oceniającą (panelem ekspertów)

Pomysł na innowację należy przedstawić i obronić przed komisją oceniającą w Warszawie. Spotkanie z komisją polega na przedstawieniu projektu w formie prezentacji i odpowiedzi na pytania ekspertów.

Konsultanci Grantery pomogą w przygotowaniu się do panelu, opracowaniu prezentacji, przećwiczeniu najczęściej zadawanych pytań i udzielą wskazówek, które pomogą dobrze zaprezentować projekt.

Ile mamy czasu?

Ogłoszenie naboru zaplanowane jest na 9 marca 2023 roku a sam nabór wnioskóe jest planowany już w terminie od 23 marca do 31 maja br. Oznacza to, że czasu na przygotowanie wniosku nie ma zbyt wiele. 

Dodatkowo należy pamiętać, że im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym szybciej uzyska decyzję o dofinansowaniu. Konkurs będzie się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem i środki mogą się wyczerpać przed zakończeniem konkursu. Tym bardziej warto się spieszyć.

Samodzielnie czy z firmą doradczą?

Można próbować przygotowywać dokumentację samodzielnie, ale będzie to wymagało dużo czasu  i wysiłku na zapoznanie się i zrozumienie całej dokumentacji konkursu i opracowanie wniosku. Pisząc wniosek po raz pierwszy łatwo popełnić błąd, który spowoduje utratę szansy na uzyskanie dotacji. Źle przygotowany wniosek może również spowodować, że bardzo trudno będzie prawidłowo zrealizować projekt i przejść kontrole. 

Pomoc firmy doradczej pozwala zaoszczędzić dużo czasu i skupić się na zarabianiu pieniędzy na swojej działalności. Ponadto wieloletnie doświadczenie pomaga w takim opracowaniu wniosku, by uzyskał on maksymalnie wysoką ocenę i był łatwy w realizacji.

Wynagrodzenie firmy doradczej za opracowanie wniosku składa się z dwóch części: opłaty stałej za przygotowanie dokumentacji i premii od sukcesu. Opłata stała w Granterze jest rozbita na dwie transze: pierwsze 50% opłaty jest płatne po podpisaniu umowy na opracowanie wniosku. Drugie 50% jest płatne po złożeniu gotowego wniosku o dofinansowanie. Premia od sukcesu jest płatna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Jej wysokość jest zależna od wartości dotacji. Im wyższa jest wartość dofinansowania, tym mniejszą procentowo premię się pobiera. W przypadku kredytu technologicznego premie mieszczą się zwykle w granicach 3 – 9% przyznanego dofinansowania.

Chcę wiedzieć więcej, co wtedy?

Na stronie kredytechnologiczny.pl znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Ponadto, zalecamy zapoznać się z nowopowstałym Kalendarzem dotacji, który jest spisem aktualnie dostępnych dotacji.

Od czego zacząć?

Warto zacząć od sprawdzenia szans na uzyskanie dotacji w konkursie Kredyt technologiczny. Do wstępnej weryfikacji wystarczy kilka informacji o firmie i planowanej inwestycji. Nasi konsultanci bezpłatnie i bez zobowiązań przeanalizują szanse na sukces w oparciu o kryteria oceny wniosków. 

Zachęcamy również do obejrzenia zapisu z naszego webinaru:

Zapraszamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z możliwościami dotacyjnymi

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl