58 380 15 96 info@grantera.pl

Pożyczki UE

Doskonałą alternatywę do dotacji stanowią unijne mechanizmy zwrotne, czyli niskooprocentowane pożyczki na dowolne cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe lub obrotowe. Bo mimo, iż całość pozyskanej kwoty w perspektywie lat należy zwrócić, to procedura aplikowania jest uzależniona wyłącznie od sytuacji finansowej podmiotu oraz ustanowionego zabezpieczenia, nie odbywa się w trybie konkursowym

Pożyczki UE

Aktualnie kończy się perspektywa finansowania z UE na lata 2014-2020. Polska jest na etapie przygotowania do wdrożenia nowych programów operacyjnych. Nowe możliwości pozyskania dotacji pojawią się najwcześniej na początku przyszłego roku. Instrumenty finansowe funkcjonują cały czas, wspierają inwestycje przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Warunkiem obligatoryjnym nie jest innowacyjność, choć może stanowić dodatkowy walor, a czynnikiem determinującym otrzymanie środków jest zabezpieczenie pożyczki, które określa sam wnioskodawca.

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Programy skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). To, co jest nie bez znaczenia, od tych środków – pożyczkodawca – nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Spektrum mechanizmów zwrotnych jest rozbudowane – niskooprocentowane pożyczki na duże i małe inwestycje, na zakup nieruchomości, środki obrotowe czy poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora MŚP itp.

W ostatnim czasie pojawiły się również narzędzia dedykowane przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa.

Grantera Sp. z o.o. pomaga w wyborze odpowiedniej formy finansowania, doborze instytucji pośredniczącej oferującej najlepsze warunki, weryfikacji i wskazaniu optymalnego zabezpieczenia oraz na wszystkich etapach aplikowania o środki: od przygotowania dokumentacji po rozliczenie pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl