58 380 15 96 info@grantera.pl

Polska Strefa Inwestycji

Dotacje dla firm, dotacje unjine, dofinansowania, kredyty inwestycyjne, czy poszukiwanie inwestora stanowią istotny element wsparcia finansowego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w nowe projekty, bądź realizować badania i rozwój. Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z konkurencyjnymi rynkami, dynamicznymi zmianami technologicznymi i rosnącymi wymaganiami ekologicznymi. W takim kontekście dotacje dla firm, w tym zwłaszcza dotacje unijne, stanowią cenne źródło finansowania, które pozwala na realizację ambitnych celów biznesowych.

Firma Grantera doskonale rozumie złożoność i różnorodność potrzeb finansowych firm. Właśnie z tego powodu oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno pozyskiwanie dotacji unijnych, jak i dostarczanie innych form dofinansowania, takich jak kredyty inwestycyjne czy znalezienie odpowiedniego inwestora. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zgranej ekipie ekspertów, Grantera jest w stanie pomóc przedsiębiorstwom w każdym aspekcie procesu uzyskiwania funduszy na ich cele.

 

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. 

Z ulgi można skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Przyznawana jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych) 

lub

 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

 

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji. W niektórych rejonach Polski można odzyskać nawet do 70% poniesionych kosztów.

grantera polska strefa inwestycji

Z pomniejszonego podatku można korzystać przez 10, 12 lub 15 lat albo do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Liczba lat zależy od wybranej lokalizacji.

Przykład:

– koszt nowej inwestycji: 5 mln zł netto

– status: średnie przedsiębiorstwo

– lokalizacja inwestycji: województwo pomorskie (m. Gdańsk)

– intensywność pomocy publicznej: 40%

– pomoc publiczna (ulga podatkowa) = 5 mln zł x 40% = 2 mln zł 

– stawka podatku dochodowego (CIT): 19%

– wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 2 mln zł / 19% = 10 526 315,79 zł 

grantera usługi ulgi

Opis przykładu:

Średniej wielkości przedsiębiorca zainwestował 5 mln zł netto w województwie pomorskim i dzięki Polskiej Strefie Inwestycji będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do wysokości 2 mln zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 12) nie zapłaci podatku od dochodów w wysokości 10,526 mln zł.  Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 12 lat.

 

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:

 • być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją (lub reinwestycją);
 • wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną w ramach PSI (tradycyjny przemysł za wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz;  branża nowoczesnych usług);
 • spełniać kryteria ilościowe (tj. minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe, kryteria uzależnione są od poziomu bezrobocia w powiecie, najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze);
 • spełniać kryteria jakościowe (warunki podzielone są na dwie grupy: zrównoważony rozwój gospodarczy i zrównoważony rozwój społeczny. Nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Punktowane jest np. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, o niskim negatywnym wpływie na środowisko).

 

Kryteria i warunki oceniane są na podstawie wniosku o decyzję o wsparciu. Wniosek (z załącznikami), należy przesłać do właściwego dla miejsca inwestycji podmiotu Zarządzającego Obszarem, który dokona jego oceny i wyda decyzję.

 

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i warunki udzielania wsparcia, przedsiębiorca otrzymuje decyzję o wsparciu nowej inwestycji. 

 

Decyzja określa:

 • okres jej obowiązywania
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości,
 • termin zakończenia realizacji twojej inwestycji
 • warunki, które musi spełnić Beneficjent, w tym:
 • zatrudnienie przez odpowiedni czas określonej liczby pracowników, 
 • wysokość ponoszonych w określonym terminie kosztów nowej inwestycji,
 • kryteria ilościowe i jakościowe.

 

Na decyzję oczekuje się nie dłużej niż miesiąc (przy czym termin może się wydłużyć do 2 miesięcy).

 

Jeśli planujesz inwestycję i chciałbyś skorzystać z opisanej wyżej ulgi podatkowej zapraszamy do kontaktu! Ocenimy czy spełniasz kryteria dostępu i pomożemy przygotować niezbędną dokumentację.

Wypełniono formularz

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl