fbpx

Prace badawczo-rozwojowe

Poprowadzimy Twoje działania B+R

Potrzebują Państwo zespołu i potencjału technicznego, który zrealizuje dla Państwa prace badawczo-rozwojowe? Szukają pomocy naukowców? Chcą, by prowadzone prace B+R zmierzały w dobrym kierunku? Racjonalizują koszty w pracach B+R?
Mamy zespół doświadczonych Project managerów i ekspertów oraz skutecznych usług, które pomogą w organizacji procesu badawczo-rozwojowego:

Prace badawczo-rozwojowe - usługa firmy doradczej Grantera

Podziel się
wiedzą

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) wymagają profesjonalnego i doświadczonego zespołu oraz potencjału technicznego. Niekompletny zespół może dotrzeć do momentu, w którym nie jest w stanie pokonać przeszkód lub przejść do kolejnego etapu. W efekcie przepadają nakłady poniesione na prace badawczo-rozwojowe oraz wzrasta frustracja.

Konsultanci Grantery wspólnie z Państwem zweryfikują potencjał oraz pomogą w pozyskaniu brakujących talentów i ekspertów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Do czego służy ta usługa:

 • weryfikacji potencjału zespołu i ustalenia brakujących kompetencji,
 • pozyskania nowych talentów do zespołu,
 • nawiązania współpracy z naukowcami,
 • pozyskania instytutów badawczych, certyfikacyjnych i jednostek naukowych,
 • dopracowania efektywnego sposobu pracy zespołu.

Jak to działa:

Konsultanci Grantery zweryfikują w oparciu o cele rozwojowe możliwości zespołu oraz dostarczą:

 • profile brakujących talentów,
 • narzędzia do weryfikacji kompetencji kandydatów
 • dodatkowych ekspertów,
 • wypracowane relacje z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • sposoby na usprawnienie pracy zespołu.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, rozmowy weryfikacyjne, doświadczenie w budowaniu zespołów B+R, kontakty ze światem nauki.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni, w zależności od wielkości organizacji.

Sukces projektu innowacyjnego zależy od organizacji pracy i regularnej weryfikacji wyników. Konieczne jest dostarczanie zespołowi zasobów niezbędnych do pracy oraz usuwanie przeszkód. Prowadzenie projektów B+R wymaga kompetencji interpersonalnych, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej.

Project Manadżerowie B+R Grantery skoordynują procesy, dostarczą informacje analityczne oraz wyniki prac w zaplanowanym czasie.

Do czego służy ta usługa:

 • profesjonalizacji zarządzania procesem innowacyjnym,
 • zwiększenia efektywności czasowej,
 • racjonalizacji wydatków na projekt badawczy,
 • utrzymania biznesowej użyteczności wyników,
 • koordynacji działań wszystkich uczestników projektu,
 • pozyskiwania ekspertów i podmiotów w kluczowych momentach projektu.

Jak to działa:

Project Manadżerowie B+R Grantery wezmą na siebie:

 • opracowanie procesu projektowego, niezbędnych zasobów, budżetu oraz wskaźników,
 • Organizację pracy zespołu,
 • efektywny przepływ informacji pomiędzy działami wykonawczym, administracyjnym i sprzedażowym w zakresie prac badawczo-rozwojowych (B+R),
 • koordynację współpracy z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • monitoring wskaźników projektu,
 • komunikację i raportowanie przed  Zarządem w zakresie stanu projektu.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od skali innowacji.

Celem prac badawczo-rozwojowych jest możliwość rozwoju firmy i zwiększenia przychodów. W projekcie B+R fascynacja badaniami, pokonywanie codziennych trudności oraz ambicje mogą przesłonić szerszy, biznesowy kontekst. Wówczas projekt przeciąga się lub jego efektów nie opłaca się wdrażać.

Eksperci i konsultanci Grantery zweryfikują postępy prac badawczo-rozwojowych i ich efektywność biznesową w kluczowych momentach projektu.

Do czego służy ta usługa:

 • podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu prac,
 • szacowania użyteczności i wdrażalności wyników,
 • oceny nakładów i zwrotu z prac B+R.

Jak to działa:

Eksperci i konsultanci Grantery przeanalizują i przedstawią raporty:

 • stanu prac w odniesieniu do harmonogramu i budżetu,
 • merytoryczne wyników badań w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy oraz rozwiązaniami konkurencji,
 • możliwości technologicznych wdrożenia wyników,
 • testów prototypów z użytkownikami,
 • potencjał rynkowy wypracowanych rozwiązań.

Co będzie potrzebne:

Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, dokumentacja prac B+R, analizy potencjału innowacyjnego, umiejętności analityczne.

Jak długo to trwa:

Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu analizy i innowacyjności projektu.

Prace badawczo-rozwojowe to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy pomóc w pozyskaniu dotacji lub finansowania, stworzyć lub zweryfikować pomysły na innowacje oraz jak możemy pomóc wprowadzić Twoje produkty na rynek

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Close Menu