58 380 15 96 info@grantera.pl

Prace badawczo-rozwojowe

Dotacje dla firm, dotacje unjine, dofinansowania, kredyty inwestycyjne, czy poszukiwanie inwestora stanowią istotny element wsparcia finansowego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w nowe projekty, bądź realizować badania i rozwój. Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z konkurencyjnymi rynkami, dynamicznymi zmianami technologicznymi i rosnącymi wymaganiami ekologicznymi. W takim kontekście dotacje dla firm, w tym zwłaszcza dotacje unijne, stanowią cenne źródło finansowania, które pozwala na realizację ambitnych celów biznesowych.

Firma Grantera doskonale rozumie złożoność i różnorodność potrzeb finansowych firm. Właśnie z tego powodu oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno pozyskiwanie dotacji unijnych, jak i dostarczanie innych form dofinansowania, takich jak kredyty inwestycyjne czy znalezienie odpowiedniego inwestora. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zgranej ekipie ekspertów, Grantera jest w stanie pomóc przedsiębiorstwom w każdym aspekcie procesu uzyskiwania funduszy na ich cele.

 

Budowanie zespołów realizujących prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) wymagają profesjonalnego i doświadczonego zespołu oraz potencjału technicznego. Niekompletny zespół może dotrzeć do momentu, w którym nie jest w stanie pokonać przeszkód lub przejść do kolejnego etapu. W efekcie przepadają nakłady poniesione na prace badawczo-rozwojowe oraz wzrasta frustracja. Konsultanci Grantery wspólnie z Państwem zweryfikują potencjał oraz pomogą w pozyskaniu brakujących talentów i ekspertów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Do czego służy ta usługa:
 • weryfikacji potencjału zespołu i ustalenia brakujących kompetencji,
 • pozyskania nowych talentów do zespołu,
 • nawiązania współpracy z naukowcami,
 • pozyskania instytutów badawczych, certyfikacyjnych i jednostek naukowych,
 • dopracowania efektywnego sposobu pracy zespołu.
Jak to działa: Konsultanci Grantery zweryfikują w oparciu o cele rozwojowe możliwości zespołu oraz dostarczą:
 • profile brakujących talentów,
 • narzędzia do weryfikacji kompetencji kandydatów
 • dodatkowych ekspertów,
 • wypracowane relacje z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • sposoby na usprawnienie pracy zespołu.
Co będzie potrzebne: Cele badawczo-rozwojowe, rozmowy weryfikacyjne, doświadczenie w budowaniu zespołów B+R, kontakty ze światem nauki. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni, w zależności od wielkości organizacji.

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi

Sukces projektu innowacyjnego zależy od organizacji pracy i regularnej weryfikacji wyników. Konieczne jest dostarczanie zespołowi zasobów niezbędnych do pracy oraz usuwanie przeszkód. Prowadzenie projektów B+R wymaga kompetencji interpersonalnych, doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej. Project Manadżerowie B+R Grantery skoordynują procesy, dostarczą informacje analityczne oraz wyniki prac w zaplanowanym czasie. Do czego służy ta usługa:
 • profesjonalizacji zarządzania procesem innowacyjnym,
 • zwiększenia efektywności czasowej,
 • racjonalizacji wydatków na projekt badawczy,
 • utrzymania biznesowej użyteczności wyników,
 • koordynacji działań wszystkich uczestników projektu,
 • pozyskiwania ekspertów i podmiotów w kluczowych momentach projektu.
Jak to działa: Project Manadżerowie B+R Grantery wezmą na siebie:
 • opracowanie procesu projektowego, niezbędnych zasobów, budżetu oraz wskaźników,
 • Organizację pracy zespołu,
 • efektywny przepływ informacji pomiędzy działami wykonawczym, administracyjnym i sprzedażowym w zakresie prac badawczo-rozwojowych (B+R),
 • koordynację współpracy z instytucjami naukowymi i certyfikującymi,
 • monitoring wskaźników projektu,
 • komunikację i raportowanie przed  Zarządem w zakresie stanu projektu.
Co będzie potrzebne: Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, doświadczenie w koordynacji B+R, kontakty ze światem nauki, umiejętności analityczne i organizacyjne. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, w zależności od skali innowacji.

Weryfikacja postępów prac B+R

Celem prac badawczo-rozwojowych jest możliwość rozwoju firmy i zwiększenia przychodów. W projekcie B+R fascynacja badaniami, pokonywanie codziennych trudności oraz ambicje mogą przesłonić szerszy, biznesowy kontekst. Wówczas projekt przeciąga się lub jego efektów nie opłaca się wdrażać. Eksperci i konsultanci Grantery zweryfikują postępy prac badawczo-rozwojowych i ich efektywność biznesową w kluczowych momentach projektu. Do czego służy ta usługa:
 • podejmowania decyzji o kontynuacji lub zakończeniu prac,
 • szacowania użyteczności i wdrażalności wyników,
 • oceny nakładów i zwrotu z prac B+R.
Jak to działa: Eksperci i konsultanci Grantery przeanalizują i przedstawią raporty:
 • stanu prac w odniesieniu do harmonogramu i budżetu,
 • merytoryczne wyników badań w porównaniu z aktualnym stanem wiedzy oraz rozwiązaniami konkurencji,
 • możliwości technologicznych wdrożenia wyników,
 • testów prototypów z użytkownikami,
 • potencjał rynkowy wypracowanych rozwiązań.
Co będzie potrzebne: Cele badawczo-rozwojowe, harmonogram prac, budżet, dokumentacja prac B+R, analizy potencjału innowacyjnego, umiejętności analityczne. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu analizy i innowacyjności projektu.

Prace badawczo-rozwojowe to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy pomóc w pozyskaniu dotacji lub finansowania, stworzyć lub zweryfikować pomysły na innowacje oraz jak możemy pomóc wprowadzić Twoje produkty na rynek.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl