58 380 15 96 info@grantera.pl

Wprowadzenie na rynek oraz wzrost sprzedaży

Dotacje dla firm, dotacje unjine, dofinansowania, kredyty inwestycyjne, czy poszukiwanie inwestora stanowią istotny element wsparcia finansowego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność, inwestować w nowe projekty, bądź realizować badania i rozwój. Współczesne przedsiębiorstwa zmagają się z konkurencyjnymi rynkami, dynamicznymi zmianami technologicznymi i rosnącymi wymaganiami ekologicznymi. W takim kontekście dotacje dla firm, w tym zwłaszcza dotacje unijne, stanowią cenne źródło finansowania, które pozwala na realizację ambitnych celów biznesowych.

Firma Grantera doskonale rozumie złożoność i różnorodność potrzeb finansowych firm. Właśnie z tego powodu oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno pozyskiwanie dotacji unijnych, jak i dostarczanie innych form dofinansowania, takich jak kredyty inwestycyjne czy znalezienie odpowiedniego inwestora. Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zgranej ekipie ekspertów, Grantera jest w stanie pomóc przedsiębiorstwom w każdym aspekcie procesu uzyskiwania funduszy na ich cele.

 

Opracowanie strategii komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

Aktualnie kończy się perspektywa finansowania z UE na lata 2014-2020. Polska jest na etapie przygotowania do wdrożenia nowych programów operacyjnych. Nowe możliwości pozyskania dotacji pojawią się najwcześniej na początku przyszłego roku. Instrumenty finansowe funkcjonują cały czas, wspierają inwestycje przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Warunkiem obligatoryjnym nie jest innowacyjność, choć może stanowić dodatkowy walor, a czynnikiem determinującym otrzymanie środków jest zabezpieczenie pożyczki, które określa sam wnioskodawca. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Programy skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). To, co jest nie bez znaczenia, od tych środków – pożyczkodawca – nie pobiera opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Spektrum mechanizmów zwrotnych jest rozbudowane – niskooprocentowane pożyczki na duże i małe inwestycje, na zakup nieruchomości, środki obrotowe czy poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach sektora MŚP itp. W ostatnim czasie pojawiły się również narzędzia dedykowane przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa. Grantera Sp. z o.o. pomaga w wyborze odpowiedniej formy finansowania, doborze instytucji pośredniczącej oferującej najlepsze warunki, weryfikacji i wskazaniu optymalnego zabezpieczenia oraz na wszystkich etapach aplikowania o środki: od przygotowania dokumentacji po rozliczenie pożyczki. Zapraszamy do kontaktu!

Broker technologiczny

Rozliczanie dofinansowanego projektu jest procesem wymagającym dużej wiedzy na temat zasad realizacji inwestycji ze środków publicznych oraz doświadczenia we współpracy z instytucjami wdrażającymi/pośredniczącymi.

Beneficjent musi przestrzegać nie tylko zapisów w umowie o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej ale również szczegółowych, często zmieniających się wytycznych dotyczących m.in. procedur wyboru wykonawców/dostawców.

Rozliczanie projektu wymaga precyzji oraz dbałości o wysoką jakość dokumentacji przekazywanej instytucjom udzielającym wsparcia. 

Szeroki zakres obowiązków powoduje, że nietrudno popełnić błąd w rozliczaniu projektu. Nieprawidłowości mogą skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej dotacji lub koniecznością zwrotu części lub całości wypłaconego już dofinansowania z odsetkami. 

W takim wypadku tylko szybka reakcja i odpowiednia strategia może uchronić projekt przed skutkami popełnionych błędów. 

Dzięki aktualnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w realizacji setek współfinansowanych projektów, eksperci Grantery są w stanie skutecznie wesprzeć beneficjenta w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji.

Usługa “ratowania dotacji’ skierowana jest do wszystkich podmiotów, które realizują projekty, w których pojawiły się nieprawidłowości w procesie ich rozliczania.

Nasi specjaliści dokonają analizy danego przypadku oraz jeśli jest to możliwe, wskażą sposób rozwiązania problemu.
Usługa doradcza obejmuje m.in.:

 • przeprowadzenie audytu całego projektu lub szczegółowej analizy konkretnego przypadku;
 • weryfikację zrealizowanych procedur zakupowych zgodnie z obowiązującymi na moment ich przeprowadzenia wytycznymi;
 • weryfikację wydatków pod względem zgodności z zawartą umową o dofinansowanie;
 • przygotowywanie wyjaśnień, oświadczeń, uzupełnień;
 • przygotowanie odwołania od stanowiska instytucji wdrażającej/pośredniczącej;
 • bezpośredni kontakt z przedstawicielem instytucji wdrażającej/pośredniczącej.

Trudne przypadki warto powierzyć specjalistom, którzy dysponując praktyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem pomogą wybrnąć z problematycznej sytuacji. Zespół uzupełnia radca prawny, doradca podatkowy oraz ekspert z zakresu pomocy publicznej, co pozwala na wieloaspektową analizę i przygotowanie skutecznej propozycji rozwiązań nawet najtrudniejszych kwestii.

Wsparcie eksportu

Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą to tylko część sukcesu. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości. Skuteczne rozliczanie dofinansowanego projektu wymaga bardzo dobrej znajomości zapisów umowy o dofinansowanie, zmieniających się wytycznych i procedur. Szeroki zakres obowiązków sprawozdawczych nałożonych na beneficjentów powoduje, że łatwo popełnić błąd. Nieprawidłowości mogą skutkować zmniejszeniem kwoty wypłacanej dotacji lub koniecznością zwrotu części lub całości wypłaconego już dofinansowania z odsetkami. Oferujemy usługi szkoleniowe z zakresu skutecznego rozliczania dotacji (szkolenia otwarte lub zamknięte, w trybie stacjonarnym lub online) skierowane do beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane ze środków UE (EFRR). Szkolenia obejmują część teoretyczną i warsztatową. Realizowane są na poziomie początkującym, średnio-zaawansowanym lub zaawansowanym. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Uczestnicy zapoznają się m.in. z obowiązkami, wymogami i niezbędnymi narzędziami oraz uzyskają cenne wskazówki związane z rozliczaniem dotacji. Przykładowy zakres szkolenia:
 • omówienie dokumentów wskazujących na obowiązki beneficjentów (umowa o dofinansowanie, rozporządzenia, wytyczne);
 • poprawna realizacja procedur zakupowych (rozeznanie rynku/zasada konkurencyjności);
 • omówienie Bazy Konkurencyjności;
 • wskazówki dotyczące zawierania umów z wykonawcami/dostawcami;
 • poprawne ponoszenie wydatków w projekcie (roboty budowlane/środki trwałe/usługi);
 • sporządzanie wniosków o płatność z załącznikami w systemie SL2014/LSI;
 • zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej;
 • wprowadzanie zmian w projektach;
 • monitorowanie osiągnięcia celów projektu oraz poziomu realizacji wskaźników;
 • realizacji obowiązków związanych z promocją projektu;
 • przygotowanie do kontroli;
 • zachowanie okresu trwałości.
Korzyści ze szkolenia:
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne rozliczenie projektu;
 • poznanie najczęściej popełnianych błędów;
 • uniknięcie korekt finansowych nakładanych w związku z nieprawidłowościami;
 • ćwiczenia warsztatowe np. dotyczące przygotowania wniosku o płatność;
 • możliwość wymiany cennych doświadczeń pomiędzy uczestnikami i ekspertem
Cena szkolenia zawiera także:
 • drukowane materiały szkoleniowe;
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia;
 • możliwość do 5h bezpłatnych konsultacji z prowadzącym szkolenie po jego zakończeniu.
Nasi trenerzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu realizacji dofinansowanych inwestycji. Rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Z ogromną przyjemnością podzielą się wieloletnim doświadczeniem.

Zwiększenie atrakcyjności produktu przez design

W czasach nadmiaru produktów i usług, o uwagę klientów walczy się nie tylko jakością i funkcją, ale i estetyką. Trend ten dosięga już poza rynek konsumencki. Profesjonaliści coraz bardziej zwracają uwagę na wygląd aplikacji, opakowań, narzędzi, maszyn czy wyposażenia. Zaniedbanie designu może kosztować utratę przewagi rynkowej. Konsultanci i projektanci Grantery zweryfikują potrzeby i możliwości techniczne oraz zaprojektują nowy wygląd Państwa produktów i usług (redesign). Do czego służy ta usługa:
 • opracowania designu nowych produktów,
 • uatrakcyjnienia istniejących produktów i usług (redesign),
 • oceny designu produktów własnych i konkurencji.
Jak to działa: Konsultanci i designerzy Grantery dostarczą:
 • analizę designu dla branży,
 • analizę designu produktów/ usług,
 • projekt wzorniczy – wizualizacje,
 • prototypy,
 • projekt wykonawczy,
 • technologie produkcji i/lub podwykonawców.
Co będzie potrzebne: Dokumentacja techniczna produktu, stosowane w firmie technologie, skala produkcji, oczekiwania dotyczące kosztów, talent, szkice, wizualizacje i prototypy, wiedza konstrukcyjno-wykonawcza. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od technologii produkcji, skomplikowania projektu.

Zwiększenie efektywności wizerunku firmy lub produktu

Na ciasnych rynkach walka ceną, rabatem czy promocją ogranicza przychody i możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Zwiększanie rentowności możliwe jest poprzez budowanie wartości produktu. Odpowiednia komunikacja pozwala sprawić, że produkt jest nieporównywalny, a użytkownik nie pyta o cenę i rabat. Eksperci i konsultanci Grantery zweryfikują wizerunek produktu i firmy oraz przeprowadzą niezbędne działania zwiększające efektywność produktów i usług. Do czego służy ta usługa:
 • tworzenia nowych marek,
 • odświeżenia wizerunku produktów i marek,
 • zwiększania wartości firmy.
Jak to działa: Eksperci i konsultanci Grantery przeanalizują sytuację i przedstawią:
 • analizę pozycji marki na rynku,
 • propozycję sprzedażową marki,
 • plan działań dla marki,
 • klucz wizualny marki – znak, opakowania,
 • strategię komunikacji i treści,
 • plan promocji z budżetem i mediami,
 • gotowe formaty reklamowe.
Co będzie potrzebne: Informacje o produkcie/ marce, informacje o otoczeniu biznesowym, plan, budżet, projekty, wskaźniki sukcesu, doświadczenie w brand marketingu. Jak długo to trwa: Proces może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu tygodni w zależności rynku.
Wprowadzenie na rynek i dbanie o wzrost sprzedaży to tylko część z usług Grantery! Sprawdź również w jaki sposób możemy pomóc w pozyskaniu dotacji lub finansowania, wspomóc Twój dział B+R oraz jak możemy pomóc w generowaniu i weryfikacji pomysłów na innowacje.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl