58 380 15 96 info@grantera.pl

Odpowiedzialność społeczna Grantery

Odpowiedzialność społeczna to bardzo ważny aspekt funkcjonowania Grantery. Staramy się wspierać otoczenie, w którym funkcjonujemy i instytucje, z którymi współpracujemy. Poprzez współpracę z instytucjami naukowymi takimi jak Politechnika Gdańska, czy Uniwersytet Gdański wpływamy na rozwój toku studiów obecnych studentów i poziom przyszłej kadry pracowniczej. Wspieramy talenty, sport oraz zainteresowania wyrażane przez młode osoby.

 

Sponsor w konkursie Czerwonej Róży, przyznawanej najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu od 1962 roku.

Wsparcie fundacji Sport na Zdrowie 

Partner strategiczny
Letniej Szkoły Prawa
na Uniwersytecie Gdańskim