Odpowiedzialność Społeczna Grantery

Odpowiedzialność społeczna to bardzo ważny aspekt funkcjonowania Grantery. Staramy się wspierać otoczenie, w którym funkcjonujemy i instytucje, z którymi współpracujemy. Poprzez współpracę z instytucjami naukowymi takimi jak Politechnika Gdańska, czy Uniwersytet Gdański wpływamy na rozwój toku studiów obecnych studentów i poziom przyszłej kadry pracowniczej. Wspieramy talenty, sport oraz zainteresowania wyrażane przez młode osoby. 

Karol Bober, Prezes Zarządu Firmy doradczej Grantera gratuluje laureatowi konkursu Czerwona Róża

Sponsor w konkursie Czerwonej Róży, przyznawanej najlepszym studentom i kołom naukowym na Pomorzu od 1962 roku.