58 380 15 96 info@grantera.pl

Dofinansowanie na budowę hali – czyli jakie są możliwości pokrycia tego typu kosztów z dotacji unijnych

Prowadzisz biznes i marzysz o nowych maszynach, ale brakuje Ci już miejsca w hali? Masz pomysł na innowacyjne produkty, ale nie masz gdzie ich produkować? Zobacz, czy możesz ubiegać się o wsparcie z funduszy europejskich.

Skąd wziąć środki na budowę hali? Jak sfinansować budowę hali?

Budowa hali jest dużym przedsięwzięciem, które wymaga znaczących środków finansowych. Istnieje kilka możliwości pozyskania potrzebnych środków na ten cel.

Pierwszą opcją jest skorzystanie z kredytu bankowego.

Kredyt to forma długoterminowego finansowania, która umożliwia stopniową spłatę zadłużenia wraz z odsetkami. Banki oferują różne rodzaje kredytów, a także indywidualnie dostosowują warunki do potrzeb klienta.

Plusy:

 1. Dostępność: Kredyty bankowe są powszechnie dostępne i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 2. Elastyczność: Możliwość negocjacji warunków, takich jak okres spłaty, oprocentowanie, czy harmonogram spłat.
 3. Natychmiastowy dostęp do środków: Umożliwia szybkie rozpoczęcie inwestycji.

Minusy:

 1. Odsetki: Kredyty bankowe wiążą się z koniecznością spłaty odsetek, co zwiększa łączny koszt inwestycji.
 2. Wymagane zabezpieczenia: Banki często wymagają zabezpieczeń, takich jak hipoteka czy gwarancje.
 3. Ryzyko niewypłacalności: W przypadku problemów finansowych, istnieje ryzyko utraty zabezpieczeń i pogorszenia kondycji finansowej firmy.

Pożyczka

Kolejną opcją jest zaciągnięcie pożyczki. Pożyczka różni się od kredytu tym, że zazwyczaj jest krótszoterminowa i może być udzielona przez instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

Plusy:

 1. Prostsze procedury: Często pożyczki są łatwiejsze w uzyskaniu niż kredyty bankowe, z mniej rygorystycznymi wymogami.
 2. Szybkość uzyskania środków: Proces aplikacyjny bywa szybszy niż w bankach.

Minusy:

 1. Wyższe koszty: Pożyczki często mają wyższe oprocentowanie niż kredyty bankowe.
 2. Krótszy termin spłaty: Może to stanowić wyzwanie dla przepływu środków finansowych.

Inwestor

Inną możliwością jest znalezienie inwestora, który zgodzi się zainwestować w budowę hali w zamian za udział w zyskach z jej działalności lub udziały w samej firmie. Warto jednak pamiętać, że znalezienie odpowiedniego inwestora może być czasochłonne i wymagać odpowiedniej strategii.

Plusy:

 1. Brak konieczności spłaty długu: Inwestor wprowadza kapitał w zamian za udziały w przedsięwzięciu.
 2. Doświadczenie i wsparcie: Inwestorzy mogą przyczynić się do rozwoju przedsięwzięcia dzięki swoim doświadczeniom i kontaktom.

Minusy:

 1. Udział w zyskach: Konieczność dzielenia się zyskami z inwestorem.
 2. Utrata kontroli: Współpraca z inwestorem może oznaczać ograniczenie swobody decyzyjnej w zarządzaniu projektem.

Dotacje

Ostatnią opcją jest ubieganie się o dotację na budowę hali. Dotacje mogą być udzielane przez organy rządowe, samorządowe, organizacje non-profit, a także fundacje. Warto zaznaczyć, że otrzymanie dotacji nie jest łatwe i wymaga spełnienia określonych warunków, a także konkurencyjnego ubiegania się o środki z innych podmiotów. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie przeanalizować sytuację finansową oraz cele i potrzeby związane z budową hali, aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób finansowania. 

Plusy:

 1. Brak konieczności zwrotu: Dotacje nie wymagają spłaty, co zmniejsza łączny koszt projektu.
 2. Brak konieczności dzielenia się udziałami: Wdrożone rozwiązanie będzie nadal własnością Twojej firmy.
 3. Wsparcie dla innowacyjności: Często dotacje są przyznawane na projekty innowacyjne, ekologiczne lub wspierające rozwój regionalny.
 4. Prestiż: Uzyskanie dotacji może podnieść prestiż firmy i jej wiarygodność.

Minusy:

 1. Konkurencyjność: Proces aplikacyjny jest często konkurencyjny i wymaga spełnienia szczegółowych kryteriów.
 2. Długi proces aplikacyjny: Procedura ubiegania się o dotacje może być czasochłonna i skomplikowana.

Czy zatem zawsze warto brać dofinansowanie do budowy hali?

Podczas gdy każda z wymienionych wyżej opcji finansowania posiada swoje zalety i wady, dotacje wydają się być najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Nie wymagają spłaty, wspierają projekty innowacyjne, a uzyskane środki mogą znacząco obniżyć łączny koszt inwestycji. Fakt, iż dotacje nie obciążają firmy długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi, jest szczególnie atrakcyjny w kontekście dużych inwestycji, takich jak budowa hali.

Natomiast jeśli naszym kluczowym aspektem jest czas – wówczas warto rozważyć inne sposoby zdobycia środków na budowę hali.

Dotacja na budowę nowych obiektów

Od dłuższego czasu Polska otrzymuje znaczące fundusze z Unii Europejskiej, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wspomagają rozwój istniejących przedsiębiorstw. Być może zauważyłeś już tablice informacyjne, wskazujące, że różne projekty zostały sfinansowane z unijnych funduszy. Można by przypuszczać, że tylko samorządy i organy państwowe mają prawo ubiegać się o takie wsparcie, lecz to błędne założenie. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Europejską, każdy podmiot – nie tylko instytucje publiczne – może starać się o finansowanie swoich projektów, pod warunkiem, że znajdzie odpowiedni program unijny pasujący do planowanych działań.

Dotacja na budowę nowych obiektów stanowi ogromną szansę dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w innowacyjne projekty budowlane. Dzięki wsparciu finansowemu, firmy będą mogły realizować swoje ambitne plany rozwojowe, budując nowoczesne obiekty, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dotacja umożliwi przedsiębiorstwom przyspieszenie procesu budowy, co może przyczynić się do szybszego wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenia konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Ponadto, inwestycje w nowe obiekty mogą przyczynić się do stymulacji gospodarki oraz stworzenia nowych miejsc pracy, co ma szczególne znaczenie w obliczu odbudowy po pandemii COVID-19. Planowaną dotację na budowę nowych obiektów można więc uznać za istotny bodziec dla rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcie dla innowacyjnych inwestycji budowlanych. Dzięki temu wsparciu, przedsiębiorstwa będą mogły wdrożyć nowoczesne technologie budowlane, wprowadzając innowacje w zakresie energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystania materiałów ekologicznych. Dotacja na budowę nowych obiektów może także przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz dostępu do nowoczesnych usług i rozwiązań dla społeczności lokalnych. W rezultacie, inwestycje wsparte dotacją będą miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. 

Dotacje unijne na budowę hali w 2024 roku 

Unijne programy są zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać rozwój gospodarczy krajów i regionów biorących w nich udział. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji na budowę hali, ważne jest, aby myśleć w sposób zbieżny z ekspertami unijnymi. Rozważ, jak Twoja inwestycja może przyczynić się do rozszerzenia perspektywy biznesowej i zwiększenia innowacyjności Twojej firmy. Zastanów się, czy dodatkowa przestrzeń magazynowa może usprawnić procesy logistyczne lub czy planujesz rozpocząć produkcję innowacyjnych produktów.

Nie obawiaj się ambitnych celów. Fundusze unijne są dostępne właśnie po to, aby przezwyciężyć bariery finansowe i umożliwić realizację odważnych, innowacyjnych projektów, które przyniosą korzyści nie tylko dla Twojej firmy, ale także dla lokalnej społeczności, środowiska czy sektora rolnego.

Dotacja na budowę hali produkcyjnej, hali magazynowej, hali stalowej i obiektów usługowych

Otrzymanie dotacji na budowę hali produkcyjnej, magazynowej, stalowej czy obiektów usługowych zależy od wybranego programu unijnego i szczegółów projektu inwestycyjnego. Na przykład, ubiegając się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota dofinansowania zależy od regionu, w którym planowana jest inwestycja.

Sprawdź dostępność dotacji 2024 w kalendarzu.

W ramach obecnej perspektywy finansowej, znaczne wsparcie otrzymują województwa Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. Projekty realizowane w tych regionach mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 70%. Dla województw kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, małopolskiego przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 60% planowanej kwoty inwestycji. W pozostałych regionach Polski, wskaźnik dofinansowania unijnego waha się między 40% a 50%, przy czym Warszawa nie kwalifikuje się do wsparcia, a projekty realizowane w sąsiednich gminach mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości jedynie 25-23%.

Możliwości otrzymywania dotacji na rozbudowę obiektów usługowych rozszerzają się również w sektorze HoReCa (Hotelarstwo, Restauracje, Catering). Szczególnie istotne jest tu Działanie A1.2.1 z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które kierowane jest do firm z sektora HoReCa o statusie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dotacje w ramach tego działania są przeznaczone na wsparcie dziedzin takich jak gastronomia, hotelarstwo, turystyka oraz kultura.

Więcej informacji na temat tych dotacji i sposobów na ich pozyskanie można znaleźć w artykule dostępnym pod adresem: https://grantera.pl/dotacje-horeca-2024/. Artykuł ten zapewne dostarcza szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji, procesie aplikacyjnym oraz wysokości możliwego dofinansowania, co jest kluczowe dla firm z sektora HoReCa planujących rozwój i modernizację swojej działalności.

Bezzwrotny kredyt ekologiczny, czyli inwestycja w termomodernizację hali produkcyjnej, zakup paneli fotowoltaicznych, wymianę pomp ciepła itp.

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Z Kredytu Ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski z sektora: 

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.), 
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji, jest to przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji).

Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

O szczegółach konkursu przeczytasz w artykule: Kredyt ekologiczny

Czy jest to finansowanie zwrotne – Kredyt ekologiczny?

Słowo “kredyt” w nazwie może być mylące, jednak konkurs Kredyt Ekologiczny jest finansowaniem bezzwrotnym. Nazwa konkursu wynika ze sposobu przydzielania wsparcia, w którym bierze udział bank komercyjny poprzez udzielenie promesy kredytowej. 

Promesa kredytowa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Konieczna jest  zdolność kredytowa przedsiębiorstwa co najmniej na kwotę równą planowanej wysokości dotacji. Beneficjent dotacji podpisuje umowę kredytową z wybranym przez siebie bankiem oraz umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK wypłaca kwotę dotacji na rachunek kredytu bankowego (dotacja spłaca kapitał zaciągniętego kredytu).

 

Dlaczego niezbędne jest przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach konkursu Kredyt ekologiczny?

Celem przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej jest uzyskanie kompleksowego obrazu dotychczasowej wydajności energetycznej danego przedsiębiorstwa. Raport umożliwi zidentyfikowanie konkretnych obszarów, które wymagają poprawy. Na podstawie wyników audytu można opracować plan działania, który pozwoli nam zlikwidować te deficyty i zwiększyć ogólną sprawność energetyczną naszego przedsiębiorstwa.

Warto zaznaczyć, że aby zakwalifikować się do uzyskania dofinansowania, przedsięwzięcie musi przynieść co najmniej 30% oszczędności energii w porównaniu do wartości początkowej. Jako Grantera dysponujemy bazą kompetentnych audytorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym dokładnie jest audyt energetyczny, serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu: Czym jest audyt energetyczny?

Na stronie ekologicznykredyt.pl mają Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawanie pytania odnośnie konkursu Kredyt ekologiczny.

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej?

Z odpowiedzią przychodzi Ścieżka SMART

Koszty budowy hali produkcyjnej mogą być pokryte np. z modułu dotyczącego wdrażania innowacji – polegającym na wdrożeniu wyników prac B+R koszty jakie można pokryć to:

 • Grunty
 • Nieruchomości zabudowane
 • Środki trwałe/dostawy
 • Roboty budowlane
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Usługi zewnętrzne: wsparcie innowacji i doradztwo
 • Podatki i opłaty

Więcej informacji nt. ścieżki SMART w artykule – Ścieżka SMART Konsorcjum

UWAGA

Na stronie (www.sciezkasmart.pl) możliwe jest przetestowanie innowacyjnego CHATBOT-a doradczego odpowiadającego na pytania o ten konkurs dotacyjny na postawie aktualnej dokumentacji. 

Czy w ramach jednego dofinansowania można pozyskać dotację na budowę hali lub jej modernizację i na zakup maszyn?

W kontekście pozyskiwania dotacji unijnych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania obejmującego zarówno budowę lub modernizację hali, jak i zakup maszyn. Jednakże, aby skutecznie skorzystać z takiej opcji, kluczowe jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową i spełnienie określonych warunków.

Każdy program dofinansowania ma swoje specyficzne wymogi i ograniczenia, dlatego istotne jest, aby dokładnie przeanalizować, jakie działania i inwestycje są kwalifikowalne w ramach danego programu. Niektóre programy mogą na przykład pozwalać na jednoczesne finansowanie zarówno infrastruktury, jak i zakupu nowoczesnego sprzętu, podczas gdy inne mogą tego nie umożliwiać.

Warto również współpracować z ekspertami i doradcami specjalizującymi się w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Fachowcy z tej dziedziny mogą pomóc w zrozumieniu złożonych przepisów i procedur, co zwiększa szanse na pomyślne uzyskanie dofinansowania. Mogą oni również pomóc w przygotowaniu kompleksowego wniosku, który będzie uwzględniał zarówno aspekty budowlane, jak i zakup nowych maszyn wraz ze stosowną argumentacją co jest często kluczowe w uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków.

FAQ dot. tego jak uzyskać dofinansowanie na budowę hali produkcyjnej

1. Kredyt ekologiczny to kredyt czy bezzwrotne dofinansowanie na budowę hali?

Choć termin „kredyt” w nazwie konkursu Kredyt Ekologiczny może wprowadzać w błąd, to w rzeczywistości jest to forma finansowania, która nie wymaga zwrotu środków. Nazwa ta pochodzi z metody przyznawania wsparcia, gdzie w procesie uczestniczy bank komercyjny, oferując promesę kredytową.

Promesa kredytowa stanowi dodatek do wniosku o dofinansowanie i wymaga, aby przedsiębiorstwo posiadało zdolność kredytową przynajmniej równą zaplanowanej wysokości dotacji. Beneficjent takiej dotacji zawiera umowę kredytową z bankiem, który sam wybiera, a także umowę o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Następnie BGK przelewa środki dotacji na rachunek kredytowy w banku, a te środki są wykorzystywane do spłaty zaciągniętego kredytu kapitałowego.

Co z dotacją kredyt technologiczny / kredyt na innowacje technologiczne, czyli dotacją na budowę nowych obiektów? Ostatni nabór zakończył się w 2023 roku. Czy ta dotacja unijna na budowę hali produkcyjnej wystartuje w 2024 roku?

Dotacja „Kredyt Technologiczny” lub „Kredyt na Innowacje Technologiczne” jest formą wsparcia finansowego mającego na celu stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im inwestycji w nowe technologie, w tym budowę lub modernizację hali produkcyjnej. Co do rozpoczęcia tego programu w 2024 roku, obecnie nie ma potwierdzenia, że zostanie on uruchomiony w tym konkretnym roku. Możliwe są jednak zmiany w harmonogramie, które mogą wpłynąć na dostępność tej dotacji.

Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi dostępnych dotacji, warto zapisać się do naszego newslettera lub skontaktuj się poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl