58 380 15 96 info@grantera.pl

73 mln zł dla placówek POZ w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia”

Kiedy nasze zdrowie nie jest w najlepszej kondycji odruchowo zgłaszamy się do placówki medycznej. Jednakże dotarcie do niej nie dla wszystkich jest tak łatwe jakby się to mogło wydawać. Na co dzień większość z nas nie zwraca uwagi na to, czy dana placówka POZ ma windę lub jakiej szerokości są wejścia, czy też jakiej wielkości jest czcionka na broszurach informacyjnych. Aspekty te są jednak kluczowe dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. poruszającymi się na wózku inwalidzkim, o lasce lub niedowidzących.

Bardzo często placówki POZ są zlokalizowane w budynkach nie posiadających np. windy lub przejść umożliwiających swobodny przejazd wózkiem, co uniemożliwia tym osobom samodzielne przemieszczanie, a wręcz może powodować u nich frustrację.

Ministerstwo Zdrowia postanowiło poprawić komfort życia takich osób dzięki drugiemu naborowi wniosków o powierzenie grantu dla placówek POZ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” realizowanego w ramach PO WER przeznaczając na ten cel 73 mln zł. Warto zaznaczyć, że 70% tej alokacji zostanie przeznaczone dla placówek POZ w gminach, w których dochód gminy na jednego mieszkańca jest niższy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca, a 30% dla placówek POZ w gminach, w których dochód gminy na jednego mieszkańca jest wyższy/równy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca.

Celem naboru jest wsparcie grantowe placówek POZ ukierunkowane na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ” stanowiących załącznik nr 1 do „Procedury oceny i wyboru wniosków”.

Kto może ubiegać się o grant?

Świadczeniodawca udzielający w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach:

– świadczenia lekarza POZ
– świadczenia pielęgniarki POZ
– świadczenia położnej POZ.

WAŻNE: Świadczenia te muszą być udzielane na dzień składania wniosku!

Świadczenia te muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jaka jest wysokość grantu?

– Minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.
– Maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.

W tym programie nie jest wymagany wkład własny.

Jak złożyć wniosek?

Nabór ma charakter otwarty, co oznacza, że wnioski można składać w sposób ciągły od 31.01.2022 r. do 30 czerwca 2022 r. lub do momentu wyczerpania alokacji.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w „Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia (nabór nr 2/POZ/2022)” wraz załącznikami.

Autor: Karolina Bluma

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl