58 380 15 96 info@grantera.pl
Zarząd Województwa Pomorskiego 20 kwietnia br. zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 kwietnia br. zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na: modernizację infrastruktury,  budowę instalacji recyklingu odpadów, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci, podniesienie jakości...