58 380 15 96 info@grantera.pl

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 kwietnia br. zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

 • modernizację infrastruktury, 
 • budowę instalacji recyklingu odpadów,
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci,
 • podniesienie jakości edukacji,
 • budowę placów zabaw,
 • wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem.

 

Na szczególną uwagę zasługują takie konkursy jak:

 

Edukacja przedszkolna

Konkurs skierowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • instytucji wspierających biznes,
 • instytucji ochrony zdrowia,
 • administracji publicznej,
 • instytucji nauki i edukacji,
 • służb publicznych,
 • organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 • partnerów społecznych,

na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na: 

 • zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci,
 • tworzenie nowych placówek,

Budżet konkursu wynosi prawie 112 mln zł. 

Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na sierpień, a zakończenie na wrzesień br.

 

 • Kolejny nabór w ramach tego konkursu zaplanowany jest na listopad br. i potrwać ma do stycznia 2024 roku. Będzie on skierowany do tej samej grupy osób, jednak znajdujących się na obszarze gmin o szczególnie niskim odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Budżet naboru wynosi 24 mln zł.

 

Edukacja ogólna i zawodowa

Konkurs skierowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • instytucji wspierających biznes,
 • instytucji ochrony zdrowia,
 • administracji publicznej,
 • instytucji nauki i edukacji,
 • służb publicznych,
 • organizacji społecznych i związków wyznaniowych,
 • partnerów społecznych,

na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na: 

 • zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci,
 • tworzenie nowych placówek,
 • rozwój kompetencji cyfrowych w procesie nauczania,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Budżet konkursu wynosi prawie 111 mln zł. 

Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na wrzesień, a zakończenie na październik br.

 

 • Kolejny nabór w ramach tego konkursu planowany jest na październik br. i potrwa do listopada br. 

Dofinansowanie w tym naborze będzie można przeznaczyć na:

 • wsparcie dostępu do kadry psychologicznej na terenie szkoły,
 • wsparcie uczniów,
 • wsparcie kadr systemów oświaty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej,
 • wspieranie działań integrujących dzieci ze szkół specjalnych z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych.

Budżet wynosi 115 mln zł.

 

 • Kolejny nabór w ramach tego konkursu planowany jest na listopad br. i potrwa do grudnia br. 

Dofinansowanie w tym naborze będzie można przeznaczyć na:

 • dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • wsparcie w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • uruchamianie dodatkowych zajęć,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli.

Budżet tego naboru wynosi 168 mln zł.

 

Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

Konkurs skierowany jest do:

 • organizacji pozarządowych,
 • przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • MŚP
 • szkół i innych placówek systemu oświaty

na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich cechujących się najniższym odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w relacji do średniej wojewódzkiej oraz o najniższym wskaźniku liczby miejsc wychowania przedszkolnego w stosunku do liczby dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Dofinansowanie w tym naborze będzie można przeznaczyć na:

 • budowę przedszkoli,
 • remont sali przedszkolnej,
 • budowę placów zabaw.

Nabór zostanie ogłoszony we wrześniu br. Termin rozpoczęcia składania wniosków przewidywany jest na listopad br. aż do stycznia 2024 roku.

Budżet tego konkursu wynosi 47 mln zł.

 

Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej 

Konkurs skierowany jest do:

 • MŚP,
 • organizacji pozarządowych,
 • szkół i innych placówek systemu oświaty,
 • organizacji zrzeszających pracodawców,
 • jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie w tym naborze będzie można przeznaczyć na:

 • zakup wyposażenia,
 • remont obiektów szkół zawodowych,
 • działania służące zmniejszeniu energochłonności.

Nabór zostanie ogłoszony w sierpniu br. Termin rozpoczęcia składania wniosków przewidywany jest na listopad, a potrwa do grudnia br.

Budżet tego konkursu wynosi 93 mln zł.

 

Infrastruktura kultury

Konkurs skierowany jest do:

 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego

na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie w tym naborze będzie można przeznaczyć na:

 • budowę, przebudowę, rozbudowę i remont infrastruktury,
 • prace budowlane,
 • zakup wyposażenia,
 • działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury.

Nabór zostanie ogłoszony w lipcu br. Termin rozpoczęcia składania wniosków przewidywany jest na październik, a potrwa do listopada br.

Budżet tego konkursu wynosi 118 mln zł.

Harmonogram FEP 

 

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl