58 380 15 96 info@grantera.pl

Sukces w konkursie Ścieżka SMART – co dalej? Czyli rozliczanie dotacji w pigułce

Został rozstrzygnięty pierwszy nabór przeprowadzony w ramach konkursu Ścieżka SMART w NCBiR dla dużych przedsiębiorstw. Z niecierpliwością czekamy na wyniki z PARP, który niedługo rozstanie rozstrzygnięty. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa webinar zawierający wskazówki oraz opisujący co należy zrobić, aby otrzymać fundusze.

Perspektywa Finansowa 2021-2027 to nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o środki unijne. Przygotowanie dobrego wniosku nie oznacza jednak końca formalności. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości.

Można więc powiedzieć, że napisanie dobrego wniosku i otrzymanie zgody na otrzymanie dofinansowania, to pierwszy krok na drodze realizacji całego projektu. Należy pamiętać, że prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych wymaga doskonałej znajomości zapisów umowy o dofinansowanie, zmieniających się wytycznych i procedur.

 

Czy zatem Wnioskodawca może łatwo i samodzielnie rozliczyć dotację?

Jak najbardziej jest to możliwe, jeśli firma posiada kompetentny dział księgowości, bądź ma zatrudnionego w kadrze specjalistę. Należy jednak być świadomym, że rozliczanie dotacji unijnej jest procesem żmudnym i skomplikowanym. Wymaga on skrupulatnego i konsekwentnego przygotowywania, aby w trakcie tego procesu nie popełnić błędu skutkującego brakiem refundacji środków, czy prawidłowego rozliczenia otrzymanej zaliczki, a w czarnym scenariuszu częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami.

 

Zatem co można zrobić, żeby przygotować się do prawidłowego rozliczania dotacji? 

Warto zwrócić uwagę na obszary związane z: 

 • doradztwem dotyczącym sporządzenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • doradztwem dotyczącym zapisów umowy o dofinansowanie
 • doradztwem dotyczącym realizacji procedur zakupowych;
 • doradztwem dotyczącym zawierania umów z wykonawcami/dostawcami;
 • weryfikacją wydatków pod względem zgodności z zawartą umową o dofinansowanie;
 • sporządzaniem wniosków o płatność w wymaganymi załącznikami;
 • przygotowywaniem  oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków o płatność;
 • wprowadzaniem zmian w projekcie;
 • monitorowaniem poziomu realizacji wskaźników;
 • realizacją obowiązków związanych z promocją projektu;
 • bieżącym kontaktem z przedstawicielami instytucji wdrażającej/pośredniczącej.

 

Jeśli realizowali już Państwo projekty dofinansowane w ramach poprzedniej perspektywy unijnej, warto zwrócić uwagę na to jakie są różnice pomiędzy Perspektywą Finansową 2021-2027 a Perspektywą Finansową 2014-2020.
 

W porównaniu do Perspektywy Finansowej 2014-2020 nastąpiło kilka znaczących modyfikacji. Są to m.in.:

 • obsługa projektów w nowym systemie teleinformatycznym – CST2021;
 • zmiany w zakresie procedur zakupowych (konieczność zakupu infrastruktury zgodnie z kryteriami zielonych zamówień, możliwość składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności); 
 • wprowadzenie kar w sytuacji nieprawidłowej promocji projektu.

 

Dlaczego warto rozważyć współpracę ze specjalistami, zamiast realizować projekt samodzielnie? 

Rozliczenie dotacji warto zlecić specjalistom, którzy dysponując wiedzą i doświadczeniem skutecznie pomogą wypełnić obowiązki wynikające z zawartej Umowy o dofinansowanie. Nasi eksperci rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Ponadto dysponujemy radcami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz ekspertami z zakresu pomocy publicznej, co pozwala na skuteczną analizę i przygotowanie propozycji rozwiązania nawet najtrudniejszych przypadków.

Więcej informacji będziemy mogli przekazać już niedługo, ponieważ jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów webinaru odnośnie rozliczania pozyskanych dotacji. 

Webinar: Ścieżka SMART – podpisywanie umowy i rozliczanie dotacji

Webinar odbędzie się 26 października br. o godzinie 11:00. Prowadzącym będzie Pan Amadeusz Szewczyk, Dyrektor działu rozliczania w firmie Grantera. 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, bądź mieliby Państwo pytania do naszych Ekspertów – zachęcamy do skorzystania z  poniższego formularza. Dzięki niemu będą mieli Państwo możliwość zapisania się na bezpłatną konsultację.

Wypełniono formularz

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl