58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje na rozwój eksportu, czyli jak zdobyć środki dla promocję, wsparcie eksportu przez firmy duże i MŚP

Spis treści

 1. Dotacje na rozwój eksportu
 2. Eksport i rola MŚP w ekspansji na rynkach zagranicznych
 3. Dotacja jako wsparcie eksportu i promocji dla MŚP
 4. Promocja eksportu: targi i misje gospodarcze
 5. Eksporter: nabór wniosków i programy wsparcia
 6. Dotacje na eksport i eksportowy rozwój twojej firmy, czyli jak wygląda wsparcie promocji eksportu i otrzymanie dofinansowania
  6.1. Przegląd dostępnych dotacji na eksport – efektywne wykorzystanie dotacji na eksport
 7. Eksportowe strategie rozwoju wspierane przez dotacje
 8. Narzędzia wsparcia w promocji eksportu
 9. Skuteczne kampanie promocyjne dla eksporterów
 10. Jak skutecznie otrzymać dofinansowanie na promocję na rynkach zagranicznych?

Dotacje na rozwój eksportu

Dotacje na rozwój eksportu stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstw dążących do rozszerzenia swojej działalności na rynki zagraniczne. Programy dotacyjne oferowane przez różne instytucje publiczne mogą obejmować wsparcie finansowe, konsultingowe oraz szkolenia, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Dotacje te mogą być przeznaczone na różnorodne cele, takie jak udział w międzynarodowych targach, promocja polskich produktów za granicą, inwestycje w nowe technologie czy rozwój nowych rynków zbytu. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą pozyskać fundusze na rozwój eksportu, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, zwiększenia zatrudnienia oraz zwiększenia konkurencyjności polskich produktów na rynkach światowych.
W ramach dotacji na rozwój eksportu firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z promocją swoich produktów czy usług na rynkach zagranicznych, co stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które dopiero planują ekspansję na nowe rynki. Ponadto, środki te mogą zostać przeznaczone na udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, co umożliwia nawiązanie kontaktów handlowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Dofinansowanie może też obejmować szkolenia z zakresu eksportu i międzynarodowej sprzedaży, co pozwala przedsiębiorstwom poszerzyć swoje kompetencje i zwiększyć efektywność działań na rynkach zagranicznych. Dodatkowo, dotacje mogą być przeznaczone na udział w misjach handlowych czy targach branżowych, co umożliwia przedsiębiorcom zaprezentowanie swoich produktów potencjalnym klientom oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.
Wnioskowanie o dotacje na rozwój eksportu wymaga jednak starannego przygotowania, a żeby uzyskać sukces warto zgłosić się do firmy doradczej, która ma doświadczenie w sporządzaniu i rozliczaniu projektów eksportowych.

Eksport i rola MŚP w ekspansji na rynkach zagranicznych 

Eksport odgrywa ważną rolę w ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Dzięki możliwościom dotarcia do nowych klientów, MŚP mają szansę na rozwój i zwiększenie swojej konkurencyjności. Wprowadzanie produktów lub usług na zagraniczne rynki może przynieść firmom wiele korzyści, takich jak zwiększenie obrotów, dywersyfikacja ryzyka czy zwiększenie prestiżu marki. Wspieranie eksportu MŚP ma również pozytywny wpływ na gospodarkę, poprzez generowanie dodatkowych miejsc pracy, wzrost inwestycji oraz zwiększenie potencjału eksportowego kraju. Jednak ekspansja na rynki zagraniczne wiąże się również z licznymi wyzwaniami, takimi jak konieczność dostosowania się do innych standardów czy kultury biznesowej, walka z konkurencją czy zrozumienie specyfiki danego rynku. Dlatego też wspieranie MŚP w procesie ekspansji zagranicznej jest kluczowe dla ich sukcesu. Organizacje rządowe oraz instytucje międzynarodowe powinny działać na rzecz ułatwiania dostępu do informacji, szkoleń oraz programów wsparcia finansowego, które pozwolą MŚP osiągnąć sukces na rynkach zagranicznych. Współpraca międzynarodowa oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami mogą również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności MŚP na arenie międzynarodowej.

Wpływ eksportu na polską gospodarkę i udział MŚP

Eksport ma ogromny wpływ na polską gospodarkę, a małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają tu kluczową rolę. Dzięki eksportowi MŚP mają szansę na rozwój i poszerzenie swojej działalności poza granicami kraju. To właśnie dzięki nim Polska ma szansę konkurować na międzynarodowym rynku i zyskiwać nowe rynki zbytu. Eksport polskich produktów i usług generuje dochody, tworzy nowe miejsca pracy i wspiera rozwój innowacyjnych branż. Dlatego też rządowe wsparcie dla MŚP działających na rynku eksportowym jest kluczowe. Poprzez ulgi podatkowe, dotacje czy programy szkoleniowe, można pomóc małym i średnim firmom w zdobyciu nowych kontrahentów za granicą. Dzięki temu Polska staje się coraz bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej, a MŚP mogą rozwijać się i przyczyniać do wzrostu gospodarczego. 

Strategie eksportowe dla wzrostu twojej firmy

 Jeśli chcesz rozwinąć swoją firmę poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, to ważne jest, aby mieć jasno określone strategie eksportowe. Po pierwsze, musisz zidentyfikować rynek docelowy i zrozumieć jego specyfikę. Badanie rynku zagranicznego jest kluczem do sukcesu. Kolejnym krokiem będzie określenie sposobu dystrybucji produktów za granicą. Czy jesteś gotowy na wyzwanie związanego z budowaniem relacji z nowymi partnerami biznesowymi oraz zrozumieniem lokalnych zwyczajów i procedur? Warto również zainwestować w markę i promocję, bo bez dobrej strategii marketingowej trudno będzie konkurować na obcym rynku. Nie zapominaj o kwestiach logistycznych – to często niedoceniane aspekty eksportu, ale mogą sprawić wiele kłopotu, jeśli się ich nie uwzględni. 

Eksport jako motor rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Eksport pełni kluczową rolę jako główny motor rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w dzisiejszej globalnej gospodarce. Dzięki eksportowi firmy mają możliwość dotarcia do nowych rynków, co może przyczynić się do zwiększenia ich sprzedaży i zysków. Ponadto, eksport pozwala przedsiębiorstwom na dywersyfikację ryzyka, ponieważ związane jest z różnymi rynkami, co może pomóc w łagodzeniu skutków ewentualnego spadku na jednym z rynków. Ponadto, eksport umożliwia firmom korzystanie z potencjału swoich produktów i usług na skalę globalną, co może prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności. Poza tym, zaangażowanie w eksport może również sprzyjać rozwojowi firm poprzez transfer wiedzy, technologii i najlepszych praktyk związanym z międzynarodowymi rynkami. W związku z powyższym, ważne jest, aby małe i średnie przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczyły w eksportowaniu swoich produktów i usług, a także aby otrzymywały wsparcie ze strony rządu i innych instytucji w celu ułatwienia im dostępu do międzynarodowych rynków. 

Dotacja jako wsparcie eksportu i promocji dla MŚP

Dotacje na rozwój eksportu: szanse i wyzwania

Dotacje na rozwój eksportu stanowią istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych. Dzięki takim dotacjom firmy mogą uzyskać dodatkowe środki finansowe na inwestycje w rozwój produktów, badania rynkowe, udział w międzynarodowych targach czy promocję swoich wyrobów za granicą. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej oraz wzrostu eksportu. Jednakże, zdobywanie dotacji na rozwój eksportu wiąże się z szeregiem wyzwań. Konkurencja o tego typu wsparcie jest duża, a proces aplikacyjny może być skomplikowany i czasochłonny. Ponadto, po uzyskaniu dotacji, przedsiębiorstwa muszą spełniać szereg określonych warunków, co wiąże się z koniecznością utrzymania wysokich standardów zarządzania, raportowania czy prowadzenia działań eksportowych. Dodatkowo, dotacje na rozwój eksportu mogą być związane z określonymi limitami finansowymi, co może ograniczać możliwości rozwoju. Pomimo tych wyzwań, jednakże korzystanie z takiego wsparcia może stanowić istotny krok w rozwoju eksportu i umożliwić przedsiębiorstwom wejście na nowe, obiecujące rynki zagraniczne. 

Rola funduszu w wsparciu eksportowym firm

Rola funduszu w wsparciu eksportowym firm jest niezwykle istotna. Fundusze eksportowe mają za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w rozwoju ich działań na rynkach zagranicznych. Poprzez udzielanie pożyczek, gwarancji czy też inwestycji kapitałowych, fundusze te umożliwiają firmom skuteczne rozszerzanie swojej działalności poza granice kraju. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą zdobywać nowe kontrakty, rozwijać nowe rynki zbytu oraz skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej. Ponadto, fundusze eksportowe pełnią rolę wsparcia dla firm w trudnych momentach, na przykład w sytuacjach kryzysowych czy zmianach koniunkturalnych na rynkach eksportowych. Działania funduszy eksportowych mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju poprzez stymulowanie eksportu i wzrostu konkurencyjności krajowych firm. Dzięki dostępności wsparcia finansowego, przedsiębiorstwa mogą odważniej i skuteczniej działać na rynkach zagranicznych, co przekłada się na dynamiczny rozwój gospodarki. Dlatego też fundusze eksportowe odgrywają kluczową rolę w wspieraniu polskich firm w ekspansji na rynki międzynarodowe oraz w budowaniu ich pozycji konkurencyjnej.

Jak uzyskać dofinansowanie eksportowe dla twojej firmy?

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz rozwinąć swoją działalność eksportową to warto rozważyć możliwość uzyskania dofinansowania. Wsparcie finansowe może znacząco ułatwić ekspansję na nowe rynki zagraniczne, ale nie zawsze jest łatwo znaleźć odpowiednie źródła dofinansowania. W takim przypadku warto skorzystać z doświadczonej firmy, która pomoże w znalezieniu najlepszych możliwości finansowych dla Twojego biznesu. Przykładem może być firma Grantera, która od ponad 15 lat pomaga przedsiębiorcom w uzyskiwaniu dofinansowania, w tym na działania związane z eksportem. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, firma Grantera jest w stanie zaoferować kompleksową pomoc w procesie aplikacji o dofinansowanie, a także w ewentualnym przygotowaniu biznesplanu czy prognoz finansowych. Korzystając z ich usług, masz pewność, że Twoja firma otrzyma profesjonalne wsparcie i będzie miała szansę na sukces na rynkach zagranicznych. Dzięki dofinansowaniu eksportowemu, będziesz mógł zainwestować w rozwój firmy, poszerzyć swoją ofertę i zdobyć nowych klientów na świecie. 

Promocja eksportu: targi i misje gospodarcze

Promocyjne działania na targach zagranicznych

Promocyjne działania na targach zagranicznych są niezwykle ważne dla firmy poszukującej nowych rynków zbytu. Udział w międzynarodowych targach pozwala na zaprezentowanie swojej oferty na globalnym rynku oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Dzięki promocyjnym działaniom na targach zagranicznych firma ma okazję zwrócić uwagę międzynarodowych odbiorców na swoje produkty lub usługi oraz zyskać nowych klientów. Ponadto, udział w zagranicznych targach pozwala na pozyskanie cennych informacji na temat specyfiki danego rynku, aktualnych trendów oraz zachowań konkurencji. To również doskonała okazja do budowania marki i kreowania pozytywnego wizerunku firmy za granicą. Promocyjne działania na targach zagranicznych mogą obejmować między innymi prezentacje produktów, udział w panelach dyskusyjnych, organizację stoisk targowych czy też spotkania biznesowe. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie się do udziału w targach, tak aby efektywnie wykorzystać czas i zasoby, które firma w nie inwestuje. Dlatego też, profesjonalna strategia oraz plan działań są kluczowe dla sukcesu promocyjnych działań na targach zagranicznych.

Rola misji gospodarczych w promocji polskiej gospodarki

Rola misji gospodarczych w promocji polskiej gospodarki jest niezwykle istotna. Misje gospodarcze stanowią doskonałą okazję do budowania relacji handlowych, nawiązywania kontaktów biznesowych oraz promowania polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych. Dzięki udziałowi w misjach gospodarczych polskie firmy mogą zaprezentować swoje kompetencje i innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do zwiększenia ich zasięgu działania i poprawy konkurencyjności. Ponadto, misje gospodarcze umożliwiają również wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy na temat specyfiki poszczególnych rynków, co jest kluczowe w kontekście ekspansji zagranicznej. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację misji gospodarczych pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich firm za granicą. Misje gospodarcze są także ważnym narzędziem w zdobywaniu wiedzy na temat aktualnych trendów i potrzeb rynkowych, co pozwala polskim firmom lepiej dostosować swoje produkty i usługi do oczekiwań zagranicznych partnerów. Dlatego też, rola misji gospodarczych w promocji polskiej gospodarki jest nieoceniona i powinna być kontynuowana w celu dalszego rozwoju polskiego sektora eksportowego. 

Efektywna promocja na rynkach zagranicznych

Efektywna promocja na rynkach zagranicznych jest kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce. Aby skutecznie dotrzeć do klientów za granicą, firma musi dokładnie zrozumieć specyfikę każdego rynku oraz odpowiednio dostosować swoje strategie marketingowe. Istotne jest również budowanie pozytywnego wizerunku marki poprzez kulturalne i językowe uwzględnienie preferencji lokalnych odbiorców. Korzystne może okazać się także wykorzystanie narzędzi promocji online, takich jak reklama w mediach społecznościowych czy kampanie e-mail marketingowe. Współpraca z lokalnymi influencerami czy celebrytami także może przyczynić się do zyskania większego zainteresowania ze strony potencjalnych klientów. Kluczem do efektywnej promocji na rynkach zagranicznych jest więc zrozumienie lokalnego kontekstu, elastyczność w dostosowaniu strategii oraz biegła komunikacja z potencjalnymi klientami.

Eksporter: nabór wniosków i programy wsparcia

Przewodnik dla początkujących eksporterów – nabór wniosków: jak skutecznie aplikować?

Poniżej opisane zostały obecnie dostępne programy wsparcia finansowego dla firm, które chcą rozwinąć swoją działalność za granicą. Warto zwrócić uwagę na kryteria wymagane do aplikacji, jak również na dokumenty niezbędne do uzyskania wsparcia. Aby aplikacja była skuteczna, konieczne jest staranne przygotowanie wniosku oraz przedstawienie konkretnych planów rozwoju eksportu. Warto również zwrócić uwagę na terminy składania wniosków oraz na możliwe wsparcie merytoryczne przy aplikowaniu o dotacje. Dzięki przewodnikowi początkujący eksporterzy będą mieli możliwość efektywnego aplikowania o wsparcie finansowe, co z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój ich działalności na rynkach zagranicznych.

Przewodnik dla początkujących eksporterów – programy wsparcia dla eksporterów: przegląd i możliwości

Istnieje wiele programów wsparcia dotyczących eksportu, oferujących różne możliwości i korzyści. Poniżej opisane zostały dostępne obecnie dotacje na eksport, które mogą pomóc firmom w rozwoju międzynarodowej sprzedaży. Programy te często oferują wsparcie finansowe na różne działania związane z eksportem, takie jak udział w targach i misjach gospodarczych, promocja produktów za granicą, czy adaptacja produktów do wymagań rynków zagranicznych. Dzięki wsparciu oferowanym przez te programy, polscy eksporterzy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynkach międzynarodowych i dynamicznie rozwijać swoją działalność za granicą. 

Dotacje na eksport i eksportowy rozwój twojej firmy, czyli jak wygląda wsparcie promocji eksportu i otrzymanie dofinansowania

Przegląd dostępnych dotacji na eksport – efektywne wykorzystanie dotacji na eksport:

1. Promocja marki innowacyjnych MŚP na udział m.in. w targach zagranicznych

 • Światowa Wystawa EXPO 2025 Japonia

Na arenie międzynarodowej zaplanowano Światową Wystawę EXPO 2025 w Japonii. Jeśli przedsiębiorcy MŚP planują wzmocnić swój rozwój i chcą być konkurencyjni z innymi podmiotami, a plany o udziale w japońskich spotkaniach mieli już wcześniej, to w 2024 roku mogą skorzystać z konkursu: Działanie 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców działających na terenie całej Polski. Firmy przystępujące do konkursu powinny postawić w projektach na aspekt swojego potencjału eksportowego na rynki międzynarodowe oraz uwzględnić udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych związanych z uczestnictwem w Wystawie EXPO 2025. 

Budżet przeznaczony na ten konkurs to 100 000 000 zł. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na 9 maja 2024, a kolejne ważne daty to 28 maja jako początek składania wniosków i 19 czerwca jako zakończenie aplikowania. 

 • Promocja marki innowacyjnych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki

Kolejną okazję do pozyskania dofinansowania na eksport będą mieli przedsiębiorcy MŚP jesienią. 24 września 2024 roku ten sam podmiot ogłosi nabór na konkurs na to samo działanie Promocja marki innowacyjnych MŚP. W swoich założeniach wesprze on te projekty, które będą promowały marki produktowe poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Tym razem pomoc będzie udzielona m.in. na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na  tych rynkach.

Alokacja środków w tym konkursie wynosi 155 000 000 zł. Nabór wniosków do Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości rozpocznie się 15 października i zakończy 28 listopada 2024 roku. 

Moduł Internacjonalizacja w Ścieżce SMART

W ramach tego modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia. Więcej na temat tego konkursu w artykule: https://grantera.pl/sciezka-smart/

Eksportowe strategie rozwoju wspierane przez dotacje

Eksportowe strategie rozwoju wspierane przez dotacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i umacniania pozycji danego kraju na rynkach międzynarodowych. Dotacje mogą być wykorzystywane do promowania eksportu poprzez dofinansowanie działań marketingowych, udział w międzynarodowych targach czy innych wydarzeniach branżowych, a także rozwijanie nowych kanałów dystrybucji czy wsparcie eksportujących przedsiębiorstw w dostosowaniu produktów do wymagań zagranicznych rynków. Dzięki takim wsparciu firmy eksportujące mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i zdolność do penetracji nowych rynków, co przyczynia się do wzrostu eksportu i generowania zysków. Wspieranie eksportu za pomocą dotacji może być również strategią długofalową, poprzez umożliwienie firmom rozwijania innowacyjnych rozwiązań i technologii, co wpływa na dalszy rozwój i wzrost gospodarczy kraju.

Narzędzia wsparcia w promocji eksportu

Narzędzia wsparcia w promocji eksportu stanowią kluczowy element inicjatyw mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów i usług za granicą. Dostęp do różnorodnych narzędzi, takich jak wsparcie finansowe, programy szkoleniowe, konsultacje eksperckie czy kampanie marketingowe, może pomóc firmom w skuteczniejszym wyjściu na zagraniczne rynki. Wsparcie instytucji rządowych, organizacji branżowych oraz agencji eksportu jest nieocenione dla firm chcących rozwinąć swoją działalność poza granicami kraju. Narzędzia te mogą pomóc w identyfikowaniu nowych rynków zbytu, dostosowaniu produktów do wymagań zagranicznych klientów oraz budowaniu długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi za granicą. Dzięki narzędziom wsparcia w promocji eksportu firmy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na międzynarodowym rynku oraz osiągnąć sukces w ekspansji zagranicznej. 

Skuteczne kampanie promocyjne dla eksporterów

Skuteczne kampanie promocyjne dla eksporterów są kluczowym elementem budowania marki i zwiększania zasięgu rynkowego. Dzięki odpowiednio zaplanowanym i przeprowadzonym działaniom promocyjnym, eksporterzy mogą dotrzeć do nowych odbiorców, zwiększyć swoją widoczność oraz budować zaufanie wśród potencjalnych klientów. Istotne jest, aby kampanie były dobrze przemyślane i dopasowane do grupy docelowej, a także wykorzystywały różnorodne kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, reklamy internetowe czy wydarzenia branżowe. Ponadto, skuteczne kampanie promocyjne powinny być oparte na klarownych celach i strategii, która uwzględnia specyfikę rynku docelowego, konkurencję oraz unikalne cechy produktu czy usługi. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym kampaniom promocyjnym, eksporterzy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na międzynarodowym rynku i osiągnąć sukces w ekspansji zagranicznej.

Jak skutecznie otrzymać dofinansowanie na promocję na rynkach zagranicznych?

Aby skutecznie otrzymać dofinansowanie na promocję na rynkach zagranicznych, konieczne jest spełnienie wszystkich kluczowych kryteriów określonych przez instytucje udzielające wsparcia finansowego. Ważne jest, aby przedstawiony projekt był kompleksowy, realistyczny i warty inwestycji. Należy również zadbać o odpowiednią dokumentację i analizy, które udowodnią, że promocja na rynkach zagranicznych ma szansę odniesienia sukcesu. Wsparcie doświadczonej firmy doradczej może być niezwykle pomocne w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w opracowaniu strategii promocyjnej. Takie firmy posiadają wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz w prowadzeniu działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. Należy również mieć na uwadze, że konkurencja o dofinansowanie na promocję jest duża, dlatego należy szczególnie się wyróżnić i udowodnić wartość projektu. Wnioskując o dofinansowanie, warto pokazać innowacyjne i kreatywne podejście do promocji na rynkach zagranicznych oraz odpowiednio wykorzystać potencjał rynku docelowego. W ten sposób szanse na pozyskanie dofinansowania znacznie się zwiększają.

Jesteś zainteresowany napisaniem wniosku o dofinansowanie? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl