58 380 15 96 info@grantera.pl

Ścieżka SMART – największy program dotacji dla firm

 Ścieżka SMART to największy program dotacji dla firm, który dostępny zarówno dla przedsiębiorców z sektora MŚP, jak i dużych firm.

Dzięki konkursowi Ścieżka SMART przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek na szeroką gamę potrzeb przedsiębiorstwa. Przykładowymi wydatkami mogą być m.in. wynagrodzenia dla pracowników, kupno maszyn, oprogramowania, budowa zakładu produkcyjnego bądź wyjazd na międzynarodowe targi. Jest to możliwe dzięki siedmiu wyszczególnionym modułom. Wartość dofinansowania sięga nawet do 80% kosztów kwalifikowalnych. 

Kto może złożyć wniosek w konkursie Ścieżka SMART?

Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom zarówno z sektora MŚP jak i dużych. Wnioski można składać indywidualnie lub w konsorcjum. 

Nad organizacją konkursu czuwają dwie Instytucje: PARP odpowiada za realizację naborów skierowanych do MŚP, natomiast NCBiR – obsługuje konsorcja oraz duże przedsiębiorstwa. Warte uwagi jest, że Ścieżka SMART nie tylko jest odpowiedzią na wiele różnych potrzeb przedsiębiorstwa, ale również skierowana jest do firm na różnym etapie rozwoju: firm rozpoczynających działalność innowacyjną, rozwijających ją oraz liderów innowacji. 

Jednym z kluczy do sukcesu jest dobranie dla firmy najkorzystniejszego modułu. W konkursie Ścieżka SMART jest ich aż siedem. Dwa obligatoryjne oraz pięć fakultatywnych. 

We wniosku konieczne będzie wybranie modułu obligatoryjnego:

  • B+R, dzięki któremu możliwe będzie opracowanie innowacyjnej technologii, produktu bądź usługi (ten moduł jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw)
    lub
  • wdrożenie innowacji – dzięki któremu można pokryć wydatki inwestycyjne związane z potrzebą wdrożenia innowacyjnego produktu, usługi bądź technologii.

Dostępne są również moduły nieobowiązkowe, które dobieramy do wniosku według potrzeb firmy.

Modułami tymi są:

  • Infrastruktura B+R – czyli wsparcie na utworzenie lub rozwijanie np. laboratoriów badawczych czy centrum badawczo-rozwojowego (przykładowo: zakup wyposażenia laboratorium);
  • Internacjonalizacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych rynków zagranicznych (przykładowo: promocja na rynkach zagranicznych, w tym wyjazd na targi, przygotowanie materiałów promocyjnych);
  • Kompetencje – czyli wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji, pracowników i osób zarządzających np. poprzez kursy, doradztwo i szkolenia (przykładowo: szkolenia dla pracowników);
  • Cyfryzacja – czyli wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Wśród możliwości na uzyskanie dotacji są m.in. transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego czy zwiększenie cybersecurity (przykładowo: zakup oprogramowania do sterowania produkcją);
  • Zazielenienie przedsiębiorstw – czyli wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zielonej energii, ochrony środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego. Wsparciem może być objęcie rozwoju nowych modeli biznesowych przyczyniających się do ochrony środowiska (przykładowo: działania ograniczające zużycie surowców i energii, OZE).

Obecny termin naboru wniosków trwa do 15 listopada 2023 roku. 

Ścieżka SMART jest całkowicie nową ofertą dla polskich przedsiębiorców. Jednocześnie figuruje jako pierwszy konkurs realizowany w ramach programu FENG. 

Obecnie trwa już drugi nabór konkursu. Wyniki pierwszego, zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców poznaliśmy w październiku br. W przypadku tej edycji, ocena wniosków była bardzo ostra – Polska Agencja Rozwoju Przesiębiorczości przyznała pozytywną opinię jedynie 198 wnioskom na ponad 1500 złożonych. W ramach naboru dla dużych firm – wśród beneficjentów znalazło się 28 firm. 

Więcej na ten temat na stronie: https://grantera.pl/wyniki-sciezka-smart/

Jeśli zastanawiają się Państwo nad przystąpieniem do prac nad projektem, zachęcamy do rozpoczęcia przygotować na przyszłoroczną edycję konkursu Ścieżka SMART.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl