58 380 15 96 info@grantera.pl

Dotacje na pracowników w 2024

Kapitał ludzki jako najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa wymaga nieustannego rozwoju i związanych z tym nakładów finansowych. Przedsiębiorcy w tym zakresie mogą uzyskać środki na wynagrodzenia pracowników w swoich projektach, rozwój ich kompetencji i zdobywanie nowych certyfikatów poprzez udział w szkoleniach. Najobfitszy pod tym względem w możliwości dofinansowania jest program Ścieżka SMART.

Finansowanie w ramach modułu B+R

Moduł badawczo-rozwojowy jako obligatoryjną pozycję posiada kadrę. We wniosku konieczne jest opisanie jej wraz z kluczowymi dla przewidzianych stanowisk kompetencjami i uprawnieniami. Uzasadniona we wniosku potrzeba zespołu kadrowego oraz wiarygodnie oszacowany budżet na ten cel zwiększają szansę na otrzymanie finansowania. Tym samym możliwe jest sfinansowanie całego personelu przewidzianego do realizacji projektu, a więc jego koszty wynagrodzeń oraz koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej.

Finansowanie w ramach modułu Internacjonalizacja 

Moduł Internacjonalizacja, oprócz umiędzynarodowienia produktów i usług, wspiera także działania na rzecz pracowników. 

W ramach tego modułu jako koszty kwalifikowane można zaliczyć:

  • udział w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty transportu i podróży służbowych pracowników),
  • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety).

Finansowanie w ramach modułu Kompetencje

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Szczególnie pożądane są kompetencje z zakresu obszarów tj.: prace B+R, inteligentne specjalizacje, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej i ekoprojektowania, gospodarki obiegu zamkniętego, gospodarki niskoemisyjnej, kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu. W ramach kosztów kwalifikowanych można opłacić z tego modułu:

  • wynagrodzenia uczestników projektu: wykładowców, koszty wynajmu sal, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji i obsługi szkolenia,
  • koszty wsparcia uczestników projektu: koszty podróży i zakwaterowania, koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem,
  • koszty wsparcia uczestników projektu: koszty szkoleniowe zagraniczne.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków o dofinansowanie? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl