58 380 15 96 info@grantera.pl
Wodoryzacja Gospodarki (konkurs krajowy)

Wodoryzacja Gospodarki (konkurs krajowy)

1. CEL DOTACJI Wsparcie prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski....