58 380 15 96 info@grantera.pl

28 mln dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego

Projekty B+R przedsiębiorstw to program dedykowany dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, finansujący prace badawczo-rozwojowe, czyli opracowywanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub procesów. W tegorocznym budżecie znajduje się 28 000 000 zł.

Zacznijmy od najważniejszej dla Ciebie kwestii, czyli tego, że pieniądze, jakie możesz dostać w konkursie „Projekty B+R dla przedsiębiorstw” nie należą do najmniejszych. Wielkość dofinansowania, jakie możesz uzyskać, zależy od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz od charakteru prac przewidzianych w projekcie.

Jeśli planujesz w swoim projekcie zawrzeć badania przemysłowe, czyli etap odpowiadający za zdobywanie nowej wiedzy – możesz zyskać dofinansowanie tych prac nawet do 80%. Natomiast, gdy w projekcie skupisz się wyłącznie na eksperymentalnych pracach rozwojowych (tj. budowanie prototypu, testowanie w warunkach rzeczywistych itd.) to maksymalny poziom dofinansowania jaki możesz uzyskać wynosi 60%. Możesz także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe – do 50% dofinansowania. Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizuje projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%. 

Założeniem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub procesów. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych rozwiązań (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: LINK

Dla kogo jest dotacja Projekty B+R przedsiębiorstw?

Niniejszy konkurs kierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów przemysłowych (złożonych z minimum jednego przedsiębiorstwa i jednej organizacji badawczej), planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Wyniki projektu powinny stanowić innowację produktową lub procesową w skali minimum przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca, a w przypadku konsorcjów przemysłowych – każdy z konsorcjantów będący przedsiębiorstwem, musi na dzień złożenia wniosku posiadać siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z dotacji Projekty B+R przedsiębiorstw?

Poniżej przedstawiam kilka konkretnych przykładów kosztów związanych z projektem, które możesz pokryć z dotacji:

 • wynagrodzenia;
 • amortyzacja lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury B+R;
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.;
 • koszty budynków (odpisy amortyzacyjne) i gruntów (dzierżawa/wieczyste użytkowanie) zarówno w zakresie jak i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;
 • podwykonawstwo;
 • pozostałe koszty operacyjne (materiały, surowce, wynajem powierzchni laboratoryjnej, komponenty do budowy prototypu).

Do kiedy należy złożyć wniosek w konkursie Projekty B+R przedsiębiorstw?

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Jakie wyzwania na Ciebie czekają?

Wszystko, czego dowiedziałeś się do tej pory, zapewne brzmi zachęcająco. Jednak warto zaznaczyć też te mniej optymistyczne wieści. Konkurs “Projekty B+R przedsiębiorstw” jest dedykowany zarówno mikro, małym, średnim jak i dużym przedsiębiorcom oraz konsorcjom, co oznacza, że pula potencjalnych konkurentów jest duża.

Pamiętaj, że chętnie wesprzemy Cię w Twojej walce o pieniądze na rozwój, gdyż specjalizujemy się w projektach badawczo-rozwojowych.

Jakie są kluczowe czynniki sukcesu?

 1. Odpowiedni opis prac badawczo-rozwojowych projektu

Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.

 1. Innowacyjność rezultatów projektu

Im bardziej innowacyjny produkt lub technologia ma powstać w wyniku projektu – tym lepiej. Wymagane minimum to innowacja w skali przedsiębiorstwa, ale najlepiej widziane są projekty przełomowe w skali międzynarodowej lub krajowej.

Pomagamy w rozwinięciu i udoskonaleniu pomysłu na projekt, aby uzyskał on możliwie najwyższy poziom innowacyjności. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych w praktyce narzędzi, m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, analiza stanu techniki i kierunków rozwojowych, rozwiązywanie problemów technicznych metodą TRIZ.

 1. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty zgodne z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zrównoważonym rozwojem.

Konsultanci Grantery pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny tzn. ma pozytywny lub neutralny wpływ. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji zapisów o zasadach horyzontalnych.

 1. Uzasadnienie wydatków kwalifikowalnych

Od wnioskodawców oczekuje się, że w sposób racjonalny uzasadnią planowane do poniesienia wydatki kwalifikowalne. Eksperci Grantery pomogą wykazać konieczność i bezpośredni związek każdego zaplanowanego wydatku z planowanym projektem.

 1. Potencjał kadrowy

Od wnioskodawców oczekuje się, że będą posiadać w zespole realizującym specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i wykształceniem. Grantera, dzięki sieci kontaktów w jednostkach naukowych, pomaga w rekrutacji doktorów i profesorów do projektów.

Podczas współpracy zweryfikujemy pomysł na innowację lub opracujemy ją razem, w oparciu o solidną analizę stanu nauki i techniki oraz rozwiązań konkurencji. Następnie, z dbałością o wszelkie drobiazgi i formalności, stworzymy i złożymy wniosek o dofinansowanie Twojego projektu. Następnie wspólnie będziemy świętować sukces po ogłoszeniu wyników konkursu. Jeśli dalej będziesz potrzebował naszego wsparcia już podczas realizacji projektu – pomożemy rozliczyć Twój projekt.

Jesteś zainteresowany?

Zanim zaczniemy przygotowywać projekt dotacyjny, musimy lepiej poznać Twoją firmę. Przeprowadzimy bezpłatną dogłębną i kompleksową analizę koncepcji projektu, aby upewnić się, że konkurs Projekty B+R przedsiębiorstw to odpowiedni wybór. Chętnie zweryfikujemy Twoje szanse na sukces w tym konkursie.

Autor artykułu: Karolina Bluma

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl