58 380 15 96 info@grantera.pl

Zmiany w unijnych zasadach udzielania pomocy publicznej 

Amadeusz Szewczyk, Dyrektor działu rozliczeń projektów Grantery, przygotował dla Państwa artykuł dotyczący zmian w unijnych zasadach udzialania pomocy publicznej.

Amadeusz Szewczyk

Amadeusz Szewczyk

Dyrektor działu rozliczeń projektów

Amadeusz Szewczyk:

Rozporządzenie GBER określa warunki, po spełnieniu których, państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc publiczną w określonych obszarach bez obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji.

Przyjęte zmiany w GBER mają ułatwić państwom UE udzielanie wsparcia pozwalającego osiągnąć cele Zielonego Ładu – zielonej i cyfrowej transformacji.

Beneficjentami zmian będą m.in. przedsiębiorstwa, które otrzymają większe kwoty dofinansowania na realizację swoich projektów.

23 czerwca Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian do rozporządzenia (UE) nr 651/2014
w sprawie wyłączeń blokowych (tzw. GBER), stanowiącego podstawę udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w znaczącej większości instrumentów pomocowych
w Polsce. 

Tekst Rozporządzenia pojawił się w Dzienniku Urzędowym UE 30 czerwca 2023 i zaczął obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Od momentu wejścia w życie przepisy zakładają 6 miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego możliwe jest stosowanie poprzednich regulacji. 

Zmiany dotyczą m.in.:

 • przedłużenia okresu obowiązywania GBER – pomoc na nowych zasadach będzie mogła być udzielana do końca 2026 roku;
 • zwiększenia progów dla wszystkich kategorii pomocy publicznej, w tym w szczególności dla: 
    1. pomocy na badania, rozwój technologiczny i innowacje – dla projektów
     z przewagą badań przemysłowych próg został podniesiony do 35 mln EUR, a dla projektów z przewagą prac rozwojowych do 25 mln EUR (dotychczas były to progi 20 i 15 mln EUR);
    2. regionalnej pomocy inwestycyjnej – podniesiono próg wsparcia dla kosztów kwalifikowanych w dużych projektach inwestycyjnych z 100 mln EUR na 110 mln EUR;
    3. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę naukowo-badawczą – do 35 mln EUR (dotychczas było to 20 mln EUR);
    4. pomocy na ochronę środowiska – próg został podniesiony do 30 mln EUR (było 15 mln EUR), a jeśli pomoc przyznawana jest w formie obniżek podatków lub opłat próg określono na 50 mln EUR;
    5. pomocy operacyjnej na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz pomocy operacyjnej na promowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę – z 15 mln EUR do 30 mln EUR;
    6. pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną – z 50 mln EUR do 70 mln EUR.
 • zwiększenia i usprawnienia możliwości udzielania pomocy w obszarze ochrony środowiska i energii, między innymi w celu wsparcia wprowadzania energii odnawialnej, projektów dekarbonizacji, ekologicznej mobilności i bioróżnorodności, a także ułatwienia inwestycji w wodór i zwiększania efektywności energetycznej;
 • rezygnacji z konieczności wskazania inwestycji referencyjnej w ramach pomocy na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego
  i wysokosprawnej kogeneracji. Tym samym możliwe będzie zakwalifikowanie do dofinansowania pełnego kosztu inwestycji ekologicznych w tym np. zakupu paneli fotowoltaicznych niezależnie od ich mocy i ilości produkowanej energii;
 • określenia zakresu i progów interwencji publicznych obniżających przedsiębiorcom ceny energii elektrycznej, gazu lub ciepła (mikroprzedsiębiorstwa będą mogły uzyskać pomoc do 200 tys. EUR rocznie, małe i średnie przedsiębiorstwa do 2 mln EUR rocznie).

Ponadto, w zakresie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe rozszerzono definicję „badań przemysłowych” oraz „eksperymentalnych prac rozwojowych”. Nowa definicja precyzuje, że oba typy prac B+R obejmują również obszary związane z technologiami cyfrowymi (takimi jak technologie kwantowe, technologie blockchain, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych i technologie chmurowe).

W pakiecie zmian dodano również możliwość alternatywnego obliczania kosztów ogólnych i innych kosztów operacyjnych w projektach badawczo-rozwojowych w formie stawki ryczałtowej wynoszącej do 20% od pozostałych kategorii kosztów, tj. kosztów personelu, aparatury i sprzętu, budynków i gruntów oraz podwykonawstwa.

Zmiany wpłyną na warunki przyznawania wsparcia na projekty realizowane za pośrednictwem m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, ale z uwagi na 6-miesięczny okres przejściowy – najprawdopodobniej zaczną obowiązywać dopiero w kolejnych konkursach.”

Eksperci Grantery posiadają praktyczną wiedzę z zakresu realizacji dofinansowanych inwestycji. Rozliczyliśmy z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Z ogromną przyjemnością dzielimy się wieloletnim doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych informacji ze świata dotacji!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl