58 380 15 96 info@grantera.pl

Sieć Otwartych Innowacji – ważne wsparcie dla firm z sektora MŚP

Ciągły rozwój oferty mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to nie kwestia wyboru czy chęci. To konieczność wynikająca z nieustannej rywalizacji o klienta. Jeśli chcesz się wyróżnić na tle konkurencji, wprowadź innowację! Jest to kosztowny proces, ale pomogą Ci w tym fundusze europejskie.

Prace B+R? …a może łatwiej?

W ramach funduszy europejskich firmy z sektora MŚP mogą m.in. uzyskać dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Wynikiem tych prac ma być opracowanie i wdrożenie innowacji, czyli  wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu. Co ważne, innowacja nie musi być nowością w skali kraju czy rynku. Wystarczy, żeby była to nowość dla danej firmy, poszerzająca jej ofertę i otwierająca ją na nowe rynki. Nie zawsze jednak Twoje przedsiębiorstwo ma możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Na przeszkodzie stać może brak odpowiedniej kadry, zaplecza technicznego, miejsca, pomysłów czy… czasu. Rozważ zatem zakup już gotowej technologii. Na taki projekt również możesz uzyskać wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich. W tym celu weź udział w konkursie „Sieć Otwartych Innowacji”, organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Znajdź, kup, wdrażaj!

Konkurs trwa do końca 2018 roku, a jego laureaci uzyskają znaczącą pomoc w transferze technologii. Pod tym pojęciem kryje się zakup wartości prawnych i niematerialnych, czyli np. licencji, patentu, know-how czy praw autorskich. Dofinansowanie ma charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis. Maksymalna jego wielkość wynosi 30-70% kosztów zakupu technologii. Jest zależna od tego, w jakim województwie prowadzisz działalność (a więc wynika z Mapy Pomocy Regionalnej). Co ważne, możesz ściągnąć technologię z całego świata. Możesz także, w ramach tego konkursu, sfinansować aż 85% kosztów usług doradczych związanych z takim transferem. Tymi usługami są: pomoc prawna, technologiczna i wycena wartości własności intelektualnej. Całkowita wartość dotacji nie może jednak przekroczyć 200 tys. EUR. Warto podkreślić, że, aby Twój wniosek został pozytywnie rozpatrzony, musisz zobowiązać się do wdrożenia zakupionej technologii do końca 2019 roku. Nie możesz natomiast sfinansować kosztów tego wdrażania z dotacji otrzymanej w ramach tego konkursu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku, pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl