58 380 15 96 info@grantera.pl

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Alokacja w nowym programie to aż 7,9 mld euro. Kluczowe dla rozwoju gospodarki jest wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, dlatego też przeszło połowa kwoty jest zarezerwowana na projekty związane z innowacjami.

Wypracowanie czy modyfikacja usług bądź produktów musi bazować na wynikach prac badawczo rozwojowych. Firmy obowiązkowo muszą przeprowadzić prace B+R bądź wdrożyć ich gotowe wyniki.

FENG składa się z czterech priorytetów:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

Idąc dalej – priorytet II – Środowisko przyjazne innowacjom. Skoncentrowany jest na wsparciu projektów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Będzie to dotyczyło m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną.

Jaki jest obszar trzeciego priorytetu? III – Zazielenienie przedsiębiorstw – jest on skupiony na wspieraniu zielonej transformacji. Oferta obejmie zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. 

Uzupełnieniem będą zamówienia publiczne na prace B+R nad rozwiązaniami i produktami, których jeszcze nie spotkamy na rynku. Odnosi się to do innowacji pożądanych przez społeczeństwo i środowisko, ponieważ wspierają transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjności. 

Ostatnim priorytetem jest IV – Pomoc techniczna. Wsparcie realizowane będzie poprzez zachęcanie do działań wspierających beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

 

 

Do kogo skierowana jest oferta programu?

Skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • sektora nauki,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

W jakiej formie można otrzymać wsparcie?

Alokacja w programie to 7,9 mld euro. Jakie są możliwości skorzystania z tego budżetu?

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Jakie konkursy będą pierwsze i dla kogo?

W pierwszej kolejności wystartują nabory wniosków na:

 • „Wsparcie dla przedsiębiorców” (I priorytet),
 • „Kredyt na innowacje technologiczne” (II priorytet),
 • „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (II priorytet).

 

Ubiegać się o wsparcie będą mogli przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy. Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w konsorcjum.

Ważnym aspektem jest oferta dla dużych, uznanych zespołów badawczych. MAB, czyli Międzynarodowe Agendy Badawcze stawia na projekty z dużym potencjałem na osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Pozwoli to na przykład na zaproszenie wybitnych naukowców z różnych części świata do swoich polskich zespołów badawczych.

 

“Wsparcie dla przedsiębiorców”

 

FENG wprowadza również możliwość finansowania projektów kompleksowych. Zapewnia to nowy system komponowania projektów zawarty w I priorytecie programu. Składają się one z tzw. modułów, które dzielą się na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji.

 

Moduły obligatoryjne:

 • B+R
 • wdrożenie innowacji

Moduły nieobowiązkowe:

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw

Mówiąc o modułach obligatoryjnych, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zadecydować o tym, który obowiązkowy moduł wybiorą. Duże firmy są natomiast zobowiązane zawsze zadeklarować moduł B+R.

Jednakże niezależnie od wielkości firmy mogą korzystać z nieobowiązkowych modułów na tych samych zasadach, według indywidualnych potrzeb.


“Kredyt na innowacje technologiczne”

Konkurs cieszył się dużą popularnością w poprzednim programie (POIR – Inteligentny Rozwój). Wyjaśniając, jest to połączenie dwóch finansowań: dłużnych z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotnych w formie dotacji. Zaletą takiego rozwiązania jest zaangażowanie środków prywatnych w finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Istotnie, dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się ryzyko ponoszenia wysokich kosztów kredytu.

Więcej o kredycie na innowacje technologiczne mogą Państwo przeczytać w naszym artykule TUTAJ 🙂


“Międzynarodowe Agendy Badawcze”


To fundusz przeznaczony na tworzenie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych. Skąd zainteresowanie tymi najlepszymi jednostkami?

Jest to szansa na:

 • doskonałość naukową,      
 • międzynarodową konkurencyjność badań,      
 • zastosowanie w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie: polityki personalnej, prowadzenia badań naukowych oraz identyfikowania programów i tematów badawczych,      
 • sprawne zarządzanie pracami B+R,      
 • skuteczną komercjalizację wyników prac B+R.

W MAB obowiązuje formuła konkursowa. Wygrywają projekty najlepiej ocenione. W tym konkursie liczy się agenda badawcza, która zakłada pracę dobrze zorganizowanych, wspierających się dużych zespołów.


Jakie zmiany czekają nas tym razem?

Tym razem FENG oferuje nam wiele zmian oraz ułatwień w stosunku do przedsiębiorców. Nowe podejście ma na celu maksymalne ułatwienie procedur, procesów i komunikacji. Dotyczy się to zarówno etapów przed przyznaniem dotacji jak i dalszej obsługi. Jakie to więc nowości?

 • 1 wniosek do 1 instytucji – firmy z sektora MŚP i ich konsorcja składają wnioski do PARP, a firmy duże lub konsorcja z organizacjami badawczymi do NCBR
 • Roczne alokacje i i tryb ciągły – konkursy są ciągłe i trwają do roku, przedsiębiorca może składać dokumenty konkursowe bez pośpiechu. Robi to wtedy, gdy jest gotowy.
 • Modułowość – elastyczność, dopasowanie i znaczące przyspieszenie procesu wdrażania innowacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowym Kalendarzem dotacji, który jest dostępny na naszej stronie. Jest to spis aktualnie dostępnych dotacji.

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem już dziś

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych informacji ze świata dotacji

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl