58 380 15 96 info@grantera.pl

Pierwsze kroki do uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich

Krok 1: Ustal wartość projektu

Postaraj się w przybliżeniu oszacować koszty projektu np. robót budowlanych, cen maszyn, które planujesz zakupić, czy też wysokości wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu. To bardzo istotny krok, ponieważ dostępne są różne programy dofinansowań. Co więcej, mają one ściśle ustalone limity minimalnych i maksymalnych wartości udzielanej pomocy. Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego konkursu do planowanego budżetu projektu.

Krok 2: Ustal status przedsiębiorstwa

Poszczególne konkursy są dostępne dla różnej wielkości przedsiębiorstw. W uproszczeniu można przyjąć, że najczęściej o wielkości decyduje poziom zatrudnienia. Dla ułatwienia, podstawowe dane zebrano w tabeli poniżej:

Przy określaniu wielkości Twojego przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę również powiązania kapitałowe i osobowe. Jeśli Twoja firma działa w grupie przedsiębiorstw to jej wielkość będzie ustalana w oparciu o wielkość całej grupy. Szczegóły dotyczące określania statusu przedsiębiorstwa znajdziesz w Poradniku MŚP.

Krok 3: Zastanów się, gdzie zlokalizować projekt

Dostępność dotacji oraz poziom dofinansowania niejednokrotnie zależy od lokalizacji inwestycji, którą planujesz np. region stołeczny warszawski będzie wykluczony z możliwości uzyskiwania dotacji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (takiej jak: budowa hali czy zakup maszyn). Jeśli natomiast prowadzisz firmę, która ma siedzibę w Warszawie, możesz zrealizować projekt w innym miejscu.

Poziomy dofinansowania często są powiązane z wartościami uwzględnionymi w mapie pomocy regionalnej tj.:

Krok 4: Sprawdź, czy Twój projekt jest innowacyjny

Jeśli Twój pomysł jest innowacyjny – ogromnie rosną jego szanse na uzyskanie środków z UE.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na naszej stronie internetowej, dotyczącym tego tematu: https://grantera.pl/wiedza-wpisy/innowacja-czym-jest-i-jak-ja-stworzyc/

Możesz także skorzystać z asystenta innowacji. To narzędzie dla osób, które działają w sektorze MŚP, ale nie mają pewności co do innowacyjności proponowanego produktu/procesu: https://asystentinnowacji.ncbr.gov.pl/introduction

Krok 5: Określ charakter projektu

Określ, czy Twój projekt jest:

– inwestycyjny, czyli mający na celu uruchomienie lub zwiększenie produkcji (świadczenia usług) albo zmiany w procesie produkcyjnym. Kosztami dominującymi są np. : zakup maszyn, budowa hali, zakup oprogramowania.

– badawczo-rozwojowy (B+R) co oznacza, że w jego ramach powstaje nowy produkt, usługa lub technologia. Projekt może zawierać: prace w laboratorium, tworzenie prototypów i ich testowanie. Koszty dominujące to np.: wynagrodzenia kadry (badawczej, inżynieryjnej, naukowej), wynajem laboratorium, zakup aparatury, koszty budowy prototypów, podwykonawstwo w jednostkach naukowych.

– proeksportowy, czyli jego celem jest zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Dominujące koszty to: wynajem powierzchni targowej, organizacja stoiska, przeprowadzenie misji gospodarczych, przygotowanie materiałów w językach obcych, koszty delegacji zagranicznych.

– szkoleniowy lub doradczy, co oznacza, że skupia się na podnoszeniu wiedzy i kompetencji. Koszty dominujące stanowią między innymi: wynagrodzenia trenerów, konsultantów i doradców.

Krok 6: Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oferuje darmową pomoc w uzyskiwaniu informacji na temat aktualnych dofinansowań. Wybierz odpowiedni numer telefonu z listy poniżej, a następnie przedstaw ustalenia z poprzednich kroków.

Życzymy powodzenia w dalszej drodze do rozwoju swojego pomysłu biznesowego!

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl