58 380 15 96 info@grantera.pl

Nowa możliwość założenia Startupu w zasięgu ręki! Rusza program „Platformy startowe dla nowych pomysłów”

Rusza program „Platformy startowe dla nowych pomysłów”

Wschodni Akcelerator Biznesu, którego animatorem jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny, ogłosił nabór Startupów. Wystarczy dobry pomysł na produkt lub usługę, nie trzeba mieć własnej firmy. W ramach programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, poddziałanie 1.1.1. PO Polska Wschodnia, Wschodni Akcelerator Biznesu oferuje pomoc w założeniu startupu, wytworzeniu produktu lub usługi oraz uruchomieniu sprzedaży.

Celem tej pomocy jest przyspieszenie (akceleracja) startu biznesowego. Akceleracja trwa około 4-6 miesięcy jest prowadzona przy dofinansowaniu 100% (pomysłodawcy Startupu otrzymują bezpłatne wsparcie). Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć specjalny wniosek.

Startupy, które ukończą pozytywnie proces akceleracji, będą mogły uzyskać następnie dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wielkość dotacji dla osoby/ grupy (założycieli start-upu) to 60-800 tys PLN, udział dofinansowania wynosi 85%.

Program kierowany jest do osób fizycznych lub grup osób przebywających legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  Pozwala pokryć wynagrodzenia osób zaangażowanych w startup, wyposażenie, programowanie, badania marketingowe, koszty administracyjne, koszty marketingowe, prace badawczo-rozwojowe, doradztwo organizacyjne i wiele innych.

Co czeka osoby zainteresowane?

Pierwszy etap to aplikowanie do Wschodniego Akceleratora Biznesu. Należy opisać założenia projektu w oparciu o specjalny, elektroniczny generator wniosków. Projekt nie musi mieć wkładu własnego, musi natomiast przekonać komisję oceniającą, że jest to dobrze rokujący biznesowo i innowacyjny pomysł.

Po pozytywnej decyzji o przyjęciu projektu do akceleracji będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie jednego z województw objętych programem (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego).

Przez okres 4-6 miesięcy pomysł na biznes będzie rozwijany przy wsparciu Wschodniego Akceleratora Biznesu. Twórcy startupu i ich zespół mogą liczyć na wsparcie merytoryczne, organizacyjne i doradcze. W czasie inkubacji powstaje pełen wizerunek firmy, pomysł na sprzedaż produktu oraz pierwsza wersja produktu (MVP lub prototyp).

Drugi etap, to drugi konkurs. Po pozytywnym zakończeniu akceleracji startup uzyskuje rekomendację Wschodniego Akceleratora Biznesu. Z taką rekomendacją może aplikować do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotację na dalszy rozwój projektu. Wymagany wkład własny to 15% a wartość dofinansowania może wynieść do 800 tys. PLN.

Pełna dokumentacja konkursu: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-1-1-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-2018-r

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl