58 380 15 96 info@grantera.pl

Ekspansja przez innowacje na 3 przykładach

“Ekspansja przez innowacje” to regionalny program dotacyjny, z którego korzystają pomorskie firmy w celu zwiększenia swojej innowacyjności. Dofinansowaniem objęte jest m.in. opracowanie nowych produktów, usług i technologii oraz zakup usług budowlanych i maszyn.

70 mln zł w puli i stosunkowo mała konkurencja

Ekspansja przez innowacje jest często rozważana przez przedsiębiorców jako alternatywa dla popularnej, Szybkiej ścieżki. Oba konkursy są bardzo podobne (finansują cele badawczo rozwojowe, maksymalna intensywność dofinansowania na prace B+R w obu konkursach jest taka sama). Szybka ścieżka jest konkursem ogólnopolskim, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Konkurują w nim liczne wnioski o dofinansowanie z całego kraju. Ekspansja przez innowacje jest natomiast dostępna tylko dla wnioskodawców w woj. pomorskiego. Konkurencja jest mniejsza niż w Szybkiej ścieżce. W ubiegłym roku dobrych projektów, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały dotacje było tak mało, że nawet nie został wykorzystany dostępny budżet. W bieżącym roku w puli środków do rozdysponowania jest 70 mln zł.

 

Co finansuje dotacja w ramach “Ekspansji przez innowacje”?

Dzięki dotacji w ramach “Ekspansji przez innowacje” można sfinansować nawet:

– 80% kosztów badań przemysłowych (czyli takich, dzięki którym zdobywa się wiedzę niezbędne do opracowania innowacji – np. w toku badań laboratoryjnych),

– 60% kosztów prac rozwojowych (czyli takich, w których wykorzystuje aktualnie dostępną wiedzy i umiejętności do opracowania innowacji – np. testowanie opracowanego prototypu),

– 55% kosztów inwestycyjnych (zakupu robót budowlanych, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, oprogramowania) – koszty inwestycyjne mogą dotyczyć wdrożenia innowacji opracowanych w toku B+R lub inwestycji w infrastrukturę niezbędną do utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego.

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 10% mniej, firmy duże 20% mniej).

Jakie konkretne koszty związane z projektem możesz pokryć z dotacji? Oto kilka przykładów:

– wynagrodzenia,

– zakup licencji, patentów, know-how etc.

– zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego,

– utrzymanie linii technologicznych,

– korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych,

– wynajem powierzchni laboratoryjnej,

– koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku,

– promocja projektu,

– roboty i materiały budowlane,

– środki trwałe (np. maszyny).

 

3 przykłady projektów
Grantera specjalizuje się w pomocy w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty w konkursie Ekspansja przez innowacje.

Oto trzy przykłady projektów, które otrzymały dotacje w ramach tego konkursu.

1.
Tytuł projektu: AstmaMon – mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem

Lider konsorcjum: Enamor sp. z o.o.

Konsorcjant: Fundacja Sport na Zdrowie

Enamor poszukuje nowych nisz rynkowych i możliwości rozwoju poza sektorem morskim, w którym pozycja przedsiębiorstwa jest już ugruntowana. Współpraca z Fundacją Sport na Zdrowie, nawiązana w ramach działalności Pomorskiego Klastra Żeglarskiego, zaowocowała propozycją realizacji wspólnego projektu w obszarze zdrowia. Idea systemu AstmaMon zrodziła się w Fundacji jako odpowiedź na potrzeby dzieci chorych na astmę, ich rodziców, a także lekarzy i terapeutów. Realizacja projektu wymaga wysokich kompetencji technicznych, m.in. w zakresie elektroniki i oprogramowania, których Fundacja nie posiada. Dlatego instytucja ta poszukiwała podmiotu, który posiadałby takie kompetencje i byłby zainteresowany realizacją przedsięwzięcia. Pozytywy odzew dała firma Enamor, która zadeklarowała wolę zrealizowania projektu w roli lidera – wnioskodawcy.

Wartość projektu: 3 987 992,00 zł

 

2.
Tytuł projektu: Opracowanie technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D

Beneficjent: ALTRINIS sp. z o.o.

Projekt dotyczy opracowania technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D. Celem projektu jest opracowanie technologii, która pozwoli na wytwarzanie elementów z połączenia drukowanych kompozytowych kratownic zastępujących dotychczas stosowane klasycznie zbrojenia z materiałami wypełniającymi z betonów lekkich.

Wartość projektu: 5 545 809,30 zł

 

3.

Tytuł projektu: Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR

Beneficjent: PELIXAR S.A.

Celem projektu Wnioskodawcy jest opracowanie rozwiązań przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) poprzez wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których powstanie specjalistyczny multirotor (dron) Pelixar a-SAR wraz z komponentem (mikrokomputerem) do automatycznego wykrywania w obrazie z kamery termowizyjnej i RGB obrazów osób poszukiwanych/ratowanych i kontroli nad lotem w trybie automatycznej misji wg. wgranej siatki poszukiwawczej. Projekt ma szansę wyeliminować dotychczas występujące na rynku bariery: – brak platformy BSP dopasowanej ściśle do wymagań SAR; – niski poziom wiedzy i doświadczenia operatorów dronów oraz dowódców akcji poszukiwawczo-ratowniczych; – brak sprawdzonych procedur i dobrych praktyk dotyczących skutecznego wykorzystania dronów w SAR. Nad rozwiązaniem powyższych problemów będzie pracowała wyspecjalizowana kadra Wnioskodawcy, składająca się z ekspertów technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych..

Wartość projektu: 1 304 844,40 zł

Więcej przykładów projektów dofinansowanych w ramach konkursu Ekspansja przez innowacje można znaleźć w serwisie ➡Mapa Dotacji⬅

 

Najwyższy czas, by zacząć

Wnioski o dofinansowanie w konkursie Ekspansja przez innowacje będą przyjmowane w terminie od 30 marca do 15 maja 2020.

Opracowanie dobrego wniosku w konkursie Ekspansja przez innowacje – od opracowania i weryfikacji koncepcji projektu, poprzez zebranie szczegółowych informacji i materiałów, wykonanie analiz finansowych aż do złożenia wniosku trwa około 2 miesiące. Im wcześniej rozpocznie się pracę nad wnioskiem, tym lepsza jest jego jakość i większe szanse na sukces!

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl