58 380 15 96 info@grantera.pl

Nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i istotne zmiany w zakresie realizacji zasady konkurencyjności

Amadeusz Szewczyk, Dyrektor działu rozliczeń projektów Grantery, przygotował dla Państwa artykuł dotyczący nowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i istotnych zmian w zakresie realizacji zasady konkurencyjności. 

Amadeusz Szewczyk

Amadeusz Szewczyk

Dyrektor działu rozliczeń projektów

Amadeusz Szewczyk:

“Nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (wersja z 18 listopada 2022 r.) przyniosły kilka istotnych zmian w zakresie realizacji przez Wnioskodawców/Beneficjentów zasady konkurencyjności.

Do najważniejszych – można zaliczyć fakt, że komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą, przekazywanie dokumentów, oświadczeń i co warte szczególnego podkreślenia: składanie ofert odbywa się (co do zasady) wyłącznie po rejestracji i za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Niemniej istotne jest pominięcie przez autorów – procedury rozeznania rynku (dla wydatków o szacunkowej wartości poniżej 50 000 PLN netto). Zgodnie z Wytycznymi na lata 2014-2020 – konieczne było udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można było pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców. W nowych Wytycznych procedura rozeznania rynku nie została określona. Niemniej jednak nie zwalnia to Wnioskodawców/Beneficjentów z ponoszenia wydatków w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Zmiany zaszły również w zakresie progu, od którego obowiązuje 30-dniowy termin składania ofert.  W przypadku dostaw i usług, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 750 000 EUR minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. W wytycznych na lata 2014-2020 progi unijne, od których należało stosować wydłużony termin to odpowiednio 214 000 EUR (obowiązujący do 31 grudnia 2021 r.) i 215 000 EUR (obowiązujący w latach 2022 i 2023).”

Eksperci Grantery posiadają praktyczną wiedzę z zakresu realizacji dofinansowanych inwestycji. Rozliczyliśmy z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Z ogromną przyjemnością dzielimy się wieloletnim doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu

Wypełniono formularz

Zapisz się do newslettera i nie przegap najnowszych informacji ze świata dotacji!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl