58 380 15 96 info@grantera.pl

311 mln zł przeznaczone na opracowanie innowacyjnej technologii z zakresu gazownictwa

Konkurs, którego całkowity budżet wynosi 311 mln zł, oferuje dofinansowanie dla projektów  obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe w obszarze gazownictwa. Maksymalna wartość dofinansowania w konkursie “Wspólne Przedsięwzięcie INGA”, bo o nim tu mowa wynosi 20 mln zł. Ważne jest, aby projekt realizowany był poza województwem mazowieckim.

Konkurs ten dedykowany jest wyłącznie konsorcjom, w skład którego wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa (nie więcej jednak niż 5 podmiotów). Liderem konsorcjum może być zarówno przedsiębiorstwo, jak i jednostka naukowa. 

Jaka jest wielkość dofinansowania? 

 • do 80% na badania przemysłowe, które pozwalają na pozyskanie nowej wiedzy i weryfikację założeń projektu, 
 • do 60% dofinansowania na prace rozwojowe, pozwalające na przetestowanie uzyskanej wiedzy.

Wielkość dofinansowania dla przedsiębiorstwa jest zależna od jego wielkości. Mniejsze firmy mogą liczyć na korzystniejsze warunki.

Natomiast poziom dofinansowania jednostek naukowych wynosi do 100%

W projekcie możesz również powierzyć realizację części prac badawczo-rozwojowych podwykonawcy. Pamiętaj jednak, że wartość prac realizowanych na tej zasadzie, nie może przekroczyć: 

 • 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo, 
 • 25% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

Ile możesz zyskać? 

Wartość dofinansowania zawiera się w przedziale od 1 mln zł (jest to równocześnie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu) do 20 mln zł

Do kiedy możesz złożyć wniosek? 

Nabór wniosków trwa do 9.10.2020 r. 

Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, jeśli zawiera się w jednym z następujących obszarów tematycznych: 

 1. poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych – obejmuje zagadnienia związane z intensyfikacją wydobycia gazu ziemnego ze złóż krajowych,
 2. pozyskanie metanu z pokładów węgla,
 3. materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, 
 4. sieci gazowe, ich efektywność oraz elastyczność,
 5. technologie związane z LNG i CNG,
 6. technologie wodorowe i paliwa gazowe,
 7. technologie stosowane we współpracy z klientami tj. realizacja prac badawczych mających na celu usprawnienie i optymalizację funkcjonowania systemu rozliczeń i obsługi klientów,
 8. ochrona środowiska i BHP,
 9. informatyka i cyberbezpieczeństwo, 
 10. podziemne magazynowanie węglowodorów.

Pełen zakres tematyczny konkursu jest do wglądu na stronie:

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie, skontaktuj się z nami. Nie tylko zweryfikujemy go pod kątem innowacyjności, ale również dopracujemy tak, by miał maksymalne szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Prawda, że brzmi zachęcająco?

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl