58 380 15 96 info@grantera.pl

Ścieżka SMART – 4,45 mld PLN dla MŚP w pierwszym naborze!

7 lutego ogłoszono pierwszy nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w latach 2021-2027 (FENG).  

21 lutego rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Budżet tego konkursu wynosi 6,67 mld zł.
Budżet pierwszego naboru w ramach tego konkursu wynosi aż 4,45 mld zł!

Dla kogo jest dofinansowanie?

Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. W ramach Ścieżki SMART, w 2023 roku, PARP przeznaczy 6,67 mld zł dla MŚP.

Ścieżka SMART jest całkowicie nową ofertą dla polskich przedsiębiorców. Jednocześnie figuruje jako pierwszy startujący konkurs w ramach programu FENG.
PARP odpowiada za realizację naborów skierowanych do MŚP. Ponadto, Ścieżka SMART skierowana jest do firm na różnym etapie rozwoju: firm rozpoczynających działalność innowacyjną, rozwijających ją oraz liderów innowacji. 

W projektach, które mają szansę na dotacje:

  • są realizowane prace badawczo-rozwojowe (moduł B+R) 
  • wdrożenie wyników prac B+R (moduł wdrożenie innowacji)

Są to obowiązkowe moduły każdego z projektu Ścieżki SMART dla MŚP.
Moduły przykładowo obejmują: 

  • opracowanie nowych lub ulepszonych produktów 
  • rozwój nowych metod produkcji  
  • zastosowanie nowych surowców. 

Do dodatkowych obszarów, na które można uzyskać wsparcie finansowe w ramach projektu, zalicza się:

  • infrastruktura B+R (przykładowo: zakup wyposażenia laboratorium)
  • cyfryzacja (przykładowo: zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
  • zazielenienie przedsiębiorstw (przykładowo: działania ograniczające zużycie surowców i energii, OZE)
  • kompetencje (przykładowo: szkolenia dla pracowników)
  • internacjonalizacja (przykładowo: promocja na rynkach zagranicznych, w tym wyjazd na targi, przygotowanie materiałów promocyjnych).

Termin naboru wniosków trwa od 21 lutego do 9 maja b.r.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl