58 380 15 96 info@grantera.pl

Sukces w konkursie Kredyt technologiczny FENG 2021-2027 – co dalej? Rozliczanie dotacji w pigułce

Właśnie został rozstrzygnięty pierwszy nabór przeprowadzony w ramach konkursu Kredyt technologiczny FENG 2021-2027. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa wskazówki co należy zrobić, aby z sukcesem zrealizować projekt, osiągnąć zaplanowane wskaźniki i otrzymać całą kwotę dofinansowania zaplanowaną we wniosku. 

 

Przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie nie oznacza końca formalności. Inwestycję należy zrealizować, rozliczyć, przejść ewentualną kontrolę i zachować okres trwałości.

 

Można więc powiedzieć, że napisanie dobrego wniosku i otrzymanie zgody na otrzymanie dofinansowania, to pierwszy krok na drodze realizacji całego projektu. Należy pamiętać, że prawidłowe rozliczanie funduszy unijnych wymaga doskonałej znajomości zapisów umowy o dofinansowanie, wytycznych i procedur. Regulacje w tym zakresie podlegają częstym zmianom i różnym interpretacjom – trzeba być z nimi na bieżąco.

 

Czy zatem Wnioskodawca może łatwo i samodzielnie rozliczyć dotację?

Jak najbardziej jest to możliwe, jeśli firma posiada kompetentny dział księgowości, bądź ma zatrudnionego w kadrze specjalistę od funduszy unijnych. Należy jednak być świadomym, że rozliczanie dotacji jest procesem żmudnym i skomplikowanym. Wymaga on skrupulatnego i konsekwentnego przygotowywania i realizacji, aby w trakcie tego procesu nie popełnić błędu skutkującego brakiem refundacji środków, czy prawidłowego rozliczenia otrzymanej zaliczki. W czarnym scenariuszu nieprawidłowości mogą skutkować częściowym lub całkowitym zwrotem dofinansowania wraz z odsetkami a nawet konsekwencjami karnymi

 

W jakim zakresie firma doradcza może wesprzeć prawidłowe rozliczenie  dotacji? 

Warto zwrócić uwagę na obszary związane z: 

 • doradztwem dotyczącym sporządzenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • doradztwem dotyczącym zapisów umowy o dofinansowanie;
 • doradztwem dotyczącym realizacji procedur zakupowych;
 • doradztwem dotyczącym zawierania umów z wykonawcami/dostawcami;
 • weryfikacją wydatków pod względem zgodności z zawartą umową o dofinansowanie;
 • sporządzaniem wniosków o płatność z wymaganymi załącznikami;
 • przygotowywaniem  oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków o płatność;
 • wprowadzaniem zmian w projekcie;
 • monitorowaniem poziomu realizacji wskaźników;
 • realizacją obowiązków informacyjnych i promocyjnych dot. wsparcia z UE
 • bieżącym kontaktem z przedstawicielami instytucji wdrażającej/pośredniczącej.

 

Jeśli realizowali już Państwo projekty dofinansowane w ramach poprzedniej perspektywy unijnej, warto zwrócić uwagę na to jakie są różnice pomiędzy Perspektywą Finansową 2021-2027 a Perspektywą Finansową 2014-2020.
 

W porównaniu do Perspektywy Finansowej 2014-2020 nastąpiło kilka znaczących modyfikacji. Są to m.in.:

 • obsługa projektów w nowym systemie teleinformatycznym – CST2021;
 • zmiany w zakresie procedur zakupowych (konieczność zakupu infrastruktury zgodnie z kryteriami zielonych zamówień, możliwość składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności); 
 • wprowadzenie korekt finansowych w sytuacji niewywiązania się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych 

 

Dlaczego warto rozważyć współpracę ze specjalistami, zamiast realizować projekt samodzielnie? 

Rozliczenie dotacji warto zlecić specjalistom, którzy dysponując wiedzą i doświadczeniem skutecznie pomogą wypełnić obowiązki wynikające z zawartej Umowy o dofinansowanie. Nasi eksperci rozliczyli z sukcesem setki projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, eksportowych, szkoleniowo-doradczych. Ponadto dysponujemy radcami prawnymi, doradcami podatkowymi oraz ekspertami z zakresu pomocy publicznej, co pozwala na skuteczną analizę i przygotowanie propozycji rozwiązania nawet najtrudniejszych przypadków.

 

Jeśli byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, bądź mieliby Państwo pytania do naszych Ekspertów – zachęcamy do skorzystania z  poniższego formularza. Dzięki niemu będą mieli Państwo możliwość zapisania się na bezpłatną konsultację. 

Wypełniono formularz

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl