58 380 15 96 info@grantera.pl

Re_open UK – czyli brexitowe koło ratunkowe dla polskich przedsiębiorców

Brexit i jego następstwa

Brexit bez wątpienia odcisnął swoje piętno na gospodarce światowej, ale przede wszystkim na arenie Unii Europejskiej. Wydłużone kontrole celne, powroty na pusto, długotrwałe kontrole, opóźnione dostawy, spowolnienie łańcucha dostaw, rosnące koszty, problemy z importem i eksportem maszyn, problemy zatrudnieniowe, ogrom pracy administracyjnej oraz celnoskarbowej, powodują ogromne straty dla przedsiębiorstwa. Są to następstwa powodujące straty finansowe, utratę płynności finansowej bądź zerwanie kontraktów handlowych, co skutkuje utratą klientów i zadłużeniem przedsiębiorstwa. Brexit zdecydowanie nie przyczynił się do rozwoju polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza że Wielka Brytania jest jednym z ważniejszych partnerów zagranicznego handlu. Spadek wartości polsko-brytyjskich towarowych obrotów handlowych, polskiego eksportu czy też importu można było już zaobserwować po roku wejścia brexitu w życie.

Handel polsko-brytyjski w trakcie szoku brexitowego
2020 r.
Polsko-brytyjskie towarowe obroty handlowe 18 652,5 mln € -5% w stosunku do roku 2019
Polski eksport 13 724,6 mln € -4% w stosunku do roku 2019
Polski import 4 927,9 mln € -9% w stosunku do roku 2019

Tabela 1: Handel polsko-brytyjski w trakcie szoku brexitowego. Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Co to Re_open UK?

Program Re_open UK powstał z myślą o polskich przedsiębiorcach, którzy ucierpieli w świetle wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE. Jest programem wsparcia finansowego, ma pomóc przedsiębiorstwom pokryć straty poniesione na skutek brexitu bądź sfinansować szkolenia i doradztwo na temat nowej sytuacji w handlu międzynarodowym i wymogów po brexicie. Celem Re_open UK jest zapobieganie negatywnym skutkom oraz niwelowanie gospodarczych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla przedsiębiorców działających w Polsce, z naciskiem na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Łączna kwota przeznaczona dla polskich przedsiębiorców to 116 597 576€. Dofinansowanie jest bezzwrotne.

Program obejmuje dwa działania:

 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.

Budżet: 

115 126 279,00 €

Dla kogo?

 • Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP (maksymalny procentowy poziom dofinansowania – do 100%)
 • Przedsiębiorcy inni niż MŚP (maksymalny procentowy poziom dofinansowania – do 85%)

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikujących:

 • Brak minimalnej wartości kosztów
 • Maksymalna wartość wydatków: 5 000 000,00 EUR
 • Maksymalna wartość kosztów na opracowanie modelu biznesowego/strategii rozwoju: 15 000,00 EUR 
 • Maksymalna wartość kosztów na inwestycje (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): 5 000 000,00 EUR 
 • Maksymalna wartość kosztów na udział w imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizację i udział w misjach gospodarczych:
  50 000,00 EUR

Typy projektów:

 1.  Nowe kierunki eksportu obejmuje np.: 
 • Wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • Projekt i zabudowa stoiska,
 • Wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,
 • Transport, ubezpieczenie eksponatów.
 1. Re_start inwestycyjny obejmuje np.:
  • Koszty nabycia, wytworzenia środków trwałych,
  • Nabycie używanych środków trwałych,
  • Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie know-how patentów, licencji, oraz innych praw własności intelektualnej.
 1.  Akcja adaptacja do zmian obejmuje np.:
 • Zakup środków trwałych oraz WNiP usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne), 
 • Wsparcie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy po brexicie,
 • Wsparcie dotyczące zakupu usług doradczych dot. adaptacji do zmian pobrexitowych.
 1.  Brexit bez straty obejmuje np.:
 • Koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych,
 • Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych,
 • Koszty szkoleń pracowników.

Uwaga
Co najmniej 70% budżetu zostanie przeznaczona dla MŚP.
Dofinansowanie przekazywane będzie w walucie Euro w formie refundacji (nie w formie zaliczek).

 

 1. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. 

Wartość pomocy będzie miała formę rekompensaty stanowiącej równowartość utraty dochodu za liczbę dni, w których zaprzestano połowów.

Budżet

1 471 297,00 €

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność połowową, bez względu na posiadany status.

Realizacja:

Projekty będą realizowane jako projekty pomocy indywidualnej

Kolejny nabór rusza 10 kwietnia b.r, a kończy się 5 maja b.r.

Uwaga
Każdorazowo poziom dofinansowania projektu musi zostać ustalony przy zastosowaniu właściwych przepisów o pomocy publicznej!
VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Złóż wniosek za pomocą Grantery, aby mieć pewność, że został on poprawnie wypełniony pod okiem Eksperta oraz odpowiednio złożony. Maksymalizuj swoje szanse, dla dobra własnego przedsiębiorstwa. 

Wsparcie w rozliczaniu dotacji - zachęcamy do bezpłatnej konsultacji.

Wypełniono formularz "KPO ARIMR - konsultacje"

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl