58 380 15 96 info@grantera.pl

2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP – nabór PARP w ramach FENG

W ramach FENG 2021-2027 PARP ogłosi nabór na działanie 2.25  Promocja marki innowacyjnych MŚP na udział m.in. w branżowych targach zagranicznych

Wejście na rynek międzynarodowy lub rozszerzenie działalności na to pole wymaga od przedsiębiorców wielu zabiegów. Obecność na wystawach międzynarodowych takich jak zaplanowane EXPO 2025 w Japonii może być kluczowym działaniem dla strategii marketingowych rozwijających się firm europejskich. Wsparciem w tym procesie może być startujący w pierwszej połowie 2024 roku drugi nabór w konkursie „Promocja marki innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. 

Cel dotacji Promocja marki innowacyjnych MŚP

W ramach tego konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. 

Wejście na rynek międzynarodowy lub rozszerzenie działalności na to pole wymaga od przedsiębiorców wielu zabiegów. Obecność na wystawach międzynarodowych takich jak zaplanowane EXPO 2025 w Japonii może być kluczowym działaniem dla strategii marketingowych rozwijających się firm europejskich. Wsparciem w tym procesie może być startujący w pierwszej połowie 2024 roku drugi nabór w konkursie „Promocja marki innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. 

Promocja marki, ale nie tylko

Te podmioty, które posiadają potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych mogą liczyć na dofinansowanie w promowaniu swoich marek produktowych, a także na identyfikację z Marką Polskiej Gospodarki. Jeśli przewidują udział w wydarzeniach targowych i konferencjach w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii, to wpisują się w cel konkursu polegający na zwiększeniu konkurencyjności MŚP. 

Działania promocyjne finansowane w ramach projektu mogą objąć: udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;  wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji oraz kampanie promocyjne.

W ramach przystąpienia do planowanego  konkursu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać także dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy.

Warunki udzielenia wsparcia

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania należy: 

1. Przynależeć do jednego z sektorów gospodarki: medyczny i farmaceutyczny; budowy i wykańczania budowli; elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki; zielonych technologii (w tym OZE, GOZ); IT/ICT; przemysłu kreatywnego; kosmetycznego; maszyn i urządzeń; meblarskiego; motoryzacyjnego; pojazdów szynowych; statków specjalistycznych, jachtów i łodzi; wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania; lotniczo-kosmicznego; spożywczego.

2. Wpisywać się w tematykę wydarzeń targowych wskazanych we wniosku.

3. Zaplanować udział w co najmniej jednych targach branżowych ze stoiskiem narodowym jako wystawca.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (oznacza to, że konkurs jest dedykowany dla polskich MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co można dofinansować w ramach dotacji FENG 2.25?

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działania 2.25 można ponieść m.in następujące koszty:

  • wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
  • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
  • koszty pośrednie.

Wartość dofinansowania

Przewidziano dwa nabory konkursu „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. W pierwszym naborze przewidziano budżet 100 mln zł dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski o statusie mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa z sektora wymienionego w dokumentacji konkursowej. W drugim naborze alokacja wynosi 155 mln zł.

Terminy naboru wniosków na działanie 2.25 promocja marki innowacyjnych MŚP

Ogłoszenie naboru organizator konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zaplanował na 9 maja 2024. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków jest przewidziane na 28 maja, zakończenie na 19 czerwca 2024 i dotyczy on konkursu działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP EXPO Japonia.

Kolejny nabór zostanie ogłoszony również w tym roku – 24 września 2024, a rozpoczęcie przyjmowania wniosków jest zaplanowane na 15 października 2024, zakończenie na 28 listopada 2024. Nabór wniosków dotyczy działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

FAQ najczęściej zadawane pytanie:

1. Co jeśli nie posiadamy złożonego dokumentu PNT-01 lub PNT-02 w GUS?

W poprzedniej edycji konkursu posiadanie złożonego dokumentu tego typu było jednym z wymogów. Wymogi dotyczące naboru na 2024 rok poznamy 13 marca, czyli w momencie opublikowania dokumentacji konkursowej. Jeśli nie wiedzą Państwo jak złożyć takie sprawozdanie PNT to eksperci Grantery chętnie wesprą Państwa również w tym zakresie. 

2. Czym się różni ta misja gospodarcza od udziału w targach?

Regulamin nie definiuje pojęcia misji gospodarczej. Jednak zgodnie z praktyką przyjmuje się, że misja gospodarcza jest to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy przeprowadzany w celu nawiązania kontaktów handlowych z wybranymi potencjalnymi partnerami biznesowymi, umożliwiają poznanie obyczajów handlowych danego kraju, jego preferencji i wymagań oraz wzięcia udziału w zorganizowanych spotkaniach branżowych lub bezpośrednich, w tym także zwiedzanie wybranych targów bądź wystaw. Misje stanowią zatem bardziej bezpośrednią formą docierania do odpowiedniego potencjalnego partnera biznesowego w naturalnym miejscu jego działalności i pozwalają na zapoznanie się nie tylko z jego możliwościami ale i naturalnym otoczeniem biznesowym i prawnym.

Targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Udział w targach w roli wystawcy stanowi efektywne narzędzie promocji i marketingu oferowanych produktów/usług oraz komunikacji biznesowej.

3. Projekt jest w znacznym stopniu finansowany z de minimis, a my nie wiemy czy mamy limit de minimis, czy też nie. Jak możemy to sprawdzić?

Limit wykorzystanej pomocy de minimis przedsiębiorca może samodzielnie sprawdzić na stronie SUDOP – Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta (https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary).

Dotychczasowy limit pomocy tej wynosił 200 tys EUR ale zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej od dnia 1 stycznia 2024 roku limit ten zostanie zwiększony do 300 tys EUR.  
Należy więc przyjąć, iż każdy z przedsiębiorców wnioskujących o dofinansowanie może się ubiegać o kwoty dofinansowania większe niż 100 tys EUR do maksymalnie 300 tys EUR.

4. W czym Grantera tak naprawdę może pomóc?
Grantera może wesprzeć już na etapie weryfikacji, czy przedsiębiorstwo spełnia wymagania niezbędne, aby złożyć wniosek w konkursie. Następnie wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie, zarówno od strony merytorycznej jak i kosztowej. Pomożemy ułożyć i zaplanować wszystkie koszty tak, aby później etap rozliczania dotacji przebiegał sprawnie i bez zbędnych zakłóceń. Gdy zaistnieje taka potrzeba – to również my możemy rozliczać wniosek, który otrzyma dofinansowanie.

 

Jesteś zainteresowany aplikowaniem o te środki? Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl