58 380 15 96 info@grantera.pl

Łącznie 667 mln zł – to budżet przeznaczony w konkursie Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności

Został ogłoszony nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności w ramach programu Ścieżka SMART. Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie działań mających na uwadze walkę z wykluczeniem społecznym oraz poprawę dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem konkursu będzie udzielenie wsparcia dla projektów, które będą miały na celu dostosowanie środowiska, produktów, usług bądź technologii w taki sposób, aby były one bardziej dostępne dla wskazanej powyżej grupy odbiorców. 

 

Dla kogo skierowany jest konkurs Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. 

Duże przedsiębiorstwa, samodzielnie występujące o wsparcie, które (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie.

 

Co nowego w konkursie Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Istotną różnicą pomiędzy tym naborem, a poprzednimi to to, że ma określony zakres tematyczny. Celem wszystkich projektów powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o tym, że taki cel muszą mieć wszystkie moduły z jakich składać będzie się projekt. Celem projektu, w tym każdego realizowanego modułu jest rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, które w dużym stopniu przyczyniają się do zwiększenia dostępności. Rozumiane jest to jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np.:

 • w budynkach, 
 • w urządzeniach, 
 • w systemach informacyjno-komunikacyjnych, 
 • w produktach, 
 • w usługach, 
 • w procesach,

w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb tych osób.

Cele ogólne konkursu Ścieżka SMART pozostają takie same. Dotyczą rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowania na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych. Ponadto stawiają na cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

 

Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami?

Do osób ze szczególnymi potrzebami można zaliczyć m.in.: 

 • osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
 • osoby niewidome, 
 • osoby niesłyszące, 
 • osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi/ intelektualnymi, ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), 
 • osoby z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD), 
 • osoby starsze, 
 • kobiety w ciąży, 
 • opiekunowie małych dzieci, 
 • osoby o nietypowym wzroście,
 • osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem/ towarem, 
 • osoby dotknięte chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

 

Projekty muszą również wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS). Lista KIS dostępna jest w artykule pt. “Ogłoszono nabór Seal of Excellence – 45 mln zł dla polskich przedsiębiorców

Na co mogę otrzymać dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe projekty z zakresu: 

 • prac B+R, 
 • wdrożeń innowacji, 
 • rozwoju infrastruktury B+R, 
 • internacjonalizacji, 
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, 
 • cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. 

Dla przedsiębiorców z sektora dużych przedsiębiorstw moduł B+R jest obligatoryjny, jak przy poprzednich naborach, a przedsiębiorcy z sektora MŚP mają możliwość wybrać jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły  przedsiębiorca może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Dofinansowanie będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis.  

Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem i dowiedz się jak pozyskać dotację

Wypełniono formularz

Kiedy można składać wnioski w ramach konkursu Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 6 lipca do 30 października br. 

 

Jaki jest budżet w konkursie Ścieżka SMART w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Budżet dostępny w konkursie będzie rozkładał się następująco: 

 • 222 mln zł – budżet przeznaczony dla MŚP
 • 445 mln zł – budżet przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw

 

Dla MŚP poziom dofinansowania wynosi do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Nie ma ani minimalnej, ani maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych. 

 

Dla dużych przedsiębiorstw koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu B+R to 1 mln PLN. Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów. Koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Na realizację modułu wdrożenie innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa.

Chcesz wiedzieć więcej na temat programu Ścieżka SMART?

Serdecznie zapraszamy na stronę www.sciezkasmart.pl, gdzie przedstawione są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

Jakie są inne dostępne możliwości dotacyjne poza Ścieżką SMART naborem dedykowanym projektom na rzecz dostępności?

Na naszej stronie dostępny jest Kalendarz dotacji, który jest spisem aktualnie dostępnych dotacji. Zapoznaj się z nim, może dostępny jest właśnie konkurs odpowiadający potrzebom Twojej firmy.

Postaw na skuteczność

Pozyskujemy fundusze od 2002 roku

 

W Granterze pomagamy
znaleźć innowacje.
Kompleksowo pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowań
od przygotowania wniosku po rozliczenie projektu.

%

Skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najnowszych informacji ze świata dotacji!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl