Program LIFE 2021 – ruszył nabór wniosków

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Pula środków przeznaczonych na program LIFE wynosi 5,4 mld euro, czyli o blisko 2 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Program ten skupia się na współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Jakie projekty obejmuje Program LIFE i jakie są terminy składania poszczególnych wniosków? W skrócie: 

 • Podprogram Przyroda i różnorodność biologiczna
  • Projekty tradycyjne (SAP)  – do 30 listopada 2021 r.
  • Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SNAP) – do 22 września 2021 r.
  • Projekty strategiczne SNAP – do 19 października 2021 r. (termin składania fiszki projektowej w naborze dwuetapowym)
 • Podprogram Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
  • Projekty tradycyjne (SAP)  – do 30 listopada 2021 r.
  • Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP) – do 22 września 2021 r.
  • Projekty strategiczne SIP – do 19 października 2021 r. (termin składania fiszki projektowej w naborze dwuetapowym)
 • Podprogram Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się zmian klimatu
  • Projekty tradycyjne (SAP) – do 30 listopada 2021 r.
  • Projekty wsparcia technicznego (TA) dotyczące przygotowania projektów strategicznych (SIP) – do 22 września 2021 r.
  • Projekty strategiczne SIP  – do 19 października 2021 r. (termin składania fiszki projektowej w naborze dwuetapowym)
 • Podprogram Przejście na czystą energię
  • Projekty inne (CET)  –  do 12 stycznia 2022 r.

Zazwyczaj dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Zmienia się to w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW uzyskując nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły