58 380 15 96 info@grantera.pl

Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów strategicznych

Ze względu na liczne konkursy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przygotowaliśmy listę aktualnych naborów wniosków podzielonych na programy. Dziś przedstawimy Państwu spis w ramach programów strategicznych.

Aktualnie trwające nabory wniosków w ramach programów strategicznych w NCBR to:

 • INFOSTRATEG VI (projekty tematyczne)

Celem tego konkursu  jest wsparcie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji za pomocą opracowania praktycznych rozwiązań, które posługują się sztuczną inteligencją i blockchain.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz konsorcjów.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów obejmujących:

  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe, 
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe, czyli działania w zakresie przygotowania wyników do zastosowania w praktyce. 

Projekty realizowane w ramach tego konkursu muszą obejmować 3 fazy:

  • I faza – możliwość finansowania badań podstawowych lub przemysłowych bądź prac rozwojowych,
  • II faza – możliwość finansowania badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
  • III faza – możliwość finansowania badań przemysłowych lub prac rozwojowych bądź prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Do zakresu tematycznego konkursu zaliczane są:

  • różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych,
  • scenariusze selektywnej ochrony roślin,
  • rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich. 

Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Wnioski można składać od 7 kwietnia do 9 czerwca br. – do godziny 16.

 

 • INFOSTRATEG VII (projekty zamawiane)

Budżet tego naboru wynosi 13 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony już niedługo, ponieważ w II kwartale br.

Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na III kwartał tego roku.

 

 • INFOSTRATEG VIII (projekty zamawiane)

Budżet tego naboru wynosi 13 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony w III kwartale br.

Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na IV kwartał tego roku.

 

 • GOSPOSTRATEG – X konkurs (na projekty zamawiane)

Celem konkursu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do roku 2028 rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem: 

  • jednostek naukowych, 
  • spółek prawa handlowego, 
  • fundacji, 
  • stowarzyszeń. 

Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty obejmujących realizację:

  • badań podstawowych,
  • badań przemysłowych,
  • prac rozwojowych,
  • prac przedwdrożeniowych (obowiązkowe w projekcie).

Tematyka konkursu obejmuje jedno zagadnienie badawcze o nazwie Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko i zeroemisyjne nośniki energii (MZTEŚ).

Budżet tego konkursu wynosi 6 mln zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 6 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać do 12 maja br. – do godziny 16:00.

 • GOSPOSTRATEG XI (nabór otwarty)

Budżet tego naboru wynosi 80 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony już niedługo, ponieważ w II kwartale br.

Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na III kwartał tego roku.

 • HYDROSTRATEG II

Budżet tego konkursu wynosi 150 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony już niedługo, ponieważ w II kwartale br.

Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na II-III kwartał tego roku.

 • HYDROSTRATEG III

Budżet tego naboru wynosi 150 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale br.

Rozpoczęcie naboru wniosków przypada na I kwartał 2024r.

 

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl