58 380 15 96 info@grantera.pl

Nabór Ścieżka SMART – Projekty Fazowane – dotacje na dokończenie rozpoczętych projektów B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nabór Ścieżka SMART – Projekty fazowane. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania na realizację fazy II projektów, wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). 

 

W wyniku przeprowadzonego audytu stanu prac przez NCBR, ujawniono znaczące opóźnienia w realizacji wielu projektów. W związku z tym, jeśli Beneficjent już teraz dokonuje oceny, że nie wywiąże się z rozliczenia przedsięwzięcia do końca tego roku, to może podjąć działania, aby zakwalifikować swoją inwestycję do naboru Ścieżka SMART – Projekty Fazowane

 

Dzięki takiej kwalifikacji mogą Państwo nadal realizować projekt i rozliczyć go później, pomimo że pierwotny okres kwalifikowalności upłynie 31.12.2023. 

Do kogo skierowany jest nabór Ścieżka SMART – Projekty fazowane?

Ten nabór skierowany jest do: 

 • przedsiębiorstw samodzielnie realizujących fazę I projektu współfinansowanego w ramach POIR;
 • liderów konsorcjów oraz pozostałych konsorcjantów wspólnie w ramach konsorcjum realizujących fazę I projektu współfinansowanego w ramach POIR.

Uwaga
Liderem konsorcjum musi być zawsze przedsiębiorstwo, pozostałymi konsorcjantami mogą być przedsiębiorstwa lub organizacje badawcze.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach fazy II projektu, aby uzyskać wsparcie.

Podmioty wnioskujące muszą być tymi samymi podmiotami, które zostały wymienione w umowie o dofinansowanie zawartej w POIR.

 

Co Państwo zyskają dzięki kwalifikacji do Projektów Fazowanych? 

Wydłużycie sobie Państwo czas realizacji projektu rozwojowo-badawczego poprzez:

 • rozdzielenie fazy prac na dwie: te realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (z okresem zakończenia do 31.12.2023 r.) oraz te, które można wykonać z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) po 2023 roku;

   

 • rozliczenie fazy prac z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój według dotychczasowych zasad do 31.12.2023, a fazę z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki ‒ według nowych, wynegocjowanych zasad i terminów.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do Projektów Fazowanych? 

 1. Realizowany projekt nie może być mniejszy niż 5 mln €.

  Należy pamiętać, aby wartość umowy przeliczyć zgodnie z kursem stosowanym przez Komisję i obowiązującym na dzień podpisania umowy o dofinansowanie lub ostatniego aneksu do umowy. Tabela kursów: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

   

 2. Wnioskodawca musi posiadać status przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego projekt lub lidera konsorcjum.
 3. Należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek w terminie od 18.10 do 14.11.2023 r.

  Aktualny Harmonogram naboru wniosków w Programie FENG 2021-2027 obowiązuje od 13 września 2023 roku. Dostępny jest pod linkiem:
  https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/
 4. Należy podpisać aneks do umowy w ramach POIR i umowę w ramach FENG (po kwalifikacji).

Uwaga

Faza II projektu musi obejmować moduł B+R, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R: badań przemysłowych i prac rozwojowych. Może obejmować prace przedwdrożeniowe, ale ich koszty nie są kwalifikowalne.

 

Jaki jest budżet naboru Ścieżka SMART – Projekty fazowane?

Przewidywana alokacja środków to 320 mln złotych.

Jak Grantera może Państwu pomóc w tym naborze?

W zależności od potrzeb, jakich Państwo doświadczają w związku z możliwością ubiegania się o kwalifikację do Projektów Fazowanych, służymy pomocą i wsparciem w:

 • ocenie swoich możliwości uzyskania takiej kwalifikacji;
 • rozdzieleniu prac w opracowywanym projekcie na realizowane z POIR i z FENG;
 • oszacowaniu kosztów do części projektu opracowywanej z FENG;
 • poprawnym wypełnieniu wniosku;
 • dotrzymaniu terminów wynikających z harmonogramu.

Opracujemy wniosek z niezbędnymi załącznikami. Zoptymalizujemy propozycję składaną we wniosku do najdogodniejszej z form i realnej dla Państwa w późniejszej realizacji. 

Rozliczymy dofinansowany projekt. Pomożemy w realizacji obowiązków wynikających z podpisanej umowy. 

 

Wierzymy, że nowa możliwość, pomoże Państwu zrealizować z sukcesem rozpoczęte inwestycje, a my będziemy mogli przyczynić się do tego sukcesu. 

 

Serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację za pomocą poniższego formularza w celu omówienia szczegółów i oceny możliwości uzyskania kwalifikacji Projektów Fazowanych w ramach tego naboru.

Wypełniono formularz

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl