58 380 15 96 info@grantera.pl

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Polska gospodarka wciąż odczuwa skutki spowodowane pandemią koronawirusa. Szansą na zniwelowanie strat i odbudowę potencjału na przyszłość ma być unijne wsparcie z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Oznacza to dla Polski około 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na poprawę konkurencyjności gospodarki, transformację cyfrową czy zieloną i inteligentną mobilność.

Czym jest KPO?

W Polsce warunki korzystania z dotacji i pożyczek definiuje Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To właśnie w liczącym prawie 500 stron dokumencie wyróżniono konkretne kwoty i sektory gospodarki, które będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa.

W unijnej kasie na pomoc państwom członkowskim zabezpieczono 750 mld euro. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem programu, co oznacza, że do naszego kraju popłynie nieco powyżej 58 miliardów euro: 23,9 mld w formie dotacji oraz 34,2 mld w pożyczkach. Środki muszą być przeznaczone na konkretne inwestycje. Polscy przedsiębiorcy będą mieli czas do 2026 roku, aby wykorzystać pieniądze.

Obszary wsparcia z KPO

KPO przewiduje wsparcie dla 5 obszarów gospodarki, wśród których są:

  1. odporność i konkurencyjność gospodarki
  2. energia i zmniejszenie energochłonności
  3. transformacja cyfrowa
  4. dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  5. zielona i inteligentna mobilność

Odporność i konkurencyjność gospodarki oznacza wsparcie tych sektorów, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Pieniądze w tym zakresie mają umożliwić między innymi przygotowanie terenów pod inwestycje oraz stworzyć przedsiębiorcom dogodne warunki do dywersyfikacji działalności. Ten obszar obejmuje również inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki, odbudowę szkolnictwa zawodowego, reformę instytucji rynku pracy.

Energia i zmniejszenie energochłonności wiąże się ze wspieraniem odnawialnych źródeł energii i poprawą efektywności energetycznej gospodarki. KPO promować ma więc ochronę naturalnego środowiska oraz ograniczenie jego dalszej degradacji.

Transformacja cyfrowa zakłada natomiast poprawę dostępu do szybkiego Internetu, szczególnie na obszarach słabiej zagospodarowanych, a także rozwój e-usług i tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań technologii cyfrowej w biznesie. Rekomendowane będą również działania skoncentrowane na poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

W ramach dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu wyższą jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz rozwój kadr systemu ochrony zdrowia. Unijne dofinansowanie będzie można również wykorzystać na rozwój badań naukowych i doposażenie obiektów dydaktycznych i centrów badawczych.

Zielona i inteligentna mobilność to wsparcie transportu przyjaznego dla środowiska i rozwój infrastruktury drogowej. Wśród priorytetów w tym obszarze są także cyfryzacja transportu, zwiększenie bezpieczeństwa i wspieranie niskoemisyjnego transportu.

Kiedy pieniądze trafią do Polski?

Wiele wskazuje na to, że pierwsza transza unijnych pieniędzy trafi do Polski najwcześniej w I kw. 2023 r. Pieniądze będą wypłacane w transzach do 2026 r. – prawdopodobnie raz na pół roku. Do tego czasu KPO prefinansowane będzie z krajowego budżetu.

Planowane nabory wniosków dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy (MŚP i duże) mogą liczyć na wsparcie m.in w następujących konkursach:

A1.4.1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno- spożywczego (inwestycje ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce) | MŚP | II półrocze 2022 r.).

A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi, kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (rozszerzenie lub zmiana profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19 – sektor HoReCa, turystyka, kultura | MŚP | I półrocze 2023 r.).

A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji dużych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa oraz umożliwienia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 | duże przedsiębiorstwa | I półrocze 2023 r.).

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym | duże przedsiębiorstwa i MŚP | II półrocze 2022 r. / I półrocze 2023 r.).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Kalendarzem dotacji, który jest spisem aktualnie dostępnych dotacji.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie konkursów, zapraszamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania.

Wypełniono formularz

Zapisz się do naszego newslettera 

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl