58 380 15 96 info@grantera.pl

220 mln zł na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej – Hydrostrateg

23 czerwca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Hydrostrateg. Celem tego programu jest poprawa efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

 

Do kogo skierowany jest konkurs Hydrostrateg?

Konkurs skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek naukowych,
 • innych podmiotów (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum.

W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Hydrostrateg?

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które obejmują:

 • badania podstawowe,
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.

Obowiązkowo projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Jaki jest zakres tematyczny konkursu Hydrostrateg?

Konkurs obejmuje 3 obszary tematyczne.

1. Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

 • Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Woda w mieście

 • Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
 • Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Żegluga śródlądowa

 • Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.
 • Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Jaki jest budżet konkursu Hydrostrateg?

Budżet konkursu wynosi 220 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł, a minimalna – 3 mln zł.

 

Kiedy można składać wnioski w ramach programu Hydrostrateg?

Wnioski można składać od 31 lipca do 31 października br. do godziny 16:00.

 

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl