Horyzont Europa – szansa na pozyskanie partnerów do projektów międzynarodowych

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) wraz z partnerami norweskimi organizują w dniach 31 maja – 4 czerwca wydarzenie online, którego celem jest pomoc w utworzeniu międzynarodowych konsorcjów do projektów programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” w obszarach:

  • klaster 5. Klimat, energia i mobilność (Obszary interwencji: nauka o klimacie i rozwiązania w zakresie klimatu; systemy i sieci energetyczne; społeczności i miasta; konkurencyjność przemysłowa w transporcie; inteligentna mobilność; dostawy energii; budynki i obiekty przemysłowe w transformacji energetyki; transport i mobilność, które są ekologiczne, bezpieczne i dostępne; magazynowanie energii)
  • klaster 6. Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (Obszary interwencji: obserwacja środowiska; rolnictwo, leśnictwo i obszary wiejskie; systemy o obiegu zamkniętym; systemy żywnościowe; różnorodność biologiczna i zasoby naturalne; morza, oceany i wody śródlądowe; systemy innowacji biotechnologicznych w biogospodarce UE)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Podczas dwudniowych spotkań uczestnicy dowiedzą się od prelegentów z Komisji Europejskiej jakie badania oraz innowacje będą finansowane w ramach klastrów 5 i 6, a także będą mieli okazję do zaprezentowania swoich pomysłów projektów oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami w celu utworzenia partnerstw międzynarodowych. Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej:

  • ERRIN Horizon Europe Matchmaking event – Cluster 5 and 6

Komisja Europejska również planuje przeprowadzić w drugiej połowie maja oraz w pierwszej połowie czerwca cykl sesji informacyjnych wraz z brokerage events dla poszczególnych klastrów. Wstępne terminy obejmują: 19-21 maja (Klaster 5) oraz 26-27 maja (Klaster 6).

Eksperci Grantery mogą służyć wsparciem, jeśli potrzebują Państwo wsparcia w poszukiwaniu partnerów lub przygotowaniu wniosku o dofinansowanie do Horyzontu Europa 

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły