58 380 15 96 info@grantera.pl

Został ogłoszony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dofinansowanie przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

 • wsparcie infrastruktury B+R,
 • prace B+R,
 • roboty i materiały budowlane,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • automatyzację procesu produkcji,
 • utworzenie przedszkola.

 

Na szczególną uwagę zasługują takie konkursy jak:

 

 • Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz konsorcjów przemysłowych i naukowo-przemysłowych na terenie województwa śląskiego. 

Celem konkursu jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub same prace eksperymentalno-rozwojowe,

– wsparcie infrastruktury B+R

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, czyli:

– energetykę,

– ICT,

– medycynę,

– zieloną gospodarkę,

– przemysły wschodzące.

Budżet konkursu wynosi 376,025 mln zł. 

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł. 

Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na sierpień, a zakończenie na październik br.

 

 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – Makroinwestycje w MŚP

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP na terenie województwa Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego). Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. 

Celem konkursu jest umożliwienie łagodzenia skutków transformacji w kierunku realizacji celów Unii Europejskiej na rok 2030 związanych z energią oraz klimatem, a także w kierunku osiągnięcia neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050. Konkurs ma na celu wspieranie działań opartych na porozumieniu paryskim, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.

Wymagane jest, aby projekt przyczyniał się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. 

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– roboty i materiały budowlane,

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznych,

– zakup rozwiązań cyfrowych,

– zakup oprogramowania.

Budżet tego naboru wynosi 400,5 mln zł.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 mln zł. 

Wnioski można składać od 16 maja do 14 czerwca br.

 

 • Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – Mikroinwestycje w MŚP

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP na terenie województwa Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego). Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. 

Celem konkursu jest umożliwienie łagodzenia skutków transformacji w kierunku realizacji celów Unii Europejskiej na rok 2030 związanych z energią oraz klimatem, a także w kierunku osiągnięcia neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050. Konkurs ma na celu wspieranie działań opartych na porozumieniu paryskim, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.

Wymagane jest, aby projekt przyczyniał się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. 

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– roboty i materiały budowlane,

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznych,

– zakup rozwiązań cyfrowych,

– zakup oprogramowania.

Budżet tego naboru wynosi 178 mln zł.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł, a wartość projektu nie może przekroczyć 2 mln zł.

Wnioski można składać od września do października br.

 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora dużych przedsiębiorstw na terenie województwa Śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego), tj.:

– Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.

– COIG S.A.

– Elektrometal S.A.

– Elgór+Hansen S.A.

– Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

– KONKO S.A.

– MOJ S.A.

– Famur S.A.

– PKiM Carboautomatyka S.A.

– Europejskie Technologie Górnicze Sp. z o.o.

– Tauron Polska Energia S.A.

Celem konkursu jest umożliwienie łagodzenia skutków transformacji w kierunku realizacji celów Unii Europejskiej na rok 2030 związanych z energią oraz klimatem, a także w kierunku osiągnięcia neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050. Konkurs ma na celu wspieranie działań opartych na porozumieniu paryskim, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.

Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim.

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– roboty i materiały budowlane,

– zakup maszyn i urządzeń,

– zakup linii technologicznych,

– podatki i opłaty.

Budżet tego naboru wynosi 282,426 mln zł.

Wnioski można składać od 14 kwietnia do 24 maja br.

 

 • Edukacja przedszkolna

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, na podstawie przepisów odrębnych, na terenie województwa śląskiego.

Celem konkursu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i szkolenia dla wszystkich, w szczególności dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dotyczy ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich oraz zapewnienia dostępności edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– organizację zajęć dodatkowych,

– doposażenie,

– edukację włączającą

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry,

– utworzenie przedszkola.

Budżet konkursu wynosi 71,2 mln zł. 

Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na 8 maja, a zakończenie na 1 lipca br.

 

 • Kształcenie ogólne 

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową, na podstawie przepisów odrębnych, na terenie województwa śląskiego.

 

Celem konkursu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i szkolenia dla wszystkich, w szczególności dla grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dotyczy ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich oraz zapewnienia dostępności edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dofinansowanie można otrzymać przykładowo na:

– rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji,

– rozwój kompetencji zawodowych,

– dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych.

Budżet konkursu wynosi 111,25 mln zł. 

Termin rozpoczęcia naboru planowany jest na 25 maja, a zakończenie na 6 lipca br.

Harmonogram Fundusze Europejskie dla śląskiego 2021-2027

 

W razie wszelkich pytań, serdecznie zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem za pomocą poniższego formularza.

 

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl