58 380 15 96 info@grantera.pl

Gospostrateg V

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – Gospostrateg V. Jego celem jest wykorzystanie rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu polityk rozwojowych o zasięgu regionalnym i krajowym.

Konkurs ma za zadanie wyłonić wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

  1. Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;
  2. Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;
  3. Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

Gospostrateg V skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów.

Jakie koszty można sfinansować w ramach Gospostrateg V?

Przedmiotem dofinansowania mogą być:

  • badania podstawowe (wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację badań podstawowych nie może przekroczyć 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
  • badania przemysłowe;
  • prace rozwojowe;
  • prace przedwdrożeniowe (obowiązkowe).

Jaka jest wysokość dofinansowania w konkursie Geostrateg V?

  • dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 4 mln zł;
  • dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 12 mln zł;
  • dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 3 maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 9 mln zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 5 kwietnia 2021 r. Co więcej, możliwe jest złożenie więcej niż jednego wniosku, pod warunkiem, że dotyczą innego celu oraz innych zadań.

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem w konkursie Gospostrateg V, nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w przygotowaniu wniosku. Zapraszamy do kontaktu!

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl