58 380 15 96 info@grantera.pl

EIC Accelerator – wsparcie rozwoju i wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach

EIC Accelerator to unijny instrument wsparcia innowacji w firmach MŚP (do 250 pracowników) oraz tzw. mid-caps (250 do 500 pracowników). Wsparcie można otrzymać w formie dotacji na prace rozwojowe i przedwdrożeniowe dotyczące poziomów gotowości technologicznej od TRL 5 do TRL 8.  Dotacja wynosi do 2,5 mln EUR a intensywność wsparcia 70%. Można także otrzymać dodatkowe wsparcie kapitałowe na skalowanie (TRL 9) i wdrożenie innowacyjnej technologii. Inwestycja kapitałowa może wynieść do 15 mln EUR.

Dla kogo?

Główną grupą beneficjentów są małe i średnie przedsiębiorstwa – w tym start-upy, dysponujące technologią (np. innowacyjnym produktem lub procesem), która jest na poziomie co najmniej zakończonego TRL 4, co oznacza de facto zakończenie badań przemysłowych i gotowość do prac rozwojowych.

MŚP mogą się ubiegać zarówno o dotację (do 2,5 mln EUR na prace rozwojowe i przedwdrożeniowe) jak i inwestycję kapitałową na wdrożenie technologii i skalowanie biznesu (do 15 mln EUR). Beneficjentami mogą być również firmy typu mid-caps (250 – 500 pracowników), ale te podmioty nie mogą się ubiegać o dotację – są uprawnione tylko do uzyskania inwestycji kapitałowej.

European Innovation Council (EIC) stworzyła ten instrument wsparcia z myślą o podmiotach, które:

 • rozwijają innowację wysokiego ryzyka/wysokiego wpływu,
 • potencjalnie mogą tworzyć nowe rynki,
 • tworzą przełomowe rozwiązania technologiczne („deep tech”),
 • wymagają znaczących funduszy w długim okresie czasu i są zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „EIC Accelerator

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Na co dotacja?

Do wsparcia w formie dotacji kwalifikują się koszty:

 • prac rozwojowych, w tym rozwoju i demonstracji technologii, prototypowania,
 • testów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych,
 • związane z ochroną własności intelektualnej,
 • związane z dopuszczeniem innowacyjnego rozwiązania do obrotu.

Pozostałe 30% może być finansowane ze środków własnych Wnioskodawcy lub w ramach komponentu inwestycyjnego. Działania objęte wsparciem powinny zakończyć się maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia projektu.

Na co wsparcie kapitałowe w ramach komponentu inwestycyjnego?

Warunki wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego (zwykle w formie bezpośredniego equity lub quasi-equity) negocjowane są indywidualnie. W przypadku equity udział inwestora prywatnego nie może przekroczyć 25% udziałów w spółce. Inwestycje kapitałowe realizowane są zwykle w perspektywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.

Proces aplikowania i terminy naboru wniosków
w programie EIC Accelerator:

 • Wniosek wstępny – nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a ocena w formie zdalnej w ciągu 4-6 tygodni od złożenia;
 • Wniosek właściwy – nabór w ramach ogłoszonych rund naboru. Aplikację należy złożyć maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pozytywnej oceny wniosku wstępnego. 

Projekty mogą być składane w dwóch obszarach:

 • ogólnym,
 • tematycznym – projekty z zakresu Zielonego Ładu (Green Deal), technologii cyfrowych i ochrony zdrowia.

Wnioski są składane w systemie elektronicznym, w języku angielskim, bezpośrednio do Brukseli. Cały proces oceny i komunikacja z wnioskodawcą odbywa się w języku angielskim.

Terminy:

 • Wniosek wstępny (SHORT proposal) – nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, a ocena w formie zdalnej w ciągu 4-6 tygodni od złożenia;
 • Wniosek pełny (FULL proposal) – nabór w ramach ogłoszonych rund naboru. Aplikację należy złożyć maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pozytywnej oceny wniosku wstępnego. 

  W roku 2023 ogłoszono następujące rundy naboru dla wniosków pełnych (STEP 2):

  • 11 stycznia 2023

   Zapisz się na newsletter

   Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

   Podziel się wiedzą

   Skorzystaj z naszej pomocy

   ​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

   Wyślij mail z zapytaniem -
   skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

   zapytania@grantera.pl