58 380 15 96 info@grantera.pl

Dofinansowanie na szkolenia w zasięgu Twojej ręki

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą (w rozumieniu tej ustawy) podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, np. zatrudniający osoby tylko na podstawie umowy o dzieło czy umów B2B.

 

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

  • 100% kosztów – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
  • 80% kosztów – dla pozostałych pracodawców, innych niż mikroprzedsiębiorstwa, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

Do kiedy mam czas?

Terminy naborów wniosków są ustalane przez poszczególne urzędy pracy. Kolejna tura naborów właśnie rusza.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych. Zapisz się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem już dziś!

💻info@grantera.pl

☎790 229 792

 

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl