58 380 15 96 info@grantera.pl

BRIK II – 50 mln na projekty w branży kolejowej

Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków w konkursie BRIK II będącym wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP Polskie Linie Kolejowe. Celem konkursu jest poprawa stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenie negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Co więcej przedsięwzięcie ma szansę wznieść polską kolej na wyższy poziom dzięki wdrożeniu innowacyjnych systemów informatycznych, które mogą zostać opracowane w ramach konkursu. Środki przeznaczane mogą być na wynagrodzenia, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług (więcej o tym, czym jest innowacja przeczytasz w artykule: „Innowacja – czym jest i jak ją stworzyć”).

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Miejsce realizacji projektu może być wskazane w dowolnym województwie w Polsce.

Kto może wziąć udział w konkursie BRIK II?

Konkurs dedykowany jest dla konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (bez względu na wielkość), albo
 • co najmniej dwie jednostki naukowe.

Warto zaznaczyć, że w skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Natomiast liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Ważne jest, że wartość kosztów kwalifikowanych nie może być mniejsza  1 mln zł.

Jeśli Twój pomysł wpisuje się w zakres tematyczny konkursu BRIK II to warto z niego skorzystać, gdyż konkurencja będzie znacznie mniejsza niż klasycznych konkursach badawczo-rozwojowych typu “Szybka ścieżka”, a to zwiększa Twoje szanse na sukces.

Co można zyskać dzięki konkursowi BRIK II?

Projekt składany w konkursie BRIK II musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. Ponadto w projekcie mogą zostać ujęte badania przemysłowe, jednak realizacja badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania.

W ramach konkursu można pokryć koszty takie jak m.in.:

 •  wynagrodzenia,
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego,
 • utrzymanie linii technologicznych,
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku,
 • promocja projektu.

Jaka jest wielkość dofinansowania?

 • do 80% kosztów badań przemysłowych, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji;
 • do 60% kosztów prac rozwojowych, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzę i umiejętności do opracowania innowacji;

Powyższe poziomy dofinansowania dotyczą firm mikro i małych (do 50 pracowników). Większe firmy otrzymują dofinansowania na nieco mniejszym, ale nadal bardzo atrakcyjnym poziomie (firmy średnie: 5% mniej na prace badawcze i 10% mniej na prace rozwojowe, firmy duże 15% mniej na prace badawcze i 20% mniej na prace rozwojowe).

Natomiast w przypadku jednostek naukowych intensywność wsparcia (wysokość finansowania) na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Do kiedy muszę złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 28 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00.

Pamiętaj jednak, że im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym szybciej uzyska decyzję o dofinansowaniu.

Jakie warunki muszę spełnić?

Projekt może liczyć na dofinansowanie, jeśli spełni kilka kluczowych czynników sukcesu:

 1. Odpowiedni opis prac badawczo-rozwojowych projektu

Pomagamy w przygotowaniu opisu w taki sposób, by został on wysoko oceniony przez ekspertów. Treść powinna być zrozumiała, ale jednocześnie napisana profesjonalnym, naukowym językiem. W zespole Grantery są project managerowie z wieloletnim doświadczeniem w projektach B+R oraz naukowcy z tytułami doktorów, którzy doskonale wiedzą, jak to zrobić.

 1. Innowacyjność rezultatów projektu

Im bardziej innowacyjny produkt lub technologia ma powstać w wyniku projektu – tym lepiej. Wymagane minimum to innowacja w skali kraju, ale najlepiej widziane są projekty przełomowe w skali międzynarodowej.

Pomagamy w rozwinięciu i udoskonaleniu pomysłu na projekt, aby uzyskał on możliwie najwyższy poziom innowacyjności. Stosujemy do tego szereg sprawdzonych w praktyce narzędzi, m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking, analiza stanu techniki i kierunków rozwojowych, rozwiązywanie problemów technicznych metodą TRIZ.

III. Skuteczna obrona projektu na panelu ekspertów

Przedstawiciele Wnioskodawcy są zapraszani na spotkanie (w formule zdalnej) z ekspertami oceniającymi. W czasie 1,5 godzinnej rozmowy eksperci zadają pytania dotyczące projektu. To bardzo ważny etap oceny wniosku. Przygotowujemy bardzo szczegółowo do panelu, informujemy o najczęściej zadawanych pytaniach i przeprowadzamy próbną sesję pytań i odpowiedzi.

Nasi Eksperci odpowiedzą Ci na wszystkie pytania dotyczące konkursu.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „BRIK II

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl