58 380 15 96 info@grantera.pl

Branżowe Centra Umiejętności – ogłoszono III nabór konkursu dla podmiotów branżowych

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to nowoczesne i wysoko zaawansowane technologicznie placówki edukacyjne, które stanowią istotny element wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów branżowych. Skupiają się na kształceniu, szkoleniu i egzaminowaniu w konkretnych branżach zawodowych, oferując uczniom i studentom praktyczne umiejętności i wiedzę, które są kluczowe do odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie. Charakteryzują się przekrojowym podejściem, łączącym działania zarówno szkół, uczelni, jak i przedsiębiorców, co pozwala na zintegrowane podejście do kształcenia zawodowego.

Ogłoszono III nabór konkursu dla podmiotów branżowych na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, co stanowi kolejną okazję dla firm i organizacji działających w konkretnych branżach na pozyskanie wsparcia finansowego. W poprzednich edycjach konkursu wyłoniono łącznie 89 beneficjentów, a wartość przyznanego dofinansowania przekroczyła 1 miliard złotych. To dowód na ogromne znaczenie, jakie BCU mają dla rozwoju branżowej edukacji i podnoszenia jakości szkoleń oraz programów nauczania.

Ważnym celem BCU jest zapewnienie uczniom i studentom praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do odniesienia sukcesu w wybranej branży. 

Obecny nabór jest otwarty we wskazanych w regulaminie konkursu 122 dziedzinach w branżach np. 

 • budownictwa, 
 • ceramiczno-szklarskich, 
 • chemicznej, 
 • drzewno-meblarskiej, 
 • energetycznej, 
 • fryzjersko-kosmetycznej, 
 • etc.

Placówki te będą oferować zaawansowane programy nauczania, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymagań danej branży. BCU będą również świadczyć usługi szkoleniowe dla pracowników i specjalistów już działających w danej dziedzinie.

Do kogo skierowany jest konkurs Branżowe Centra Umiejętności (BCU)?

 • Konkurs BCU skierowany jest do podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły lub centra kształcenia zawodowego. W celu uzyskania dofinansowania, projekt musi być zrealizowany w obowiązkowym partnerstwie, co oznacza współpracę między jednostkami branżowymi a organami prowadzącymi szkoły lub CKZ.

Przedsięwzięcie musi być zrealizowane w obowiązkowym w partnerstwie:

 • podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe (lider) oraz organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ albo
 • organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (lider) oraz podmiot branżowy lub spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe.

Jeżeli liderem lub partnerem będzie spółka skarbu państwa lub przedsiębiorstwo państwowe, to obowiązkowe partnerstwo musi składać się z:

 • Spółki skarbu państwa lub przedsiębiorstwa państwowego oraz podmiotu branżowego oraz organu prowadzącego szkołę kształcenia zawodowego lub CKZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu BCU?

Dofinansowanie w ramach konkursu BCU może być przeznaczone na różnorodne działania inwestycyjne, takie jak: 

 • budowa nowej infrastruktury BCU i/lub 
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub 
 • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub 
 • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU
 • zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów, 
 • utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU, 
 • zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Jakie są poziomy dofinansowania w ramach konkursu Branżowe Centra Umiejętności?

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać w ramach konkursu BCU, wynosi 16 mln złotych dofinansowania. Planowanie i konstrukcja budżetu musi uwzględniać zasady proporcjonalności budżetu, takie jak: 

 • Maksymalna wartość inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa/remont (adaptacja) i inne koszty związane z utworzeniem BCU) nie może przekroczyć 75% przyznanego dofinansowania. 
 • Maksymalna wartość kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% wartości przyznanego dofinansowania.

Do kiedy można składać wnioski w konkursie BCU?

Wnioski w konkursie BCU można składać do 25 września br.  

Jest to doskonała okazja dla przedsiębiorstw i organizacji branżowych, aby zdobyć wsparcie finansowe na rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych oraz programów szkoleniowych, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy w danej branży. Branżowe Centra Umiejętności stanowią nie tylko cenne źródło dofinansowania, ale także kluczowe narzędzie rozwoju kompetencji branżowych, które wpływa na konkurencyjność polskiego sektora zawodowego i gospodarki jako całości.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tego konkursu?
Serdecznie zapraszamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem, za pomocą poniższego formularza.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl