58 380 15 96 info@grantera.pl

Wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych – ABM/2022/7

Agencja Badań Medycznych ogłosiła kolejną edycję konkursu dedykowanemu branży medycznej. Tym razem dofinansowanie obejmie koszty opracowania innowacyjnych wyrobów medycznych działających w oparciu o sztuczną inteligencję. Idea ABM ma na celu wsparcie efektywnej diagnostyki w czasie leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami leczniczymi. 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych i podmiotów leczniczych w których liderem jest przedsiębiorca.   

Ponadto, zgodnie z regulaminem, wnioskodawca/lider konsorcjum uprawniony do składania wniosków musi:

  • prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe,
  • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski,
  • być zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • udokumentować posiadanie wkładu własnego w wymaganej wysokości i formie dla wnioskodawcy,
  • ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej w programie.

 

 

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

 

Alokacja konkursu wynosi aż 30 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu: 

  • na badanie niekliniczne: 3 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 2 lata),
  • na badanie kliniczne: 10 mln zł (maksymalny czas trwania badania: 6 lat).

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie mogą być projekty znajdujące się na różnych fazach rozwoju – zarówno te będące w fazie pomysłu, jak i te wymagające przeprowadzenia tylko prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają działania związane z badaniami podstawowymi, badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi oraz działania związane z wdrożeniem i komercjalizacją wyrobów medycznych. Ponadto, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Wartą uwagi informacją jest to, że koszty związane z procesem oceny zgodności nie mogą być finansowane przez Agencję, ponieważ wykraczają one poza kategorie kosztów możliwych do finansowania przez ABM,

 

 

Do kiedy mam czas?

Nabór potrwa do 12.11.2023r.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych. Zapisz się na bezpłatną konsultację z naszym Ekspertem już dziś!

💻info@grantera.pl

☎790 229 792

 

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu

Wsparcie rozwoju innowacyjnych wyrobów medycznych

Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl