58 380 15 96 info@grantera.pl

A.2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (konkurs krajowy)

1. CEL DOTACJI

Ułatwienie transformacji przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), np. poprawa zarządzana surowcami, redukcja ilości odpadów, ich ponowne wykorzystanie lub recykling, zwiększenie efektywności energetycznej.

2. DLA KOGO?

MŚP

3. NA CO?

– zakup lub zaprojektowanie nowych technologii

– zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska

– oprogramowanie

– patenty, licencje

– szkolenia pracowników

– grunty

– nieruchomości zabudowane

– środki trwałe/dostawy

– roboty i materiały budowlane

4. ILE?

Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia minimalna i maksymalna: 896 380 zł; 4 481 900 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Alokacja konkursu: 325 000 000 zł

5. TERMINY

Termin ogłoszenia naboru: 24.05.2024 r.

Termin naboru wniosków: od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

Zaliczka

7. MINIMALNE WYMAGANIA:

Do wniosku należy załączyć „Analizę zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”

8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się najwcześniej w dniu następnym po złożeniu wniosku.
Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowany później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Wśród kryteriów wyboru przedsięwzięć jest kryterium szczegółowe – premiujące (czy przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie lub środowiskowo).

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl