58 380 15 96 info@grantera.pl

1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Typ projektów: Infrastruktura badawczo–rozwojowa przedsiębiorstw (konkurs dla województwa mazowieckiego)

1. CEL DOTACJI

Wspierane projekty obejmują zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R, w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Wspierane będzie utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego.

2. DLA KOGO?

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

3. NA CO?

  • przygotowanie dokumentacji projektu;
  • utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego poprzez zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R;
  • niezbędne prace budowlane tj. prace polegające na budowie i/lub rozbudowie zaplecza B+R, w tym prace adaptacyjno-dostosowawczych;
  • instruktaż pracowników, mający na celu pełne wykorzystanie ww. sprzętu, aparatury, infrastruktury;
  • informacje i promocję projektu (np. oznaczenia, bilbordy, tablice informacyjne).

4. ILE?

Wartość minimalna i maksymalna dofinansowania projektów: 350 000 zł; 2 500 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania:
RWS – 50% kosztów kwalifikowalnych

RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych

Alokacja konkursu: 21 627 500 zł
Mapa pomocy regionalnej – poziom dofinansowania w województwie mazowieckim

5. TERMINY

Termin ogłoszenia naboru: 13 maja 2024

Termin naboru wniosków: od 27 maja 2024 do 5 lipca 2024

6. SPOSÓB ROZLICZENIA:

Zaliczka i refundacja

7. MINIMALNE WYMAGANIA:

Wspierane będą projekty realizowane na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) oraz na obszarze gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i żabia Wola, Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachów – regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

8. DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSIE

  • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2026 r.
  • Projekt musi być zgodny z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.
  • W ramach naboru wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
  • Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem prac przygotowawczych.
  • Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP – W związku z realizacją projektu duże przedsiębiorstwo z wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji (small mid caps) będzie prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP, które prowadzą działalność na terytorium województwa mazowieckiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. We wniosku należy wykazać wymierne efekty i korzyści wynikające z wybranej formy współpracy. Współpraca powinna być prowadzona w okresie realizacji projektu, co powinno być udokumentowane.

Jeżeli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o te środki, zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej konsultacji.

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl