58 380 15 96 info@grantera.pl

Wyprzedź swoją konkurencję dzięki programowi „Granty B+R dla przedsiębiorstw”​

Jako przedsiębiorca doskonale wiesz, że rynek na którym działasz stale się zmienia. W zależności od branży zmiany te mogą następować szybciej lub wolniej, jednak aby być liderem w swoim sektorze musisz stale wyprzedzać konkurencję.

Realną możliwość uzyskania lub utrzymania pozycji lidera daje wprowadzanie w swoim przedsiębiorstwie innowacyjnych produktów lub usług, które wprost odpowiadają na potrzeby grupy docelowej. Jak to jednak zrobić nie posiadając kadry naukowej? Od czego zacząć?

Z odpowiedzią przychodzi konkurs „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, czyli regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł. W praktyce oznacza to, że można zlecić wykonanie prac B+R np. wyspecjalizowanej jednostce naukowej, która opracuje rozwiązanie danego problemu rynkowego. Co więcej, innowację tę będzie można następnie wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie korzystając z innych środków finansowych z nadchodzącej nowej perspektywy unijnej, o czym więcej opowie Karol Bober, Prezes Zarządu firmy Grantera podczas darmowego webinaru, który odbędzie się już 5 maja 2022 r. (https://grantera.pl/webinar-dostepne-dotacje-wiosna-lato/).

Kto może skorzystać z mikograntów?

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego, które posiada niewykorzystane środki z pomocy de minimis (wysokość wykorzystanych środków możesz łatwo sprawdzić z pomocą serwisu SUDOP). Ponadto nie tyle sama działalność, co zakres planowanej usługi musi być zgodny z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale Zarządu Województwa Pomorskiego tj.:

 1. ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 2. ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 3. ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przemyśle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 4. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Na co można przeznaczyć grant otrzymany w ramach konkursu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”?

Dofinansowanie przyznawane jest na wykonanie usługi badawczo – rozwojowej, czyli można je przeznaczyć wyłącznie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których planowanym rezultatem będzie innowacja produktowa lub procesowa o skali co najmniej krajowej. Istnieje również możliwość sfinansowania tylko kilku etapów badań np. wyłącznie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w jednym wniosku. Dopiero po zakończeniu oceny wniosku można składać kolejny wniosek np. na dalsze etapy badań lub na prace rozwojowe. Oznacza to, że w ramach tego konkursu jest możliwe opracowanie produktu/usługi/procesu gotowego do wdrożenia na rynek. Rozwiązanie to będzie innowacyjne co najmniej w skali kraju, a to już pozwoli na uzyskanie przewagi w stosunku do firm konkurencyjnych na arenie Polski.

Jak to wygląda finansowo? Ile dokładnie można zyskać?

Wartość usługi nie może przekroczyć 200 tys zł netto, a intensywność dofinansowania wynosi do 85%. Oznacza to, że wystarczy już od 15% – 25% wkładu własnego, aby móc wypracować innowację. Jest to o tyle istotne, że już niedługo zostaną ogłoszone kolejne konkursy dotacyjne, w ramach których możliwe będzie sfinansowanie budowy hali, zakupu maszyn, czy też kosztów wynagrodzeń pracowników, a jednym z wymogów będzie posiadanie wypracowanej innowacji lub jej wypracowanie w toku zaplanowanych prac.

Jakie są zalety konkursu? Czy warto składać wniosek?

Na pewno nie warto składać wniosku niedopracowanego, gdyż wydłuży to tylko niepotrzebnie proces aplikowania. Szczególnie istotne jest prawidłowe opracowanie karty projektu. Karta ta musi zawierać informacje dot. problemu badawczego, agendy badawczej i kosztorysu, a także należy się w niej wykazać znajomością rynku. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty, które poprawnie opiszą wykonalność, innowacyjność, zgodność z modelem biznesowym i ekoefektywność projektu. Wymaga to nie tylko dużej kreatywności, ale również posługiwania się specjalistycznym słownictwem.

Poza wspomnianą możliwością wypracowania innowacji w stosunkowo krótkim czasie warto podkreślić, że konkurs cechuje się:

 • prostymi zasadami aplikowania i rozliczania się – wniosek, jedna faktura
 • szybkość przyznawania dofinansowania – około 10 tygodni od złożenia wniosku do podpisania umowy o grant
 • niski wkład własny
 • wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej – pomoc eksperta merytorycznego

Czy można samodzielnie wykonać te prace B+R i przeznaczyć grant na wynagrodzenia? Kto może być wykonawcą?

Program zakłada, że jeśli Wnioskodawca jest w stanie własnymi środkami przeprowadzić prace B+R to nie potrzebuje tego grantu. Dotacja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które zaobserwowały jakie są potrzeby rynku, ale nie mają produktu, który by na nie w pełni odpowiadał i nie mają na niego pomysłu lub nie wiedzą jak taki produkt stworzyć. Wówczas ekspert merytoryczny pomaga w opracowaniu innowacji, a wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac B+R.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

„Wykonawcami usług mogą zatem być podmioty prowadzące działalność B+R, będące:

1) następującymi jednostkami badawczo-rozwojowymi wskazanymi w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.):

 1. a) uczelniami,
 2. b) Polską Akademią Nauk (dalej: „PAN”),
 3. c) Instytutami naukowymi PAN,
 4. d) instytutami badawczymi funkcjonującymi na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
 5. e) międzynarodowymi instytutami naukowymi utworzonymi na podstawie odrębnych ustaw,
 6. f) Polską Akademią Umiejętności,
 7. g) innymi podmiotami prowadzącymi głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

2) centrami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu art. 17Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.)”.

Masz obawy co do współpracy z naukowcami, gdyż Ci inaczej pojmują pojęcie czasu?

W przypadku tego konkursu nie trzeba się obawiać mijającego czasu z brakiem wymiernych korzyści, gdyż okres znalezienia wykonawcy i realizacji zaplanowanych prac B+R nie może przekroczyć 7 miesięcy i wykonawca jest zobligowany do przestrzegania tego terminu.

Jak wyglądają terminy? Do kiedy możesz aplikować?

Konkurs trwa od 26 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

Źródła:

[1] www.mikrogranty.com.pl

[2] Materiały z konferencji poprowadzonej przez Piotra Markowskiego, Kierownika projektu μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Wsparcie w pozyskaniu dotacji z programu „Granty B+R dla przedsiębiorstw
Wypełnij formularz
i skorzystaj z pomocy eksperta.

Jeżeli masz już pomysł na projekt, nasz doradca pomoże oszacować szanse realizacji i opowie jak pozyskać dofinansowanie z 90% skutecznością!

Wypełniono formularz

Zapisz się na newsletter

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wskazanego przeze mnie adresu email w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Podziel się wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

​Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji!

Wyślij mail z zapytaniem -
skontaktujemy się aby omówić szczegóły.

zapytania@grantera.pl