fbpx

„Szybka ścieżka” – czyli najlepsza droga do szybkiego rozwoju Twojej firmy!

Podziel się
wiedzą

Wreszcie jest! Nowy nabór do jednego z najlepszych konkursów dla innowacyjnych przedsiębiorców! „Szybka Ścieżka” – program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rusza już 1.04.! Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt, technologię lub usługę, koniecznie skontaktuj się z nami. Dlaczego warto? O tym więcej w artykule.

Nawet 20 mln EUR na innowacje z programu Szybka Ścieżka

Zacznijmy od pewnie najważniejszej dla Ciebie kwestii: pieniądze, jakie możesz dostać na opracowanie innowacji w programie „Szybka Ścieżka” są ogromne. Wiedz jednak, że wartość kosztów kwalifikowalnych Twojego projektu musi mieścić się w przedziale 1 mln PLN (lub 2 mln PLN dla projektów realizowanych w konsorcjach) – 50 mln EUR. Wielkość dofinansowania, jakie możesz uzyskać, zależeć będzie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz od charakteru prac przewidzianych w projekcie.

Możesz dostać nawet 20 mln EUR, jeśli Twój projekt obejmuje głównie badania przemysłowe. Jeśli jednak nie zakładasz prowadzenia takich badań (lub stanowią one niewielką część Twojego projektu), a skupiasz się na pracach rozwojowych, ciągle możesz ubiegać się o niemałe pieniądze: do 15 mln EUR. Możesz także uzyskać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe: do 2 mln EUR na usługi doradcze, jeśli należysz do sektora MŚP, oraz 200 tys. EUR w ramach pomocy de minimis.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z dotacji Szybka Ścieżka

Dzięki dotacji Szybka Ścieżka możesz sfinansować nawet:

 • 65-80% kosztów badań przemysłowych (czyli takich, dzięki którym zdobędziesz nową wiedzę lub umiejętności niezbędne do opracowania innowacji)
 • 40-60% kosztów prac rozwojowych (czyli takich, w których wykorzystasz aktualnie dostępną wiedzy i umiejętności do opracowania innowacji)
 • 50-90% kosztów prac przedwdrożeniowych (czyli np. opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testów, certyfikacji, badania rynku). Ważna uwaga: koszty prac przedwdrożeniowych mogą stanowić nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jakie konkretne koszty związane z projektem możesz pokryć z dotacji Szybka Ścieżka? Oto kilka przykładów:

 • wynagrodzenia
 • zakup licencji, patentów, know-how etc.
 • zakup materiałów, sprzętu laboratoryjnego
 • utrzymanie linii technologicznych
 • korzystanie z urządzeń naukowo-badawczych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • koszty dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji budynku
 • promocja projektu

Jeśli zlecisz wykonanie części prac w projekcie podwykonawcom, to także koszty z tym związane możesz sfinansować z dotacji. Wtedy koszty te mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w Twoim projekcie oraz max. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Podstawowe kryteria oceny Twojego pomysłu

Żeby Twój projekt dostał dofinansowanie w ramach projektu „Szybka Ścieżka”, musi:

 • swoją tematyką wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • zakładać opracowanie innowacji (procesowej lub produktowej) o charakterze co najmniej krajowym
 • zawierać eksperymentalne prace rozwojowe
 • być realizowany poza woj. mazowieckim (nie dotyczy zadań zleconych podwykonawcom)

Ponadto, musisz się zobowiązać do wdrożenia rezultatów Twojego projektu w ciągu 3 lat od jego zakończenia. Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu wyników projektu do własnej działalności, czyli np. rozpoczęcia produkcji nowo opracowaną technologią. Możesz również za wdrożenie uznać udzielenie licencji bądź sprzedaż prawa do wyników Twoich prac innemu podmiotowi, który zdecyduje się wprowadzić je do swojej działalności.

Duża konkurencja

Wszystko, czego dowiedziałeś się do tej pory, zapewne brzmi zachęcająco. Przyszła pora na mniej optymistyczne wieści: „Szybka Ścieżka” cieszy się ogromną popularnością. W ubiegłym roku w 5 konkursach „Szybkiej Ścieżki” złożono ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Jak zatem widzisz, konkurencja była ogromna, a w tym roku na pewno będzie jeszcze większa. Pierwszy bowiem raz w jednym konkursie mogą startować zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i większe podmioty, konsorcja przedsiębiorstw i konsorcja naukowo-przemysłowe. Osobna pula pieniędzy natomiast przeznaczona jest:

 • na projekty, które wpisują się w założenia rządowego programu „Dostępność+” – a więc zakładają stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”.

Pamiętaj, że chętnie wesprzemy Cię w Twojej walce o pieniądze na rozwój. Zweryfikujemy Twój pomysł na innowację bądź opracujemy ją razem, w oparciu o solidną analizę stanu nauki i techniki oraz rozwiązań konkurencji. Następnie, z dbałością o wszelkie drobiazgi i formalności, stworzymy i złożymy wniosek o dofinansowanie Twojego projektu. Potem zaczniemy chłodzić szampana, którego wypijemy za Twój sukces po ogłoszeniu wyników konkursu 🙂 A jeśli będziesz potrzebował naszego dalszego wsparcia, pomożemy rozliczyć Twój projekt. Jak jeszcze możemy Cię przekonać, że warto podjąć wyzwanie? Zadzwoń, a przestaniesz się wahać 🙂

Podziel się
wiedzą

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły

Close Menu