SPEKTRUM – dotacje na usługi doradcze dla pomorskich przedsiębiorstw

  • Wiedza
  • SPEKTRUM – dotacje na usługi doradcze dla pomorskich przedsiębiorstw

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

W ramach programu SPEKTRUM firmy mogą uzyskać 50% dofinansowania na doradztwo np. w zakresie pozyskania dotacji, opracowania biznesplanu, znalezienia korzystnych form finansowania inwestycji. Można także otrzymać doradztwo w zakresie innowacji, opracowania nowych produktów czy wzornictwa przemysłowego. Jest także możliwe skorzystanie z całego wachlarza specjalistycznego doradztwa organizacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowego, technologicznego, informatycznego czy środowiskowego.

Usługi doradcze w ramach programu SPEKTRUM mogą realizować tylko podmioty posiadające akredytację. Grantera jest podmiotem akredytowanym. Oferta Grantery skierowana do beneficjentów została opublikowana w witrynie programu: http://spektrum.arp.gda.pl/firma/grantera-sp-z-o-o/

Dla kogo?

Do otrzymania dotacji są uprawnione mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w woj. pomorskim.

Na co dotacja?

Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.  

Doradztwo musi być uzasadnione z  punktu widzenia bieżącej sytuacji firmy np. mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, przyczynić się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać konkurencyjność oferty produktowej Wnioskodawcy, stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów lub przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie.

Terminy naboru wniosków

Planowany start naboru wniosków w SPEKTRUM – 30 maja 2022 roku.

Podziel się
wiedzą

Share on facebook
Share on linkedin

Skorzystaj z naszej pomocy

Proponowane artykuły